Aktualności: Ogłoszenia parafialne

 

                       XXXIV   Niedziela Zwykła .

             Uroczystość Chrystusa  Króla                    Wszechświata  23.  XI . 2014 r.

 

        Dzisiaj , w ostatnią  niedzielę Roku  Kościelnego  obchodzimy Uroczystość Jezusa  Chrystusa Króla  Wszechświata . Jezus jest królem, ale innym niż jakikolwiek ziemski władca - Jego królewskim gestem było umywanie nóg, koroną-   ciernie  a królowaniem   serce człowieka      Kto szczerze i świadomie powtarza w modlitwie „Ojcze nasz” słowa: „Przyjdź królestwo Twoje”, ten dokonuje wewnętrznej intronizacji, godzi się na panowanie Boga w swoim życiu, chce naśladować królewski styl Chrystusa.    Uczestnicząc we Mszy św. módlmy się , aby wszędzie  nastało  Chrystusowe Królestwo prawdy i  życia ,  świętości i łaski ,  sprawiedliwości  i pokoju dziękujmy  za łaski i dary kończącego  się Roku liturgicznego , ofiarami wesprzyjmy  Światowe  Dni Młodzieży.    

 

 

         Dzisiaj  w Uroczystość  Jezusa  Chrystusa Króla  Wszechświata za odmówienie przed  Najśw.  Sakramentem    Litanii do Serca   Bożego i Aktu Poświęcenia się  Sercu Bożemu zyskujemy odpust  zupełny .

  Bóg  zapłać  za ofiary ubiegłej niedzieli na potrzeby  parafii -  wyniosły  3.150  

Bóg  zapłać  za ofiarowany sprzęt elektryczny i  elektroniczny  na  Pomoc  dla Kościoła  w Potrzebie.  

Gratulujemy  12 chłopcom dołączonym  dziś do  grona Ministrantów  naszej parafii.      

  Dziękuję  Ks. Katechecie  za  piękne ich przygotowanie.     

          W tygodniu  :

We wtorek     wspomnienie św. męczenników  Andrzeja Dung –Lac kapłana i  współbraci a w środę św. Katarzyny Aleksandryjskiej , odpust w Turzy  ku Jej  czci.    W sobotę szósta rocznica święceń  Biskupich Ks.  Biskupa Ordynariusza dra Andrzeja  Jeża . Niech Bóg  wspomaga Go swoimi   łaskami i zachowa  dla naszej  Diecezji w najdłuższe  lata .  

 

            W  niedzielę  przyszłą  ROZPOCZYNA  SIĘ  ADWENT  i zarazem Nowy   Rok Kościelny - liturgiczny. Odśpiewaniem Hymnu  do  Ducha św. wejdziemy  w Jego  dni.  Wprawdzie  czasem pokuty w odnowionej  wersji Przykazań Kościelnych  jest czas Wielkiego Postu i każdy piątek roku to jednak   w sobotę tradycyjnie do  24.00   zakończmy  wszelkie imprezy  Andrzejkowe.

        W tygodniu  jeszcze trwamy w modlitwie za zmarłych i  różaniec za zmarłych  z wypominkami o 16,00 w Kościele parafialnym  oraz Msza św.  wieczorna .

 

                        

Dziś też polecamy wszystkim religijne gazety tak Niedzielę jak i  Gościa Niedzielnego z kalendarzem  na przyszły  rok .

 

 

 

 WSKAZANIA DUSZPASTERSKIE   NA

                    JUBILEUSZ 1050. ROCZNICY CHRZTU POLSKI

 

       Uroczyste rozpoczęcie Jubileuszu w wymiarze diecezjalnym odbędzie się 28 listopada w katedrze tarnowskiej pod przewodnictwem biskupa diecezjalnego Andrzeja Jeża. Złożą się na nie uroczyste Nieszpory o godz.17.30 oraz następująca po nich Eucharystia. Podczas tej uroczystości nastąpi symboliczne przekazanie  księżom dziekanom świecy jubileuszowej, która jest najważniejszym znakiem Jubileuszu

                Zaś  uroczyste rozpoczęcie Jubileuszu we wszystkich kościołach całej diecezji ma  odbyć się podczas wszystkich Mszy św. w I Niedzielę Adwentu, czyli 29 listopada. W każdej parafii najważniejszym znakiem Jubileuszu jest Świeca Jubileuszowa z  napisem „Jubileusz Chrztu Polski 966-2016”. Świeca ma  stać w prezbiterium przy ołtarzu przez cały okres Jubileuszu i palić się podczas niedzielnych i świątecznych Mszy.  W  okresie  Adwentu, świeca Jubileuszowa ma zastąpić świecę roratną ozdobiona  kokardą.

                Zaznaczeniem rozpoczęcia Jubileuszu będzie także zamiast zwykłego aktu pokuty błogosławieństwo wody i pokropienie nią wiernych na pamiątkę chrztu. Obrzęd ten wypada stosować w tym roku jak najczęściej, szczególnie w okresie wielkanocnym.

                W Roku Jubileuszowym należy zadbać o piękne i w pełni zgodne z przepisami liturgicznymi celebrowanie liturgii chrztu. W naszej parafii chrzest jest udzielany  w II niedzielę miesiąca o godz.10.30 ze  Msza św.za  ochrzczone dzieci i rodziców z całego miesiąca  zaś w Święta Bożego  Narodzenia i Wielkanocny w  II dzień w pozostałych przypadkach  bez Mszy św.     w intencji  dzieci. Chrzest ma  być  udzielany przy chrzcielnicy,  dlatego chrzcielnica  zmieni miejsce  . Prezbiterium lub środek kościoła nie są właściwymi miejscami udzielania Chrztu. Liturgii chrztu powinny towarzyszyć procesje: od drzwi kościoła do prezbiterium, z prezbiterium do chrzcielnicy oraz od chrzcielnicy do ołtarza. Liturgii chrzcielnej nie może towarzyszyć pośpiech, a tym bardziej jakiekolwiek skracanie samego obrzędu. Ma  go poprzedzać katecheza chrzcielna.  .

          W ciągu całego Roku Jubileuszowym należy docenić  znaczenie poświęconej wody w życiu chrześcijanina. Dlatego trzeba by  wróciły do  naszych domów małe kropielnice z wodą święconą  i powinniśmy  przechowywać wodę święconą w domu.  Można   ją zabierać do swoich domów z Kościoła  czy zakrystii .  

            Centralną uroczystością parafialną Roku Jubileuszowego ma być w każdej parafii przeżywana w Wielką Sobotę 2016 roku Wigilia Paschalna. Centralną uroczystością diecezjalną będzie przeżywana 18 września 2016 roku w Limanowej 50. Rocznica Koronacji Piety Limanowskiej .

Nadto mając na uwadze  wskazania Magisterium Kościoła co do homilii mszalnej, Ks. Biskup  Ordynariusz dr  Andrzej Jeż zarządza , co następuje:

 1. We wszystkie pierwsze niedziele miesiąca należy podczas wszystkich Mszy głosić po Ewangelii krótką homilię opartą na tekstach świętej liturgii. Na zakończenie każdej Mszy należy, zgodnie z diecezjalną tradycją, urządzić krótką adorację Najświętszego Sakramentu, która będzie modlitewną kontynuacją treści rozważanych w czasie liturgii słowa Bożego. W wyjątkowych sytuacjach można opuścić adorację, nigdy zaś homilię.

 2.  W kościołach, w których w sobotę wieczorem celebrowana jest regularna Msza  święta, należy obowiązkowo używać formularza niedzielnego i głosić podczas Mszy  homilię. Wierni, którzy nie będą mogli uczestniczyć w niedzielnej Mszy św., mogą to uczynić w sobotę wieczorem dlatego nowenna do M. Nieust. Pomocy będzie w środę .

Od I Niedzieli Adwentu obowiązują nowe Lekcjonarze czyli  Czytania do  Mszy  św. 
 
 
     

XXXIII  Niedziela Zwykła   15. XI . 2015 r.

 

Liturgia słowa przedostatniej niedzieli roku liturgicznego kie­ruje naszą uwagę na czasy ostateczne. Tym samym przypomi­na nam prawdę o naszym przemijaniu. Prawda o nadchodzącej śmierci i czekającym nas sądzie-  wzywa nas do nawrócenia. Raz jeszcze więc wsłuchajmy się w hasło bieżącego roku duszpa­sterskiego: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!". Nawró­cenie jest bowiem koniecznym warunkiem osiągnięcia życia wiecznego. Niech udział w Najświętszej Ofierze Jezusa Chrystusa, jaką złożył dla nas i dla naszego zbawienia, będzie dla nas zadatkiem uczestnictwa w nadchodzącym króle­stwie Bożym ,a  sprawy parafii  wesprzyjmy ofiarą na składkę. 

 

   

    Dziś   składka na potrzeby  naszej parafii – serdeczne  Bóg  zapłać, a w przyszłą niedziele  na organizacje  Światowych Dni  Młodzieży   

 

W tygodniu  :

We  worek wspomnienie   św. Elżbiety  Węgierskiej -  zakonnicy ,       w   środę  wspomnienie bł. Karoliny Kózka naszej rodaczki dziew i męcz patronki Ruchu  Czystych Serc .

 W czwartek    wspomnienie bł. Salomei , w piątek    św. Rafała Kalinowskiego

 w sobotę   Ofiarowania  Najświętszej M. P. W niedzielę    wspomnienie  św. Cecylii dziew. i męcz. patronki śpiewu kościelnego.   

 

W niedziele przyszłą    Uroczystość Jezusa  Chrystusa  Króla  Wszechświata  po  Mszy św. przed  Najśw. Sakramentem  za odmówienie Litanii do Serca   Bożego  i Aktu Poświęcenia się  Sercu Bożemu zyskujemy odpust  zupełny pod  zwykłymi  warunkami

 Jest  to też  święto patronalne i  dla ministrantów  dlatego   o 10 30 będzie  przyjecie  chłopców do  Grona  Ministrantów    

 

 

 W  środę 18 listopada  do  godz. 16.00 przy  kościele  koło dzwonnicy  można składać przedmioty  zużytego sprzętu  elektronicznego  czy elektrycznego  na Pomoc  Kościołowi  w Potrzebie.  

Bóg zapłać  za udział w modlitwach na  cmentarzu  na

„ Rybówkach”     za zmarłych ,   którzy tam spoczywają w ubiegłą  niedzielę .      

 

W tygodniu trwamy w modlitwie za zmarłych bowiem różaniecza zmarłych w Kościele  parafialnym z wypominkami o 16.00 i Msza św.  wieczorna .Zechciejmy  brać udział .  

 Msze św. na wyjazdach w Jastrzębi G. we wtorek  jak i Kąśnej w środę  o 17.00                      

 

  

Polecam religijne gazety   Gościa Niedzielnego, Niedzielę.  

 

 

 

 

 

 

 

 

      XXXII      Niedziela Zwykła   8. XI . 2015 r.

                                                                                                                                                    

          Jeszcze  wciąż jesteśmy  pod  wrażeniem  cmentarza . Jeszcze  rozrzewnieniem wspominamy   naszych bliskich   , odwołanych  do wieczności  .Pociechą są dla nas słowa z Pisma  św. mówiąc ,że  Bóg nagrodzi  każdy dobry czyn , każdy wdowi grosz    Za wierność   Bogu czeka  i nas wieczne  szczęście .  Obyśmy wsparci  łaską  Ducha św.  potrafili każdego dnia  trwać wiernie przy  Jezusie  Chrystusie i Jego  nauce.    Dziś pragniemy w kończącym się Tygodniu Modlitw  za  Zmarłych nieść modlitwy zmarłym  i szczególnym wsparciem otoczyć    ich    w tym miesiącu.   

   

           Bóg zapłać za piękny udział w modlitwach na cmentarzu. Pamiętajmy o  grobach  zmarłych  i chciejmy  być na cmentarzu trwając w modlitewnym nastroju  za  dusze zmarłych naszych  bliskich . Dzisiaj jeszcze zyskujemy   odpust  zupełny za nawiedzenie  cmentarza 

                Dzisiaj na  cmentarzu na „ Rybówkach” odbędzie  się różaniec  za zmarłych ,   którzy tam spoczywają   o godz. 13.00 – serdecznie  zapraszamy  .

Dzisiaj kończy się  Tydzień  szczególnej Modlitwy za  Zmarłych ale będziemy trwać w modlitwie za zmarłych przez cały listopad  . W  tygodniu różaniec  za zmarłych  z wypominkami o 16,00 w Kościele parafialnym  i Msza św.  wieczorna . Zechciejmy  brać udział w  modlitwie różańcowej i przyjść z pomocą   zmarłym.  Można by  

pozabierać już  z rodzinnych grobów  doniczki z kwiatami  by nie pozostały na zimę. Pozabierajmy ze sobą także i znicze ułatwi to bardzo troskę o piękno cmentarza  . Można zaobserwować coraz  więcej  cmentarzy bez koszy  na   odpady bo każdy  co przynosi  na groby ma potem  zabrać gdyż każdy ma swój  pojemnik i płaci  za odpady dlatego  nie może ich  zostawiać by  inni    za niego płacili .

 

DZIŚ  WPIERAMY OFIARĄ DO PUSZEK POSZKODOWANYCH  W SYRII

Msze św. na wyjazdach w Jastrzębi G. we wtorek  jak i Kąśnej w środę  o 17.00

W tygodniu :

W poniedziałek święto rocznicy poświęcenia  Bazyliki  Laterańskiej we  wtorek wspomnienie św. Leona  wielkiego w środę   wspomnienie św. Marcina bp. i  97 rocznica odzyskania  Niepodległości Polski  - Modlimy się za Ojczyznę Odpust      w Gromniku .W czwartek wspomnienie  św. Jozafata bpa .W piątek   wspomnienie pierwszych męczenników  Polski  świętych  Benedykta , Jana , Mateusza , Izaaka i Krystyna   

Przyszła niedziela trzecia  miesiąca - spotkanie  dzieci o godz. 10.30 -  zapraszamy wszystkie  dzieci  , a składka przeznaczona na cele parafialne przyjdźmy  z pomocą  by wypłacić nasze  należności   .

Przy wyjściu z Kościoła  są umieszczone wypominki roczne za naszych bliskich zmarłych, które będą czytane w poszczególne niedziele miesiąca przed Mszą św.  o godz. 6.50  podzielone na 2 części, ale w modlitwie intencją obejmujemy wszystkich zmarłych wypominanych w naszym Kościele. Będą umieszczone i na stronie internetowej naszej parafii przy Mszach św. 

  Bóg zapłać też  za ofiary wypominkowe  .                                                       

 

Polecamy wszystkim religijne gazety Niedzielę czy Gościa Niedzielnego którego  dziś szczególnie  warto przeczytać.    

 
 
       Uroczystość Wszystkich  Świętych  
                                             1. XI . 2015 r.

 

           Wychwalamy dzisiaj Boga za wszystkich świętych, którzy wędrując drogą błogosławieństw, doszli do nieba.   Taki sam cel został wyznaczony i  nam - pielgrzymującym ku szczęściu po drugiej stronie życia. Dlatego u Źródła świętości i miłości, podczas Najświętszej Ofiary zaczerpnijmy potrzebnej   mocy.   Abyśmy wpatrując  się w Wszystkich  Świętych   naśladując ich  wiarę,  miłość ,   wierność, męstwo  w  cierpieniach  zdobyli wieniec  chwały . Wśród Świętych którym  dzisiaj oddajemy  cześć  są i nasi  patronowie  , których imiona nosimy- uczcijmy ich  dzisiaj naszą   modlitwą, wypraszając  sobie potrzebne  łaski i podczas  dzisiejszej adoracji .

 

Msze św.  dzisiaj będą w  Kościele parafialnym do południa  o godz.7.00 i 10,30 oraz  w Kąśnej i Jastrzębi G. o godz. 9,00 .    Po południu   zaś stajemy na cmentarzu  ,pochylamy  w zadumie nasze  głowy nad    grobami naszych  bliskich  ,naszych przyjaciół , naszych  bohaterów narodowych i otaczamy ich dusze serdecznymi  modlitwami .O godz. 13.00  będzie na cmentarzu Msza św. kazanie procesja   po  cmentarzu, także  i  na cmentarzu przy kościele  modlitwy  za zmarłych.       

             Jutro Dzień Zaduszny -  czyli  Wspomnienie Wszystkich   Wiernych Zmarłych . Wyjątkowy  dzień  tym bardziej pamiętajmy  o  naszych bliskich zmarłych   chciejmy być na  cmentarzu  ,przy grobach  naszych  zmarłych na wspólnej modlitwie  i na Mszach  św.  Każdy kapłan   odprawia trzy  Msze św.

W dzień Zaduszny w poniedziałek   nabożeństwa będą :o 7.00  Jutrznia , wypominki Msza  św. z  kazaniem i godz.  8.00 druga Msza  św.     Po  południu  na  cmentarzu przy Kościele  o godz. 16.00 procesja  i w Kościele  różaniec  za zmarłych  z  wypominkami oraz Msza św. zaś Msza  św.  w Jastrzębi G o  godz. 16.00 , i   w Kąśnej   o  godz.17.00   

 Dzisiaj w dzień  Wszystkich  Świąt jak i Zaduszny  na  Cmentarzu, będą wystawione  puszki na ofiary  na  Seminarium Duchowne   w  Tarnowie  - pamiętajmy o  darze serca  z  tej racji  na Seminarium .

Pomagajmy  zmarłym w te  dni  Mszą św. Komunią  św. modlitwami i  odpustami które  dzisiaj  i przez najbliższe dni do  8 listopada  możemy zyskiwać .
Wierni którzy  nabożnie  odwiedzą  cmentarz i przynajmniej  w myślach  pomodlą się za   zmarłych zyskują odpust dla dusz  w czyśćcu  cierpiących ; odpust  ten w  dniach od  1 do 8 listopada   jest zupełny , a w  pozostałe  dni roku  cząstkowy .  Odpust zupełny można zyskiwać   dla  jednej  duszy w czyśćcu   jeden raz na dzień  pod zwykłymi   warunkami : Komunia św. modlitwa  w intencjach  Ojca  św. 

 

Wierni ,którzy odwiedzą kościół lub  kaplice   w celu przyjścia  z pomocą

duszom   zmarłych i odmówią  w  nim Ojcze  nasz  i Wierzę  w Boga   mogą zyskać odpust  zupełny pod zwykłymi  warunkami ;  dzisiaj od południa  i cały  dzień   jutrzejszy.  Do zyskania    odpustu zupełnego   wymagane jest nadto   wyzbycie się  przywiązania   do jakiegokolwiek   grzechu  nawet  lekkiego. Gdy  brak tej dyspozycji odpust będzie  cząstkowy. .  Pomagajmy  więc  odpustami  naszym  zmarłym

Pamiętajmy też o wypominkach, które składamy na ołtarzu Matki Bożej lub na tace

 

 W tygodniu W środę  wspomnienie  św. Karola  Boromeusza  oraz I czwartek piątek i sobota  miesiąca . Spowiedź z racji  I piątku  w Kościele parafialnym:  czwartek piątek od  15 .00 a  na dojazdach przy  nowennach. W pierwszy piątek nasza  adoracja do godz. 19.00      

Najpierw dzieci  i Młodzież Gimnazjalna, a od  18.00 Ojcowie i  Matki     

W niedzielę też   na    cmentarzu  na „ Rybówkach” odbędzie  się różaniec  za zmarłych ,którzy tam spoczywają   o godz. 13.00 – serdecznie  zapraszamy  .

 

Dzisiaj  rozpoczyna   się  szczególny   Tydzień   modlitw  za  zmarłych  i miesiąc za  zmarłych dlatego  przez cały miesiąc  listopad będzie  różaniec za  zmarłych o 16,00 wypominki  i  Msza św.  

Zaś w Tygodniu Modlitw za  Zmarłych będą też Msze  św.    codziennie  w Jastrzębi  Górnej   o 16.00 ,  a  w Kąśnej o  17 .00

 

Bóg  zapłać  wam Drodzy  Parafianie i goście za  uporządkowanie    cmentarza pięknie wygląda myślę  ze blasku dodaje też uporządkowane  wejście i zbocze i Figury  przy  bramach  tablica na klepsydry i wzywająca do zachowania  pewnego porządku , wykonane też  ogrodzenie na  całym cmentarzu .-  więc gorąca prośba  aby tak pięknie  dalej  wyglądał            

        Drodzy mamy Kaplicę  pogrzebową -cmentarną   w której żegnamy naszych  zmarłych , a która jest naszą chlubą . Pamiętajmy też ,że godzinę przed pogrzebem jest różaniec, a w  kościele okazja do  spowiedzi .  Bardzo jesteśmy wdzięczni  za Msze  św. składane przy pogrzebach i prosimy o cierpliwość , bo nie jesteśmy wstanie  odprawić w krótkim terminie 

 

Drodzy zmarli  nas  na cmentarz zapraszają i  oczekują przy swoich grobach. My  zapraszamy też i na Wiosenny  dzień  zmarłych ,  który  będzie    w ostatnia niedzielę  czerwca     w  przyszłym roku

 

Przeżyjmy jak najlepiej dni modlitw za zmarłych i wesprzyjmy   ich  dusze modlitwami i  odpustami.

 

 

 

 

   XXX    Niedziela - Uroczystość Rocznicy Poświęcenia Własnego  Kościoła  25 .X . 2015 r.

 

       Dzisiaj przypada  wspomnienie rocznicy poświęcenia naszego kościoła  czyli uroczystego  oddania go do kultu  Bożego . Konsekracja  naszej  świątyni miała miejsce  po ostatnim remoncie 28 .V.  1967 r. przez ks. Arcybiskupa  Jerzego  Ablewicza a więc ponad  48 lat temu .Kościoły pomocnicze były poświęcone :  w Jastrzębi G. jako Punkt Katechetyczny  przez bp. Władysława Bobowskiego 1 IX 1985 r. , a w Kąśnej  konsekracja miała miejsce 15. XI. 1992 r. przez  Ks. Bp. Jana Styrnę . Dziś z wielką miłością  i pietyzmem  patrzymy na ściany  naszych świątyń wspominamy trudny  czas ich wznoszenia przez naszych przodków i nas samych .To piękne święto  jest okazją do wyrażenia Bogu  wdzięczności za to ,że  mamy swój K o ś c i ó ł , w którym  Bóg  w Trójcy  Świętej Jedyny  zamieszkał ,aby być z nami.  Z wdzięcznością przypominamy sobie także te wszystkie wydarzenia ,radosne i smutne, które miały miejsce  w tej świątyni i w których sami uczestniczyliśmy .

              Dziś również z uwagą słuchamy słów liturgii ,które nas  pouczają ,że sami jesteśmy świątynią Bożą . Troszczmy się więc  zarówno o tę  świątynię zbudowaną rękami  ludzkimi, jak i o świątynię naszych  serc , którą Bóg  uświęcił  w sakramencie chrztu  świętego, a którą  upiększamy przez  całe  życie. 

  

Ciesząc się  Kościołami  w naszej parafii dziękujemy za  nie  dobremu  Bogu wyśpiewując dziś dziękczynne  Te Deum .Chcemy też  złożyć serdeczne podziękowanie i gorące Bóg  zapłać  wszystkim troszczącym się o piękno  naszych  świątyń, tak parafialnego  jak i pomocniczych  w Jastrzębi G. jak i  Kąśnej .Bóg  zapłać też za wszystkie  ofiary tak pięknie przez cały rok  składane na potrzeby naszych świątyń jak i naszej parafii choćby i w ostatnią   niedzielę  gdzie ofiary wyniosły 3.750    Dzisiaj  zaś składka przeznaczona na Misje      

  Nasza parafia jak i cmentarz ma swoja  stronę  internetowa   trzeba nam z ważniejszych informacji  korzystać wystarczy wpisać  adresy:      www. parafiajastrzebia @interia.pl  a  cmentarz parafialny: www. polski cmentarz.com/jastrzebiatarnowska/grobonet

     W sobotę   zakończenie  Nabożeństw Różańcowych bowiem kończy się  miesiąc październik , jednak nie rozstajemy się  z różańcem , będziemy go odnawiać za zmarłych  przez listopad .  Kochajmy  różaniec odmawiajmy , zawsze miejmy  go przy sobie , by  Maryja   broniła nas od złego.  W sobotę  na zakończenie   prosimy wszystkie   dzieci by przyszły  na różaniec z planszą  i zebranymi  obrazkami .

          W niedzielę   Uroczystość Wszystkich Świętych   . Msze św.  w dzień  Wszystkich Świętych będą w  Kościele parafialnym do południa  o godz. 7.00 i 10,30 oraz  w Kąśnej i Jastrzębi G. o godz. 9,00 .  Zaś po południu o godz. 13.00 na głównym cmentarzu  ,jak co roku  Msza św.  koncelebrowana z  kazaniem   i procesją po cmentarzu głównym jak i przy  kościele .

Zgromadźmy się  jak  najliczniej na cmentarzu przy  grobach  naszych  bliskich - zabezpieczmy się  też i na  trudniejsza  pogodę .

     Bóg zapłać wszystkim za  porządkowanie cmentarza by pięknie wyglądał  - bardzo też serdecznie dziękujemy za zabieranie wszelkich pozostałości do swoim przydomowych pojemników  .                                                                                                                           Mniej Mniej przynośmy tych  sztuczności  bo piękny grób to nie  zastawiony ale omodlony.

W dzień  Wszystkich  Świąt  na  Cmentarzu  ,będą wystawione   puszki na  ofiary na  Seminarium  Duchowne w Tarnowie. 

 

Związku  z  dniem Wszystkich Świętych i  Dniem Zadusznym  przyjmujemy  na wypominki.  Można    złożyć je    na ołtarzu Matki  Bożej w Kościele  parafialnym  , przed Mszą św. lub po Mszy św.  dzisiaj , a szczególnie  w   Dzień Wszystkich  Świętych  

W dzień Wszystkich  Świętych  w szczególny sposób  modlimy się za zmarłych .Nie ograniczajmy się  do   znicza i   kwiatów bo one  zmarłym nic nie pomagają  ,ale pamiętajmy  o Mszy św. Komunii  św.  i odpustach  za   zmarłych 

             Od   1 XI możemy  zyskiwać  odpust , czyli dostąpić darowania kar  za grzechy i ofiarować  go  za zmarłych . Aby  zyskać  odpust trzeba  spełnić  warunki zwykłe   -  Spowiedź ,Komunia św. modlitwa w intencjach Ojca św. - dowolna oraz  wypełnić  czyn odpustowy ,którym  jest  ; Pierwszego listopada  od  południa i cały  2 XI nawiedzenie  kościoła i  odmówienie w nim   Ojcze nasz  i  Wierzę w  Boga    lub  od 1- 8   XI  nawiedzić cmentarz   i pomodlić się za zmarłych  .

 By  zyskać odpust zupełny  trzeba  wyzbyć się przywiązania do wszelkiego zła . Odpust  zupełny  można zyskać dla  jednej  duszy w czyśćcu cierpiącej jeden raz  na  dzień . Ponieważ nie jesteśmy pewni co do odpowiedniej  dyspozycji dlatego  więcej razy można  wypełniać warunki  wymagane do   odpustu  zupełnego.

 

By dostąpić odpustu trzeba być w stanie łaski uświęcającej dlatego  w tygodniu będzie  okazja do  spowiedzi rano  przy  Mszy  św. i  od godz. 15 .30   w kościele parafialnym  , a w Jastrzębi  G. przed nabożeństwem a  w Kąśnej  po  nabożeństwie  różańcowym.

 

Cieszymy  się ,że czworo uczniów  otrzymało stypendia:  jeden z Fundacji  Ks. Arcybiskupa   Jerzego Ablewicza , troje  od Kapituły  Kolegiackiej w Nowym  Sączu  ,której szczególnie dziękujemy , a uczniom  z serca  - gratulujemy.

 Dziś   wybory  wypełnijmy nasz obowiązek  wobec Ojczyzny – weźmy  więc  udział.       

Wybieramy tylko  jednego posła i  jednego  senatora.

Nadto  w tygodniu: w środę   św. Apostołów Szymona i Judy  Tadeusza  

 

 Dziś też liczenie  wiernych w naszych Kościołach w  całej Polsce                   

Nastąpiła zmiana  czasu  ; Msze św. w niedzielę będą o tej  samej  porze , zaś w dni  powszednie  tygodniu  o 7.00 i 16.00 z różańcem w kościele parafialnym ,a w Jastrzębi G. różaniec będzie też  o  16.00 , a  w Kąśnej o  16.30
Niedziela przyszła jest   pierwsza miesiąca listopada  adoracyjna ze zmianą     tajemnic różańcowych .     
 
Polecamy  dziś  Gościa Niedzielnego  jak i Niedzielę   
 
 
 
        XXIX Niedziela Zwykła 18 .X . 2015 r.
 
Przeżywamy dzisiaj Dzień Misyjny. Pan Bóg posyła nie tylko misjonarzy, aby głosili Ewangelię w różnych krajach świata, ale powołuje również każdego z nas do dawania świadectwa w naszych środowiskach o żyjącym Bogu. Prośmy Ducha Świętego, abyśmy z mocą i radością mówili innym o miłości Boga. Pamiętajmy w modlitwie o tych, do których nie dotarła jeszcze Dobra Nowina i o misjonarzach bo ich stopy które niosą Ewangelię i serca potrzebują naszej modlitwy i pomocy. Wesprzyjmy ich pracę dziś - modlitwą , a sprawy naszej parafii ofiarami na składkę.
 
Dzisiaj niedziela misyjna rozpoczyna tydzień misyjny, wsłuchujemy się w słowa Ojca św. Franciszka W całym nadchodzącym tygodniu modlimy się za misje i misjonarzy na różańcu.
 
W tygodniu :
We wtorek wspomnienie św. Jana Kantego kapłana , w środę bł. Jakuba Strzemię bpa w czwartek święto rocznicy poświęcenia Bazyliki Katedralnej w Tarnowie . W niedziele św. Jana Pawła II papieża
 
W przyszłą niedzielę rocznica poświęcenia naszych miejscowych Kościołów . Dziękujemy Bogu za nasze parafialne świątynie i śpiewamy dziękczynne Te Deum - Ciebie Boga Wysławiamy
 
Trwa piękne i ważne nabożeństwo różańcowe . W niedzielę odbywa się o godz. 16.00 w Kościele parafialnym, a w tygodniu w Kościele parafialnym o godz. 17.00 i na wyjazdach - w Jastrzębi G godz.17.00 i w Kąśnej o godz. 17.30,
Serdecznie zapraszamy do udziału w nabożeństwach tak dzieci młodzież jak i starszych
W przyszłą niedzielę na zakończenie tygodnia misyjnego składka na pomoc misjonarzom na całym świecie , a dziś na potrzeby naszej parafii – serdeczne Bóg zapłać
 
Zbliża się Uroczystość Wszystkich Świętych. Prosimy więc o porządkowanie cmentarza Bardzo prosimy by zabierać szkło i plastik wieńce do pojemników przy swoich domach .Bóg zapłać Drodzy Parafianie za zrozumienie i pomoc w tej sprawie
 
W związku ze Świętem Wszystkich Świętych i pomocą zmarłym : Komunią św. Mszą św. także wypominkami prosimy o zabranie kartek z kopertami na wypominki czy to dziś czy w tygodniu ,by je złożyć w niedziele czy w dzień 1 listopada
 
Prosimy koniecznie zaznaczyć wyraźnie gdzie mają być czytane czy w kościele parafialnym czy w Jastrzębi G, czy w Kąśnej .
 
W przyszłą niedziele zmiana czasu ma zimowy, ale nabożeństw w niedzielę będą o tych samych godzinach, ale już zimowego czasu .
 
Polecamy dziś Gościa Niedzielnego jak i Niedzielę z ważnymi artykułami .
 
 
Komunikat biskupów przed wyborami parlamentarnymi
7 września w Warszawie Konferencja Episkopatu Polski wystosowała komunikat, w związku ze zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi zarządzonymi na dzień 25 października 2015 roku. -
 
Ojciec Święty Franciszek w adhortacji Ewangelii Gaudium przypomina, że „odpowiedzialne obywatelstwo jest cnotą, a uczestnictwo w życiu politycznym jest obowiązkiem moralnym” (220). A zatem każdy obywatel – wierzący w szczególności – ma prawo i obowiązek uczestniczenia w zbliżających się wyborach parlamentarnych.
 
Pamiętajmy jednak, że „Kościół mocą swej misji oraz zgodnie ze swą istotą nie powinien wiązać się” z żadną partią lub „systemem politycznym, gospodarczym czy społecznym” oraz że „właściwe posłannictwo, jakie Chrystus powierzył swemu Kościołowi, nie ma charakteru politycznego, gospodarczego czy społecznego” (Gaudium et spes, 42).
 
 
Zachęcamy więc każdego z wiernych "do głosowania w zgodzie z własnym sumieniem, wrażliwym na dobro wspólne i stojącym na straży życia każdego człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci.” Wszystkich wiernych prosimy o modlitwę w intencji naszej Ojczyzny.
 
Podpisali pasterze Kościoła Katolickiego w Polsce.
 
Komunikat odczytać w kościołach w niedzielę 18 października.
 
Drodzy! Przed nami wybory trzeba nam wziąć udział. Wybieramy najpierw partie która jest nam bliska i jednego posła i senatora. Smutno jest gdy wierzący wybierają partię która walczy z Bogiem, Kościołem jest za zabijaniem nienarodzonych czy za in witro. Nie zdarzyło się ,żeby niewierzący wybrali dla siebie posła wierzącego. A wierzący wiele razy niewierzących , także i naszej parafii , nawet inteligentni wykształceni , Aż dziw.  A przecież wierzący ma nie dać się oszukać , czy nabrać, dlatego nie zapomni dowodu osobistego własnego długopisu . popatrzy jak kandydat głosował już w sejmie poprzednio co obiecywał , a co spełnił. Posłucha głosu biskupów nie telewizora. Wszyscy mówią czas na zmiany , więc zmieńmy. Nie wybierajmy skompromitowanych.
 
      XXVIII. Niedziela Zwykła 11 .X . 2015 r.
 
 
W kolejną niedzielę maryjnego miesiąca października gromadzimy się na Mszy św. ,aby całym sercem włączyć się w obchodzony dziś w naszym kraju XV Dzień Papieski pod hasłem „Jan Paweł II - Patron Rodziny” i ofiarą do puszek wesprzeć wielkie dzieło żywego pomnika - stypendia dla młodzieży . Apostolska postawa św. Jana Pawła II oraz świadomość tego , że wszyscy jesteśmy wezwani do świętości we współczesnym świecie najlepiej realizuje się w rodzinie. Udział we Mszy św. powinien nam pomóc w pięknym i radosnym przeżywaniu tego dnia jak i dzisiejszej liturgii oraz w wypraszaniu potrzebnych łask.
 
Dzisiaj przeżywamy już piętnasty Dzień Papieski pod hasłem „„Jan Paweł II - Patron Rodziny” Ofiarami składanymi do puszek wspieramy dzieło, które od lat nazywane jest żywym pomnikiem Jana Pawła II. Jest nim fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, która poprzez stypendia wspiera materialnie i duchowo ponad 2500 stypendystów z całej Polski, w tym z diecezji tarnowskiej i naszej parafii .
 
Po Mszy św. o godz. 10.30 , przejdziemy pod pomnik Jana Pawła II gdzie zaniesiemy Litanię do Jana Pawła II jako świętego i odśpiewamy „Barkę” Serdecznie wszystkich zapraszamy.
 
W tygodniu :
We wtorek zakończenie w tym roku nabożeństw Fatimskich w naszej parafii . We wtorek o godz. 17.00 będzie Msza św. później Różaniec z procesją do figury Fatimskiej przy kościele. Po powrocie apel Jasnogórski - przewidziane są specjalne modlitwy - zapraszamy. Bóg zapłać wszystkim za udział modlitwach za tak piękne uczczenie Matki Bożej Fatimskiej procesjami ze światłem w czasie od maja do października .
 
We wtorek też wspomnienie bł. Honorata Koźmińskiego w środę św. Małgorzaty Marii Alacoque ,której Jezus objawił tajemnice Najśw. swego Serca oraz dzień edukacji - modlimy się za nauczycieli i wychowawców. W czwartek wspomnienie św. Teresy od Jezusa dziewicy i doktor Kościoła. W piątek św. Jadwigi Śląskiej - patronki budownictwa sakralnego i szczególny dzień - rocznica wyboru Kard. Karola Wojtyły na papieża . W sobotę - Św. Ignacego Antiocheńskiego, bpa i męcz.
W niedziele - Św. Łukasza Ewangelisty ,Patrona Służby Zdrowia.
 
W Niedziele przyszła na godz. 10,30 zapraszamy wszystkie dzieci jest to też niedziela Misyjna rozpoczynająca tydzień modlitw za misje . To także trzecia niedziela miesiąca - ofiarami naszym przychodzimy z pomocą w spłaceniu należności naszej parafii .
 
 
Trwa piękne i ważne nabożeństwo różańcowe . W niedzielę będzie o 16,00 , a w tym tygodniu będzie w Kościele parafialnym o 17.00 , w Jastrzębi G. o 17.00 a Kąśnej o 17.30 ze Mszą św.
Zapraszamy wszystkich i starszych , dzieci i młodzież
 
Ponieważ Ks. katecheta wyjeżdża z młodzieżą w sobotę nie będzie więc Mszy św. w Jastrzębi Górnej
 
 Zbliża się Uroczystość Wszystkich Świętych -zechciejmy więc porządkować cmentarze Serdeczne Bóg zapłać za pomoc w trosce o piękno naszych cmentarzy Drodzy dalej bardzo prosimy by to co przynosimy na groby zabierać, nie zasłaniajmy pięknych nagrobków stertą plastikowych kwiatów ; jeden flakon wystarczy i jeden bukiet .
 
Teren poza cmentarzem poza ogrodzeniem w Kąśnej jest prywatny i nie wolno tam wyrzucać żadnych pozostałości z cmentarza . Prosimy też oto i firmy wykonujące prace . Dlatego też nie możemy postawić pojemnika przy dolnej bramie bo teren nie nasz i nie ma miejsca, a i względy bezpieczeństwa zabraniają - jest w górze . Pozostawione resztki muszą być zapłacone dodatkowo z parafialnych ofiar , a więc z waszych. Powstaje pytanie czy nie żal przeznaczać parafialnych ofiary na śmieci, a nie na inne sprawy.
 
Po ostatniej kontroli z 18 sierpnia 2015 r. Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej mamy piękną opinie : oto ona „cmentarz oddalony od kościoła około 200 metrów, usytuowany na wzniesieniu. Teren cmentarza oraz teren przyległy w dniu kontroli uporządkowany. Gospodarka odpadami komunalnymi prowadzona prawidłowo - do gromadzenia odpadów komunalnych zabezpieczono pojemnik o pojemności 1500 l. miejsce gromadzenia odpadów zlokalizowane w obrębie cmentarza przy górnej bramie . Odpady z pojemników wywożone są w razie potrzeby po zgłoszeniu telefonicznym do firmy KOMBUD w Ciężkowicach - w dniu kontroli pojemnik zapełniony do 2/3 pojemności. Pojemnik w dobrym stanie technicznym. Teren cmentarza ogrodzony w całości ogrodzeniem metalowym, stan techniczny ogrodzenia bez uwag. Na terenie cmentarza znajduje się punkt czerpania wody, oraz pomieszczenie gospodarcze do przechowywania niezbędnego sprzętu porządkowego dla obsługi cmentarza”.
 
Nie psujmy tej opinii, ale dokładajmy starań by cmentarz był godnym miejscem dla naszych zmarłych . Czy to tak naprawdę bardzo trudno zabrać to co przyniesiemy? Nie zostawiajmy pod główną bramą. Tam będzie teraz figura św. Józefa ,który jest patronem dobrej śmierci i Matki Bożej , będzie też niedługo monitoring czyli kamery.
 
 
Polecamy nasze gazety religijne tak Gościa Niedzielnego jak i Niedzielę
 
       XXVII Niedziela Zwykła 4 .X . 2015 r.
 
 
Każde spotkanie z Jezusem ma nas przemieniać. Eucharystia jest szczególnym doświadczeniem spotkania Jezusa, żywego i prawdziwego, który obdarza na swoja łaską. Jego mocy potrzebuje szczególnie rodzina ,która jest trwałym fundamentem wiary w Boga. Dlatego też spotkanie z Jezusem umacnia więź rodzinną. Podczas dzisiejszej Mszy św. w sposób szczególny modlimy się za rodziny i małżeństwa, aby ich „domowe Kościoły" stawały się dla wszystkich znakami więzi z Bogiem, który jest źródłem trwałości rodziny. Módlmy się podczas adoracji , żeby nasze rodziny były Bogiem silne bo dziś rozpoczyna się w Rzymie Synod Biskupów poświęcony rodzinie !
 
Dziś I niedziela miesiąca adoracyjna ze zmianą tajemnic różańcowych. Trwa piękne i ważne nabożeństwo różańcowe . W niedzielę będzie o 16,00 w Kościele parafialnym , a w tygodniu tak jak dotychczas
 
Na nabożeństwach w Kościołach Pomocniczych jak i w Kościele parafialnym dzieci i młodzież losują i zabierają piękną figurkę Matki Bożej do swoich domów i zawierzają Jej swoją rodzinę , pozostali zaś zbierają obrazki
 
Zapraszamy do udziału w nabożeństwach tak dzieci , młodzież jak i starszych tym bardziej że modlimy się z o pokój w świecie i potrzebne łaski dla naszej Ojczyzny , parafii jak i dla każdego z nas . Dziś można sobie zabrać różaniec
 
W tygodniu :
W poniedziałek wspomnienie św. Faustyny Kowalskiej apostołki Bożego Miłosierdzia
W środę wspomnienie Matki Bożej Różańcowej i wielki odpust w Bochni z pielgrzymką rencistów emerytów i starszych wiekiem .
W piątek wspomnienie bł. Wincentego Kadłubka biskupa
W niedziele przyszłą będziemy przeżywać już piętnasty dzień papieski pod hasłem „Jan Paweł II – Patron Rodziny” i do puszek składać ofiarę na tzw. żywy pomnik Jana Pawła II czyli pomoc na stypendia dla młodzieży studiującej z biednych rodzin -przyjdźmy im z pomocą dając wyraz miłości do papieża.
W przyszłą niedzielę więc uczcimy dzień papieski i po Mszy św. o godz. 10.30 przejdziemy pod pomnik Jana Pawła II gdzie zaniesiemy Litanię do Jana Pawła II jako świętego i odśpiewamy „Barkę”.
Serdecznie wszystkich zapraszamy
 
W czwartek Ks. Katecheta jedzie z młodzieżą do Częstochowy więc nie będzie Mszy św. w Jastrzębi Górnej tylko Komunia św.
 
Odbyło się zabranie Rady w ubiegłą niedzielę - kolejne w tym roku .Po modlitwie i odczytaniu Pisma św. skupiono się nad tematem : pogłębiania formacji małżeństw i rodzin. Służą temu rekolekcje zamknięte w Ciężkowicach na Przylasku , w Gródku czy w Starym Sączu oraz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich , Domowego Kościoła czy Akcji Katolickiej . Istnieje więc pilna potrzeba by i rodziny naszej parafii włączyły w ich działalność Później zostały wspomniane ostanie ważne prace w parafii a zwłaszcza dokończenie ogrodzenia cmentarza a więc założenie metalowych części i nałożenie płyt granitowych na murki . Cieszymy się ,że cmentarz jest pięknie i dostojnie ogrodzony. Dbajmy więc o piękno cmentarza i zabierajmy ze sobą wszystko co przyniesiemy albo nie przynośmy tylu rzeczy: kwiatów zniczy. Została też położona nowa kostka przy kościele i parkingu . Zakupiono 1750 m 2 kostki przełożono starą pozostało jeszcze około 800 m2 do ułożenia. Koszt tych prac z materiałem to prawie 70 tys. zł. który do końca roku mamy wyrównać . Ufamy, że przyjdziemy z pomocą. Istotna sprawą były też zbliżające się Światowe Dni Młodzieży. Ksiądz Biskup nakazał powołanie w każdej parafii Komitetu Organizacyjne ,który będzie koordynował pobyt uczestników w parafii , bowiem każda parafia ma przyjąć około 50 uczestników w rodzinach. Komitet organizacyjny tworzą w naszej parafii wybrani z Rady Parafialnej p. Marzena Bednarz i p. Andrzej Burnus zaś z młodzieży Joanna Jałocha i Paweł Mordawski wraz z proboszczem. Spotkanie zakończono modlitwą .
 
Polecamy nasze gazety religijne tak Gościa Niedzielnego jak i Niedzielę Niech Boże Błogosławieństwo umacnia nas i daje siłę i moc na trudy i prace nowego tygodnia....
     
 
 
 
 
 
   XXVI Niedziela Zwykła 27. I X . 2015 r.
 
 
Chrystus wzywa nas dziś do służenia bliźnim i zdążania do Królestwa Bożego Podejmując w życiu różne zadania w drodze do nieba , mamy pozostać wiernymi Jezusowi. Ta wierność ma czasem bardzo wysoką cenę – wymaga nawet odcięcia ręki czy wyłupienia oka . Bóg jednak daje nam moc wytrwania w tym co dobre i strzeże nas od rożnych uzależnień. Dlatego dziś szczególnie prosimy o pomoc będącym w potrzebie uzależnionym od alkoholu , bo dzisiejsza niedziela w Kościele Tarnowskim jest obchodzona jako Diecezjalny Dzień modlitw o Trzeźwość . Już od 1979 r, a więc 36 lat nasze świątynie rozbrzmiewają tak jak dzisiaj pokornym wołaniem do Boga , aby obdarzył swój lud łaską trzeźwości , prawdziwą wolnością od nałogów i przebaczył grzechy wynikające z uzależnień.
 
 
Dzisiaj w naszej diecezji modlimy się o trzeźwość i łączymy się z pielgrzymami do Szczepanowa ,którzy modlą się o trzeźwość u Św. Stanisława ze Szczepanowa patrona trzeźwości, a po Mszy św. wieczornej spotkanie Rady Parafialnej serdecznie zapraszamy
 
W tygodniu :
W poniedziałek wspomnienie św. Wacława męczennika
We wtorek święto Św. Archaniołów :Michała , Gabriela i Rafała ,
W środę wspomnienie św. Hieronima kapłana i dok .Kościoła,
W czwartek wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus dziew. i dot. Kościoła .
W piątek wspomnienie Świętych Aniołów Stróżów.
W niedzielę św. Franciszka z Asyżu . Niedziela przyszła jest też I niedzielą miesiąca - adoracyjna ze zmianą tajemnic różańcowych .
 
W czwartek rozpoczęcie Nabożeństw Różańcowych ,bowiem rozpoczyna się październik. Uczcijmy więc naszą najlepszą Matkę - Maryję różańcem . Gromadźmy się jak najchętniej na różańcu ; tak starsi jak i młodzież i dzieci, tym bardziej , że za odmawianie różańca możemy zyskać odpust zupełny zaś za Litanie do Matki Bożej i modlitwę do Św. Józefa - cząstkowy . Warto więc zyskiwać odpusty by ofiarować je za zmarłych , a oni bardzo potrzebują naszych odpustów zwłaszcza gdy odejście ich było niespodziewane czy tragiczne , a i my będziemy mieć później prawo do nieba . Wierni ,którzy odmawiają różaniec w kościele lub kaplicy zyskują odpust pod zwykłymi warunkami / Komunia św. modlitwa w intencjach Ojca św. / Do zyskania odpustu wymagane jest nie tylko odmawianie paciorków lecz także nabożne rozważanie tajemnic różańcowych . Cząstkę różańca należy odmawiać bez przerywania z zapowiadaniem poszczególnych tajemnic .
 
W niedziele będzie można sobie pobrać różaniec.
 
W tygodniu Msze św. będą rano o 7.00 a wieczorem w kościele parafialnym przez cały tydzień już o 17.00 zaś na dojazdach we wtorek i środę o 18.00  
 
Różaniec w tygodniu będzie w Kościele parafialnym o 17,00 i w Jastrzębi G. o 17.00 , a w Kąśnej o godz. 17.45 ze Mszą św..
 
W Kościele parafialnym najpierw będzie nabożeństwo Różańcowe na które złoży się cząstka różańca Litania do Matki Bożej , czytanka modlitwa Pod Twoją Obronę i Do Ciebie o św. Józefie Komunia św. . Zaś po różańcu będzie Msza św. –prosimy by jak najwięcej zostawało nas na Mszy św. by jak najlepiej uczcić Matkę Bożą Na nabożeństwach w Kościołach Pomocniczych jak i w Kościele parafialnym dzieci i młodzież będą losować i zabierać piękną figurkę Matki Bożej do swoich domów i zawierzać Jej swoją rodzinę , pozostali zaś będą zbierać obrazki i układać w piękny obraz , pobierając na pierwszym różańcu plansze
 
Zapraszamy do udziału w nabożeństwach tak dzieci młodzież jak i starszych
Odłóżmy na czas nabożeństwa różańcowego nasze prace ,by wziąć udział w nabożeństwie tym bardziej że modlimy się potrzebne łaski dla naszej Ojczyzny , za rodziny naszej parafii i każdego z nas .
 
Bóg zapłać za ofiary na nasze prace wyniosły w ubiegłą niedziele 4670 zł .
 
W tygodniu też I Czwartek , Piątek i Sobota miesiąca . Spowiedź z racji I Piątku we wtorek w Jastrzębi Górnej ;we środę w Kąśnej przy nowennach , a w czwartek i piątek od 16.00 w Kościele Parafialnym W I piątek też nasza wieczorna adoracja do 20,00 prosimy więc po nabożeństwie różańcowym dzieci, młodzież gimnazjalną i szkół średnich, a później Ojcowie i Matki do 20 ,00 - Zapraszamy serdecznie do naszych wspólnych modlitw adoracyjnych tak starszych jak i dzieci .
 
Polecamy nasze gazety religijne tak Gościa Niedzielnego z ciekawymi artykułami jak i Niedzielę
 
 
W tygodniu pożegnaliśmy + Józefa Stanucha polećmy go miłosierdziu Bożemu . Dobry Jezu a nasz Panie …………………
 
 
  W Kościele w Jastrzębi G. najpierw będzie Msza św. z czytanka a później cząstka różańca Litania do Matki Bożej modlitwa Pod Twoją Obronę i Do Ciebie o św. Józefie. Po Mszy św. dzieci i młodzież będą losować i zabierać piękną figurkę Matki Bożej do swoich domów i zawierzać Jej swoją rodzinę , pozostali zaś będą zbierać obrazki i układać w piękny obraz, pobierając na pierwszym różańcu plansze. Zapraszamy do udziału w nabożeństwach tak dzieci młodzież jak i starszych
 
Odłóżmy na czas nabożeństwa różańcowego nasze prace ,by wziąć udział w nabożeństwie tym bardziej że modlimy się potrzebne łaski dla naszej Ojczyzny , parafii jak i dla każdego z nas . Ponieważ w Niedzielę na różańcu wieczorem jest nas niewiele dlatego w niedzielę różaniec będzie po Mszy św. o godz. 9.00 prosimy więc pozostać by go odmówić i też wtedy będzie losowanie figurki
 
 . W Kościele w Kąśnej najpierw będzie różaniec Litania do Matki Bożej , modlitwa Pod Twoją Obronę i Do Ciebie o św. Józefie Komunia św. . Zaś po różańcu będzie Msza św. z czytanką Po Mszy św. dzieci i młodzież będą losować i zabierać piękną figurkę Matki Bożej do swoich domów i zawierzać Jej swoją rodzinę , pozostali zaś będą zbierać obrazki i układać w piękny obraz pobierając na pierwszym różańcu plansze.
 
Zapraszamy do udziału w nabożeństwach tak dzieci młodzież jak i starszych
 
Odłóżmy na czas nabożeństwa różańcowego nasze prace ,by wziąć udział w nabożeństwie tym bardziej że modlimy się potrzebne łaski dla naszej Ojczyzny , parafii jak i dla każdego z nas . Ponieważ w Niedzielę na różańcu wieczorem jest nas niewiele dlatego w niedzielę różaniec będzie po Mszy św. o godz. 9.00 prosimy więc pozostać by go odmówić i też wtedy będzie losowanie figurki.
 
 
 
 
    XXV Niedziela Zwykła 20. IX . 2015r.
 
 Przeżywamy w dzisiejszą niedzielę Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu .Tyle obrazów i słów dociera do nas codziennie za pośrednictwem tych mediów . Czy potrafimy odnaleźć Prawdę i Dobro? Kogo w życiu słuchamy ? Jezus zaprasza nas dzisiaj do służenia Jego słowem prawdy naszym bliźnim bo Jego Słowa ma moc przemieniania. Niech więc i ta Msza św. będzie dla nas źródłem mocy . Prośmy Jezusa ,by pomagał nam uczenia się odpowiedzialności za wszystkie słowa czytane , słuchane i wypowiadane . Ofiarami zaś wesprzyjmy parafialne prace .
 
Przeżywając w dzisiejszą niedzielę Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu . Pomyślmy jak korzystamy z religijnych gazet, filmów oraz telewizji Trwam i o naszych Katolickich Radiach RDN Małopolska czy Maryja .
 
Dzisiaj na Jasnej Górze modli się u Matki Bożej świat pracy a w przyszłą niedziele pielgrzymka Rodzin i Małżeństw – wyjazd indywidualny . Centralnym punktem pielgrzymowania będzie Msza Święta sprawowana na jasnogórskich wałach o godz. 11.00. W czasie tej Eucharystii małżonkowie odnowią przyrzeczenia małżeńskie oraz nastąpi zawierzenie małżeństw i rodzin Królowej Polski.
 
Dzisiaj ofiarami wspieramy nasze prace bo trzecia niedziela miesiąca  
 
Bóg zapłać rodzicom , dzieciom, młodzieży, nauczycielom za wzięcie udziału w tygodniu modlitw o dobre wychowanie
 
W tygodniu :
W poniedziałek święto Św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty
W środę wspomnienie św. Ojca Pio z Pietrelciny, kapłana
W piątek wspomnienie św. Władysława z Gielniowa kapłana ,
W niedzielę św. Wincentego a Paulo - modlitwą uczcijmy naszych solenizantów .
 
W Niedzielę przyszłą jest też pielgrzymka do Szczepanowa wynagradzająca za grzechy pijaństwa bowiem w naszej diecezji jest to Diecezjalny dniem modlitw o trzeźwość - łączmy się z tą intencją -wyjazd też indywidualny
 
W niedzielę przyszłą spotkanie Rady Parafialnej zapraszamy po Mszy św. wieczornej
 
Polecamy nasze gazety religijne tak Gościa Niedzielnego z ciekawymi artykułami jak i Niedzielę
 
 
Dnia 1 PAŹDZIERNIKA (CZWARTEK) od godz. 12:00 w OŚRODKU ZDROWIA w JASTRZĘBI odbędzie się kompleksowe komputerowe badanie wzroku wraz z możliwością zakupu okularów. Rejestracja oraz szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie lub osobiście w ośrodku zdrowia.
 
 
 
     XXIV Niedziela Zwykła 13 .IX . 2015r.
 
Niedzielna Eucharystia, która nas dzisiaj gromadzi, to kolejna dla nas wierzących okazja, aby osobiście doświadczyć bliskości Boga, naszego najlepszego Ojca, w Jego słowie i całkowicie zjednoczyć się z naszym Zbawicielem, przyjmując Go w Komunii św. dając w ten sposób odpowiedź jak św. Piotr . Pomaga nam w tym nasza Matka Maryja którą dziś wielbimy nabożeństwie Fatimskim a w tygodniu wspomnimy jej boleści . Przez Maryję , prośmy Boga ,by Jej wstawiennictwo wyjednało nam potrzebne łaski i pomogło w dokonywaniu właściwych wyborów, a szczególnie w wychowaniu młodego pokolenia .
 
 
Wsłuchując się w list biskupów również i my chcemy podjąć dzieło wspólnego wychowywania dzieci i młodzieży. Zapraszamy więc w ciągu tygodnia z całej parafii dzieci i młodzieży ze Szkól Podstawowych jak i z Gimnazjum z rodzicami na wspólne spotkania do kościoła parafialnego na godz. 18.00 I tak z rodzicami we w wtorek Przedszkole oraz Kl. I ,II i III ; w środę kl. IV , V i VI W czwartek Gimnazjum też z rodzicami kl. I i II i. III - będzie to dla nich zarazem przygotowanie do bierzmowania .
 
 
Młodzież Gimnazjum z całej parafii zapraszamy także uczęszczających do Gimnazjum w Ciężkowicach bowiem to przygotowanie ma się odbywać w swoich parafiach .
 
Na tych spotkaniach i modlitwach konieczni są rodzice dlatego drodzy rodzice zechciejcie z radością przybyć ze swoimi dziećmi . Zaś w niedziele na zakończenie prosimy o przyjście wszystkich dzieci i młodzieży na Mszą św. o godz. 10.30 - zapraszamy
 
Nadto w tygodniu we środę ,piątek i sobotę to kwartalne dni modlitw dawne „ Suche Dni ” za dzieci młodzież i wychowawców. „Suche dni” obecnie są zamienione na kwartalne dni modlitw w różnych intencjach najbliższe za dzieci i młodzież oraz wychowawców - zapraszamy więc tym bardziej i rodziców i dzieci młodzież nauczycieli wychowawców
 
 
W sobotę wielka pielgrzymka dziękczynna naszej diecezji do Łagiewnik Uroczysta Msza św. o godz. 12.00 . Chętnych do wyjazdu prosimy o zgłoszenia w zakrystii do środy . Wyjazd w sobotę z Ciężkowic o godz. 7. 30
 
 
W przyszłą niedzielę składka na potrzeby naszej parafii. Bóg zapłać za ofiary na nasze prace , zaś dziś po Mszy św. zbiórka do puszek na rzecz Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie i Tarnowie
 
 
Dziś 13 września będziemy przeżywać nasze nabożeństwo Fatimskie. Po Mszy św. o godz. 16.00 w kościele parafialnym wyruszy procesja z Figurą Matki Bożej Fatimskiej do kapliczki III upadku. Zechciejmy jak najliczniej uczestniczyć w tym nabożeństwie by jak najlepiej uczcili Bożą Matkę odmawiając Różaniec.
 
 
  W tygodniu :
W poniedziałek święto Podwyższenia Krzyża św. - uczcimy Chrystusowy krzyż rozważaniem Drogi Krzyżowej przy Mszy św. wieczornej o godz. 18.00 - zapraszamy „Nie wstydźcie się krzyża ... Brońcie krzyża .. Dziękujemy Bożej Opatrzności za to że krzyż wrócił do szkół szpitali . Niech tam pozostanie .... Niech przypomina nam o miłości Boga do człowieka ,która w krzyżu znalazła najgłębszy wyraz....” tak wołał do nas w Zakopanem Ojciec św. Jan Paweł II W poniedziałek będzie odprawiona Droga Krzyżowa w Kościele parafialnym o 18,00 i później Msza św.- W poniedziałek uszanujmy krzyż i wnaszych domach - chciejmy go ucałować
 
We wtorek wspomnienie Najśw. Maryi Panny Bolesnej - odpust w Bobowej i Limanowej.
W środę wspomnienie św. męczenników Korneliusza papieża i Cypriana biskupa.
W piątek wspomnienie św. Stanisława Kostki .
Przyszła niedziela jest niedzielą Środków Społecznego Przekazu
 
Po wakacjach wznawiają swoją działalność grupy parafialne. Wszystkich, którzy należą lub chcą do nich należeć zapraszamy na spotkania: a więc : Ministrantów Lektorów DSM Grupę młodzieżową
 
Bardzo prosimy rodziców, by zachęcili swoje dzieci i młodzież do włączenia się w działalność poszczególnych Grup Apostolskich w parafii
 
 
Związku z zapytaniami o I Komunię się czy będzie w klasie drugiej informujemy, że tak - tylko nie w ostatnia niedziele maja jak zwykle , ale wcześniej 22 maja bo już 26 maja jest Boże ciało i później procesje. 
 
Polecamy nasze gazety religijne tak Gościa Niedzielnego jak i Niedzielę i kalendarze z wieńcami po 5 zł
 
 
 
 
      XXIII Niedziela Zwykła 6. IX. 2015 r.
 
 
Niedzielna Eucharystia, która nas dzisiaj gromadzi, to kolejna dla nas wierzących okazja, aby osobiście doświadczyć bliskości Boga, naszego najlepszego Ojca, w swoim słowie i całkowicie zjednoczyć się z naszym Zbawicielem, przyjmując Go w Komunii św.. Niech więc moc Ducha Świętego przenika nasze serca i umysły, wzmacniając naszą wolę, aby każda chwila naszego życia była sposobnością do dzielenia się miłością z naszymi bliźnimi. Skierujmy do Jezusa nasze serca , bo On jest naszym nauczycielem. Niech pełne wiary i modlitwy uczestnictwo w Najświętszej Ofierze oraz adoracji stanie się źródłem siły w mozolnym trudzie naszego życia .
 
Dzisiaj pierwsza niedziela miesiąca adoracyjna ze zmiana tajemnic różańcowych.
Dzisiaj też ogólnopolskie dożynki na Jasnej Górze, łączmy się z tą uroczystością i z wszystkimi rolnikami .
W tygodniu:
 
We wtorek Uroczystość Narodzenia N .Maryi Panny - Głównej patronki naszej diecezji. Narodziła się ta ,która jest pomostem między niebem a ziemią, Bogiem a ludźmi - inaczej Matka Boża siewna . Msze św. we wtorek będą w Kościele parafialnym o 7.00 ; 9.00 i 18.00 , zaś w Jastrzębi G. o 17.00, a w Kąśnej o 18.00 Po każdej Mszy św. poświęcenie ziarna siewnego. Wszystkim rolnikom w nowych pracach polowych składamy Szczęść Boże
 
W środę bł. Anieli Salawy dziewicy i Św. Piotra Klawera kapłana.
W sobotę czcimy Imię naszej najlepszej Matki Maryi przeżywając Jej imieniny
 
W niedzielę wspomnienie św. Jana Chryzostoma bpa i dok . Kościoła oraz to 13 września będziemy przeżywać nasze nabożeństwo Fatimskie. Zbierzemy się o godz. 16.00 w kościele parafialnym, a później z wyruszy procesja z Figurą Matki Bożej Fatimskiej do kapliczki III upadku. Zechciejmy jak najliczniej uczestniczyć w tym nabożeństwie by jak najlepiej uczcili Bożą Matkę odmawiając Różaniec. Prosimy mieszkańców wzdłuż drogi na Budzyń o przystrojenie kapliczki.
 
W niedzielę przyszłą zbiórka do puszek na Uniwersytet Papieski w Krakowie i Tarnowie . Niedziela przyszła rozpoczyna też V Tydzień wychowania katolickiego.
 
Udało się nam wyłożyć znaczną część parkingu kostką brukową starą i nową. Wielka to zasługa p. Stanisława Hołdy i jego pracowników . Wszystkim pracującym serdeczne Bóg zapłać. Koszt jest wielki jesteśmy trochę zadłużeni na ponad 10.tysięcy zł. Ufamy ,że to docenimy i przyjdziemy z pomocą .
 
 
Polecamy nasze gazety religijne tak Gościa Niedzielnego z ciekawymi artykułami i płytę o spowiedniku siostry Faustyny jak i Niedzielę.
 
 
XXII Niedziela Zwykła 30 .VIII . 2015 r.
 
Wdzięczni za wakacyjny czas wypoczynku przychodzimy do Jezusa, bo On jest naszym nauczycielem, On nas uczy, jak mądrze żyć. W rozpoczynającym się więc w tym tygodniu nowym roku szkolnym i katechetycznym, zwracamy się do Niego, gotowi przyjąć słowa Jego mądrości i budować na nich swoje życie. Niech pełne wiary i zaangażowania uczestnictwo w Najświętszej Ofierze stanie się źródłem siły w mozolnym trudzie dążenia do świętego życia. O dobre wykorzystanie daru czasu nauki , jaki otrzymujemy będziemy się modlić ,by Polska Szkoła miała zawsze dla swych uczniów chrześcijańskie oblicze.
 
Dzisiaj odpust w Kipsznej i Chojniku .
We wtorek rozpoczynamy nowy miesiąc - wrzesień i wspominamy - 76 rocznicę wybuchu II wojny światowej ,obejmujemy pamięcią wszystkich którzy zginęli w obronie naszej Ojczyzny. Ufamy .że otrzymali już swoją nagrodę w niebie.
 
W tygodniu:We wtorek wspomnienie błog. Bronisławy w czwartek wspomnienie św. Grzegorza papieża i doktora Kościoła
W niedziele przyszłą ogólnopolskie dożynki na Jasnej Górze, łączmy się z tą uroczystością i z wszystkimi rolnikami .
Niedziela przyszła pierwsza miesiąca adoracyjna ze zmiana tajemnic różańcowych
Dziś w ostatnią niedzielę wakacji nasze oczy kierujemy ku dzieciom i młodzieży oraz nauczycielom i wychowawcom polecamy ich opiece Bożej .
 
We wtorek rozpoczęcie Nowego Roku szkolnego i Katechetycznego . Msze św. na rozpoczęcie Roku będą : w Kościele parafialnym dla Gimnazjum imieniem Jana Pawła II i Szkoły Podstawowej imieniem św. Jadwigi o godz. 8.00
 
W Jastrzębi G w Kościele Miłosierdzia Bożego dla dzieci ze Szkoły Podstawowej imieniem Władysława Sikorskiego też o godz. 8.00 . W Kąśnej D. dzieci przyjdą najpierw na rozpoczęcie do Szkoły na godz. 8.00 , a później przejdą na Mszę św. na godz. 9.00 do Kościoła Matki Bożej N.P.
 
Na rozpoczęcie Roku Szkolnego zapraszamy rodziców , a szczególnie Rodziców dzieci z pierwszej klasy Szkoły Podstawowej bowiem będzie specjalne błogosławieństwo ich dzieci . Prosimy też o przyjście na Mszę św. wszystkich Przedszkolaków z rodzicami .
 
Drogie Dzieci z racji rozpoczęcia Roku Szkolnego prosimy byście skorzystały ze spowiedzi św. i z czystym sercem rozpoczęły dni Nowego Roku Szkolnego . Dzieci ze Szkoły w Jastrzębi G. prosimy by korzystały ze spowiedzi we wtorek na nowennie , a z Kąśnej na nowennie we środę .Zaś Dzieci ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Jastrzębi prosimy do spowiedzi przez cały tydzień a w czwartek jak i piątek w Kościele parafialnym od 17.00 .
  W tygodniu też I czwartek ,piątek i sobota miesiąca . Msza św. . w I piątek Jastrzębi G. o godz.18.00 , a w Kąśnej o godz. 19.00.
 
W I piątek miesiąca nasza wieczorna adoracja do 21,00,prosimy o wzięcie udziału najpierw dzieci i młodzież z wszystkich klas Gimnazjum, a później Ojcowie i Matki oraz młodzież szkól średnich do 21 .00 Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w adoracji bowiem będziemy się modlić o Boże łaski dla dzieci i młodzieży w Nowym Roku Szkolnym .
 
Jest do nabycia Gość Niedzielny z ciekawymi artykułami, także i Niedziela .
 
Wszystkie sprawy nadchodzącego tygodnia otaczajmy naszymi modlitwami , a dzieciom młodzieży, nauczycielom wychowawcom na Nowy Rok Szkolny składamy :
       S Z C Z Ę Ś Ć     B O Ż E !!!!!!!.  
 
 
 
 
 
 
 
               XXI Niedziela Zwykła 23. VIII. 2015 r.
 
 
Chrystus wzywa nas dzisiaj ,abyśmy uwierzyli w Jego bliskość i zaufali Mu bez reszty tak jak Patron naszej parafii św. Bartłomiej - Natanael - któremu dziś oddajemy cześć . Służył Chrystusowi całym sercem i oddał za Niego swoje życie przez odarcie ze skóry . Zapatrzmy się więc na Bartłomieja i chciejmy być prawdziwymi katolikami - tak bez podstępu . Prośmy więc przez wstawiennictwo św. Bartłomieja naszego patrona o Boże błogosławieństwo dla nas wszystkich. i zabierzmy P. Jezusa w naszą codzienność by naśladować w wierności Bartłomieja patrona parafii całym sercem
 
 
Dzisiaj odpust ku czci św. Bartłomieja Apostoła Patrona naszej Parafii . Odpust to przede wszystkim darowanie kar za nasze grzechy już odpuszczone .By zyskać odpust wypełnijmy warunki zwykłe: Komunia św. modlitwa w intencjach Ojca św. oraz czyn odpustowy - nawiedzenie Kościoła i odmówienie w Nim :Ojcze nasz i Wierzę w Boga . Aby odpust był zupełny trzeba wyzbyć się przywiązania do wszelkiego grzechu . Można go ofiarować za siebie lub kogoś ze zmarłych .
 
 
Msze św. dzisiaj w odpust będą: w Kościele parafialnym o 7.00; 9.00; 11.00 odpustowa suma oraz 16.00 , nie będzie Mszy św. w Jastrzębi G. a w Kąśnej jak zwykle o godz. 9.00
 
Zapraszamy więc serdecznie na odpustowa sumę , którą odprawi i wygłosi kazanie Ojciec Aleksander Drogoś Redemptorysta - prosimy o piękną oprawę odpustu o liczny udział w odpustowej sumie , o chętne niesienie sztandarów ,obrazów, dzieci o sypanie kwiatów i dzwonienie.
 
We wtorek kończy się 33 Tarnowska Piesza Pielgrzymka jednak na wejście nie będzie autobusu od nas - mała liczba osób , można skorzystać w Ciężkowicach. W dzisiejszą niedzielę przeżywamy też odpust w Gromniku, a w przyszłą w Kipsznej i Chojniku .
 
W tygodniu : W poniedziałek św. Bartłomieja którego dziś czcimy odpustem – msze św. o 7.00 i 18.00 W środę Uroczystość N.M.P. Częstochowskiej. To w Najświętszej Maryi Pannie , Częstochowskiej Pani i Królowej mamy przedziwną pomoc i obronę - Msze św. jak zawsze o 7.00 i 18.00
 
W czwartek wspomnienie św. Moniki , a piątek jej syna św. Augustyna bpa doktora Kościoła . W sobotę wspomnienie męczeństwa Św. Jana Chrzciciela
Związku ze zbliżającym się Nowym Rokiem Szkolnym i Katechetycznym zapraszamy młodzież Szkól średnich na Mszę św. w sobotę o 18.00 i do skorzystania ze spowiedzi od godz. 17.00 .
 
Bóg zapłać za ofiary złożone w ubiegłą niedzielę wyniosły 3980 zł .
Dzisiaj w Ciężkowicach Dożynki Gminne . Msza św. o godz.14.00 na rozpoczęcie !
 
 
Jest do nabycia Niedziela jak i Gość Niedzielny z ciekawymi artykułami
 
 
/ Serdeczne Bóg zapłać Ks. Celebransowi ojcu Aleksandrowi za uświetnienie naszego odpustu , za wielkie słowo Boże kazanie, które dzisiaj wygłaszał. Ojciec Aleksander mimo pięknego wieku ciągle jest pełen entuzjazmu, werwy, gorliwości Bóg zapłać za ten piękny wzór kapłańskiej pracy Drogim Kapłanom obecnym z nami Ks. prepozytowi i Dziekanowi Nowego Sącza ks. dr Jerzemu , Ojcu Jackowi rodakowi z Torunia .który i w tygodniu był z nami i nam pomagał i wszystkim Kapłanom na czele z Ks. dziekanem . Bóg zapłać Chórowi i naszej kapeli z p. Organistą za piękny śpiew. Bóg zapłać za uporządkowanie Kościoła i terenu parkingu pracującej grupie Cieszymy się obecnością wszystkich rodaków do nas przybyłych i wszystkim składamy Bóg zapłać. Bóg zapłać wszystkim, którzy za chwilę uświetnią naszą odpustową procesję niesieniem sztandarów obrazów, różańca ,wieńca ,dzieciom sypiącym kwiaty, niosącym poduszki, lektorom ministrantom i wszystkim za pobożne przeżywanie odpustu / .
 
 

           XX Niedziela Zwykła 16. VIII. 2015 r.

Dzisiaj również zgromadzi nas wokół siebie Pan Jezus i zaprasza do zastawionego bogato stołu Słowa i Eucharystii. Pokrzepia nas nauką o mądrości i chlebie, który daje życie wieczne, a także nakarmi nas do syta swoim Ciałem i Krwią. Wdzięczni za dar spotkania z Chrystusem, za dar świętych chwil przeżywanych w Jego obecności i bliskości, otwórzmy nasze serca i umysły na Jego działanie i światło oraz złóżmy na ołtarzu wszystko, co nas raduje czy smuci, a ofiarami wesprzyjmy parafialne prace
 
 
Dziś w jako trzecią niedzielę miesiąca składka na potrzeby naszej parafii. Bóg zapłać za zrozumienie i ofiary
 
Jutro wyrusza nasza XXXIII Diecezjalna Piesza Pielgrzymka z Tarnowa do Częstochowy .
 
W tygodniu:
W poniedziałek św. Jacka patrona naszego ks. Katechety polecamy Go serdecznej modlitwie i opiece patrona
W czwartek wspomnienie św. Bernarda opata dok, Kościoła , w piątek wspomnienie Św. Piusa X papieża a w sobotę N. M .P . Królowej
 
 
W niedziele uczcimy - odpustem naszego patrona Św. Bartłomieja . Odpustową sumę odprawi i wygłosi kazanie Ojciec Aleksander Drogoś Redemptorysta Msze św. w odpust będą : w Kościele parafialnym o 7.00 ; 9.00 ; 11.00 odpustowa suma oraz 16.00 ; nie będzie Mszy św. w Jastrzębi G., a w Kąśnej o godz. 9.00
 
Zapraszamy więc serdecznie na odpustowa sumę Prosimy o piękną oprawę odpustu o liczny udział w odpustowej sumie ,o chętne niesienie sztandarów ,obrazów , dziewczynki o sypanie kwiatków , by procesja była jak najokazalsza. .
 
W niedzielę zyskujemy odpust czyli dostępujemy darowania kar za grzechy odpuszczone, gdy spełnimy warunki zwykłe :spowiedź Komunia św. modlitwa w intencjach Ojca św. a nadto nawiedzimy Kościół i odmówimy w nim Ojcze nasz i Wierzę w Boga oraz wyzbędziemy się wszelkiego przywiązania do zła. By zyskać odpust trzeba więc wejść do kościoła czyli go nawiedzić
Skorzystajmy z tej praktyki i przeżyjmy dzień odpustu jak najlepiej .
 
W 13 sierpnia przeżywaliśmy nabożeństwo Fatimskie i procesję z Figurą Matki Bożej Fatimskiej i z różańcem dziękujemy za piękne przygotowanie , a wszystkim za liczny udział.
 
Polecamy nasze religijne gazety Niedziele jak i Gościa Niedzielnego .
 
             
 
XIX Niedziela Zwykła 9. VIII. 2015 r.
 
 
 
Utrudzeni upałami i pracą przychodzimy na spotkanie z Panem w Eucharystii - Mszy św. Usłyszymy Jego słowo i przyjmiemy Jego Chleb ,który „ syci pragnienia i głody ludzkich serc”. Człowiek żeby żyć potrzebuje pokarmu i napoju , aby osiągnąć życie wieczne potrzebuje Eucharystii - Komunii św. Jezus w Eucharystii nie tylko nas naucza , ale także karmi . Daje nam siebie jak chleb kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Troszcząc się o chleb powszedni nie zapominajmy o Chlebie dającym życie wieczne. Zabierzmy więc P. Jezusa w naszą codzienność i podejmując wezwanie Biskupów do trzeźwości w miesiącu sierpniu . A ofiarami na składkę wesprzyjmy Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie i Tarnowie . Dzisiaj Niedziela adoracyjna ze zmianą tajemnic różańcowych. Dziś składka przeznaczona jest na Uniwersytet Papieski w Krakowie i Tarnowie
 
 
W tygodniu :
Dzisiaj wspomnienie św. Teresy Benedykty od Krzyża Edyty Stein męczennicy i patronki Europy w poniedziałek święto św. Wawrzyńca diak i męcz. Patrona bibliotekarzy i pszczelarzy We wtorek wspomnienie św. Klary dziewicy.
 
W czwartek 13 sierpnia będziemy przeżywać nabożeństwo Fatimskie . O godz. 18.00 zgromadzimy się w Kościele parafialnym na Mszy św., a później w procesji z Figurą Matki Bożej Fatimskiej i z różańcem przejdziemy do figury Matki Bożej w Podolinach u państwa Koniuszych dziękując przez Maryje za szczęśliwe żniwa dobre zbiory , na zakończenie będzie Apel Jasnogórski w kościele .
 
Przygotujmy świece i światła .by zapalić je od świecy przy Figurze , a po nabożeństwie z palącymi świecami wracać do domów .
 
W piątek wspomnienie kapłana i męczennika, franciszkanina, świętego Maksymiliana Marii Kolbego , który oddał życie za współwięźnia w oświęcimskim obozie koncentracyjnym. Niech jego heroiczna miłość Boga i bliźniego będzie dla nas zobowiązującym przykładem.
 
 
Natomiast w sobotę przypada uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.
 
W Polsce ta uroczystość jest znana i obchodzona jako święto Matki Bożej Zielnej. Do kościoła przynosimy bukiety ziół, kwiatów i warzyw, które zostaną pobłogosławione.
 
W to święto maryjne pamięcią sięgamy do naszej historii, aby wspominać „Cud nad Wisłą” z 1920 roku. Polecajmy Królowej Polski losy naszego Narodu .
 
 
W Uroczystość Wniebowzięcie Najśw. Maryi Panny Msze św. jak w każdą niedzielę o 7.00 : 10.30 i 16.00 w Kościele ;a w Jastrzębi G i Kąśnej o godz. 9.00 . Wniebowzięcie - to też dzień wdzięczności Bogu za szczęśliwe ,dobiegające końca żniwa i poświęcenie ziół ,kwiatów, wieńców żniwnych w kościele parafialnym o 10.30 zaś w J. G. i Kąśnej o 9,00
 
 
  W sobotę też główne odpusty w Bruśniku i Rzepienniku Strzyżewskim Program odpustu w Bruśniku na afiszu Ks. Proboszcz z Bruśnika serdecznie zaprasza
 
 
17 sierpnia wyrusza nasza XXXIII Diecezjalna Piesza Pielgrzymka z Tarnowa do Częstochowy zapraszamy chętnych do zgłoszenia .
 
Spotkanie przed pielgrzymkowe grupy 24 - św. Klemensa, odbędzie się: 10 sierpnia 2015 r. (poniedziałek) w Ciężkowicach, w kościele parafialnym, po Mszy św. wieczornej (ok. godz. 18.30) oraz 11 sierpnia 2015 r. (wtorek) o godz. 18.00 w Tuchowie, w Klasztorze (w sali parafialnej)
 
Zaś 25 sierpnia Pielgrzymka wchodzi do Matki Bożej na Jasnej Górze w Częstochowie . Kto by chciał być na powitaniu pielgrzymów przy wejściu w Częstochowie niech się zgłosi w tym tygodniu do Ks. Katechety .
 
Trwają nasze prace są więc wydatki i długi W niedziele przyszła jako trzecią miesiąca składka na potrzeby naszej parafii. Bóg zapłać za zrozumienie i ofiary
 
 
Polecamy Gościa Niedzielnego ,który ma ciekawe artykuły jak i Niedzielę
 
 
 
 
        XVIII. Niedziela Zwykła 2. VIII. 2015 r.
 
 
Przemienienie Pańskie XIX Niedziela Zwykła 9. VIII. 2015 r. Utrudzeni upałami i pracą przychodzimy na spotkanie z Panem w Eucharystii - Mszy św. Usłyszymy Jego słowo i przyjmiemy Jego Chleb ,który „ syci pragnienia i głody ludzkich serc”. Człowiek żeby żyć potrzebuje pokarmu i napoju , aby osiągnąć życie wieczne potrzebuje Eucharystii - Komunii św. Jezus w Eucharystii nie tylko nas naucza , ale także karmi . Daje nam siebie jak chleb kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Troszcząc się o chleb powszedni nie zapominajmy o Chlebie dającym życie wieczne. Zabierzmy więc P. Jezusa w naszą codzienność i podejmując wezwanie Biskupów do trzeźwości w miesiącu sierpniu . A ofiarami na składkę wesprzyjmy Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie i Tarnowie . Dzisiaj Niedziela adoracyjna ze zmianą tajemnic różańcowych. Dziś składka przeznaczona jest na Uniwersytet Papieski w Krakowie i Tarnowie W tygodniu : Dzisiaj wspomnienie św. Teresy Benedykty od Krzyża Edyty Stein męczennicy i patronki Europy w poniedziałek święto św. Wawrzyńca diak i męcz. Patrona bibliotekarzy i pszczelarzy We wtorek wspomnienie św. Klary dziewicy. W czwartek 13 sierpnia będziemy przeżywać nabożeństwo Fatimskie . O godz. 18.00 zgromadzimy się w Kościele parafialnym na Mszy św., a później w procesji z Figurą Matki Bożej Fatimskiej i z różańcem przejdziemy do figury Matki Bożej w Podolinach u państwa Koniuszych dziękując przez Maryje za szczęśliwe żniwa dobre zbiory , na zakończenie będzie Apel Jasnogórski w kościele . Przygotujmy świece i światła .by zapalić je od świecy przy Figurze , a po nabożeństwie z palącymi świecami wracać do domów . W piątek wspomnienie kapłana i męczennika, franciszkanina, świętego Maksymiliana Marii Kolbego , który oddał życie za współwięźnia w oświęcimskim obozie koncentracyjnym. Niech jego heroiczna miłość Boga i bliźniego będzie dla nas zobowiązującym przykładem. Natomiast w sobotę przypada uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. W Polsce ta uroczystość jest znana i obchodzona jako święto Matki Bożej Zielnej. Do kościoła przynosimy bukiety ziół, kwiatów i warzyw, które zostaną pobłogosławione. W to święto maryjne pamięcią sięgamy do naszej historii, aby wspominać „Cud nad Wisłą” z 1920 roku. Polecajmy Królowej Polski losy naszego Narodu . W Uroczystość Wniebowzięcie Najśw. Maryi Panny Msze św. jak w każdą niedzielę o 7.00 : 10.30 i 16.00 w Kościele ;a w Jastrzębi G i Kąśnej o godz. 9.00 . Wniebowzięcie - to też dzień wdzięczności Bogu za szczęśliwe ,dobiegające końca żniwa i poświęcenie ziół ,kwiatów, wieńców żniwnych w kościele parafialnym o 10.30 zaś w J. G. i Kąśnej o 9,00 XIX Niedziela Zwykła 9. VIII. 2015 r. W sobotę też główne odpusty w Bruśniku i Rzepienniku Strzyżewskim Program odpustu w Bruśniku na afiszu Ks. Proboszcz z Bruśnika serdecznie zaprasza 17 sierpnia wyrusza nasza XXXIII Diecezjalna Piesza Pielgrzymka z Tarnowa do Częstochowy zapraszamy chętnych do zgłoszenia . Spotkanie przed pielgrzymkowe grupy 24 - św. Klemensa, odbędzie się: 10 sierpnia 2015 r. (poniedziałek) w Ciężkowicach, w kościele parafialnym, po Mszy św. wieczornej (ok. godz. 18.30) oraz 11 sierpnia 2015 r. (wtorek) o godz. 18.00 w Tuchowie, w Klasztorze (w sali parafialnej) Zaś 25 sierpnia Pielgrzymka wchodzi do Matki Bożej na Jasnej Górze w Częstochowie . Kto by chciał być na powitaniu pielgrzymów przy wejściu w Częstochowie niech się zgłosi w tym tygodniu do Ks. Katechety . Trwają nasze prace są więc wydatki i długi W niedziele przyszła jako trzecią miesiąca składka na potrzeby naszej parafii. Bóg zapłać za zrozumienie i ofiary Polecamy Gościa Niedzielnego ,który ma ciekawe artykuły jak i Niedzielę Dziś świętujemy Przemienienia Pańskiego ,które było umocnieniem dla uczniów , oraz potwierdzeniem ,że Chrystus jest prawdziwym Synem Bożym , którego mamy słuchać . Chrześcijanin to człowiek ,który słucha Boga i ciągle przemienia swoje serce . Podczas Mszy św. również będziemy świadkami przemieniania - chleb i wino przemieni się w Ciało i Krew Chrystusa. Niech udział w tej Mszy św. umocni nas do codziennych trudów, abyśmy stawali się podobni do Chrystusa.
 
 
Dzisiaj czcimy Przemienienie Pańskie jako- patronalne święto naszej parafii - odpust
Msze św. będą w Kościele parafialnym o 7.00 : 9,00 ; 11.00 suma odpustowa i o 16.00, oraz Kąśnej o godz. 9.00 , nie będzie Mszy św. w Kościele w Jastrzębi G. Zapraszamy wszystkich do parafialnej świątyni , by wszyscy mogli zyskać odpust . Sumę odpustową odprawi Ks. mgr Czesław Kaput proboszcz w Rzepienniku Strzyżewskim
 
By w patronalne święto naszej parafii zyskać odpust zupełny trzeba nawiedzić - wejść do Kościoła i odmówić w nim Ojcze nasz i Wierzę w Boga oraz przyjąć Komunię św. , pomodlić się w intencjach wskazanych przez Ojca św. i wyzbyć się wszelkiego zła nawet najmniejszego grzechu . Korzystajmy z tej praktyki i przeżyjmy dzień odpustu jak najlepiej
 
W tygodniu : We wtorek wspomnienie św. Jana Vianneya kapłana Czwartek Święto Przemienieni Pańskiego , które czcimy dziś odpustem - jako patronalne święto naszej parafii .
 
W sobotę wspomnienie Św. Dominika kapłana
 
Dzisiaj też rozpoczyna się tygodniowy odpust w Nowym Sączu ku czci Przemienienia Pańskiego. Program na afiszu . Ks. Prałat i dziekan ks. dr Jerzy serdecznie zaprasza bo do swojej Parafii.
 
Nadto w tygodniu I Czwartek i Piątek miesiąca sierpnia . Spowiedź będzie w czwartek i piątek w Kościele parafialnym od 17.00 oraz przy nabożeństwie nowennowym we wtorek i środę w Jastrzębi G. i Kąśnej . Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich do spowiedzi, a szczególnie dzieci .
 
W I Piątek Msza św. w Jastrzębi G. o 18.00 , a w Kąśnej o 19,00. W I Piątek jak zwykle nasza adoracja do 21.00 najpierw po Mszy św. dzieci i młodzież do 20.00 a później Ojcowie i matki, Mimo wakacji tym bardziej pamiętajmy o tej wyjątkowej adoracji.
 
Cieszmy się ,że na pielgrzymkę pieszą z Tarnowa do Częstochowy zgłosiło się dwie osoby , dalsze zapisy na pielgrzymkę już tylko w Tuchowie i w Ciężkowicach. W niedzielę przyszłą składka na Uniwersytet Papieski w Krakowie i Tarnowie i też adoracja ze zmianą tajemnic różańcowych 
 
 
Przemienienie Pańskie Rozpoczynając miesiąc sierpień zachęcamy do trzeźwości. Informujemy, że w naszej parafii istnieje Księga Trzeźwości, w której wpisywane są postanowienia trzeźwościowe i z innych uzależnień na różne okresy czasowe. Zachęcamy do podejmowania przyrzeczeń i wpisów w kancelarii parafialnej.
 
Trwają nasze prace , nie wszystko udało się wykonać do odpustu ale zmierzamy do ukończenia . Bóg zapłać za wszelkie ofiary. Serdeczne Bóg zapłać pracującej ekipie. Bóg zapłać wam Drodzy Bracia i Siostry i Goście - za obecność i modlitwę z nami dzisiaj.
 
Cieszymy się też obecnością wszystkich rodaków do nas przybyłych i serdecznie zapraszam na II odpust 23 sierpnia ku czci św. Bartłomieja Ap.
 
 
 
Z Jezusem Przemienionym przeżywajmy dzisiejszy dzień i nadchodzący tydzień .
 
/ Serdeczne Bóg zapłać Ks. Celebransowi Ks. Drogiemu Czesławowi /za uświetnienie naszego odpustu , za wielkie słowo Boże kazanie Bóg zapłać Bóg zapłać Drogim Kapłanom obecnym z nami z naszego dekanaty i sąsiednich . Bóg zapłać Chórowi i naszej kapeli z p. Organistą za piękny śpiew i granie . Bóg zapłać za uporządkowanie Kościoła i terenu na opust paniom sprzątającym . Bóg zapłać wszystkim biorącym za chwile udział w procesji ,a szczególnie uświetniającym ją przez niesieni obrazów sztandarów różańca baldachimu dzieciom sypiącym kwiaty, Pierwszo komunijnym lektorom Ministrantom . Bóg zapłać wam Drodzy Bracia i Siostry i Goście - za obecność i modlitwę z nami dzisiaj i serdecznie zapraszam na II odpust 23 sierpnia ku czci św. Bartłomieja Ap. Cieszymy się też obecnością wszystkich księży Rodaków jak i sióstr ze swoich zgromadzeń do nas przybyłych Wszystkim serdeczne Bóg zapłać
 
 
 
       XVII Niedziela Zwykła 26. VII . 2015 r.
 
 
Gromadzimy się na Eucharystii, by wielbić i dziękować Bogu za wszystko, co od Niego otrzymujemy. On dostrzega bowiem nasze potrzeby jak kiedyś gromadzących się przy Nim słuchaczy . Przenika naszą codzienność i umacnia nas w słabościach. On również i dzisiaj staje pośród nas jako Bóg zatroskany o ludzkie losy i łamie dla nas chleb by nas karmić swym Ciałem, abyśmy potrafili dzielić się dobrami z bliźnimi i bronili ich przed wszelkim złem, a szczególnie w sierpniu przed pijaństwem
 
Dzisiaj odpust w Zborowicach ku czci św. Marii Magdaleny . Odpustowa suma o godz. 11.00
 
Od soboty nowy miesiąc sierpień miesiąc trzeźwości stąd dziś list Episkopatu Polski . Odpowiadając na wezwanie Biskupów Polski uczyńmy wszystko przez modlitwę , przykład życia i oddziaływanie apostolskie by cały sierpień był miesiącem trzeźwości w naszej Ojczyźnie i w naszej parafii by trzeźwe były matki jak i ojcowie a szczególnie dzieci.
 
W tygodniu :
W środę św. Marty. W piątek wspomnienie Ignacego z Loyoli
W sobotę pamiętna 71 rocznica Powstania Warszawskiego dla oswobodzenia naszej Ojczyzny i sobotę św. Alfonsa Marii Liguoriego Bp. i dok Kościoła założyciela Zgromadzenia Ojców Redemptorystów . Sobota jest też pierwszą miesiąca .
W niedziele - 2 sierpnia zyskujemy odpust zwany „odpustem Porcjunkuli”, cząstkowy lub zupełny .
Warunki odpustu to: nabożnie nawiedzić Kościół i odmówić w nim: Ojcze nasz , Wierzę w Boga oraz przyjąć Komunię św. . i pomodlić się w intencjach Ojca św. oraz wyzbyć się przywiązania do grzechu nawet lekkiego.
 
 
Wprawdzie w czwartek jest 6 sierpnia i Święto Przemienieni Pańskiego , które uczcimy odpustem już w najbliższą niedziele czyli 2 sierpnia
 
W przyszłą niedzielę Msze św. .będą w Kościele parafialnym o 7.00 : 9.00 ; 11.00 suma odpustowa i o 16.00, oraz Kąśnej o godz. 9.00 Zapraszamy wszystkich do parafialnej świątyni , by wszyscy mogli zyskać odpust . Sumę odpustową odprawi Ks. mgr Czesław Kaput proboszcz w Rzepienniku Strzyżewskim W odpust nie będzie Mszy św. w Kościele w Jastrzębi G.
 
Również w patronalne święto naszej parafii można zyskać odpust zupełny trzeba nawiedzić - wejść do Kościoła i odmówić w nim Ojcze nasz i Wierzę w Boga oraz przyjąć Komunię św. , pomodlić się w intencjach wskazanych przez Ojca św. i wyzbyć się wszelkiego zła nawet najmniejszego grzechu .
 
Zapraszamy na odpust też wszystkich drogich Rodaków , Gości by razem uwielbiać Boga i wypraszać sobie potrzebne łaski  
 
Zadbajmy na odpust o piękną oprawę . Prosimy o niesienie sztandarów , różańca obrazów , dzieci o sypanie kwiatów, by było jak najwięcej dzieci zwłaszcza dziewczynek do sypania kwiatków ;prosimy też I Komunijne dzieci o przyjście w komunijnych strojach i to wszystkie z całej parafii na sumę o 11.00 i włączenie się w uroczystość odpustową . Drodzy Rodzice postarajcie by dzieci I Komunijne były na sumie i na procesji W czasie odpustu zachowajmy się godnie a zwłaszcza w czasie Mszy św. nie handlujmy , nie strzelajmy z różnej broni - uszanujmy procesję . Pamiętajmy o duchowym przygotowaniu się do odpustu o spowiedzi i Komunii św.
 
 
Przeżyjmy odpust jako zjednoczenie z Chrystusem , Okazja do spowiedzi będzie tak w tygodniu jak i w sobotę od godz. 17.00
 
W niedziele też rozpoczyna się tygodniowy odpust w Nowym Sączu ku czci Przemienienia Pańskiego. Program na afiszu . Ks. Prałat i dziekan ks. dr Jerzy serdecznie zaprasza bo to w Jego Parafii 
 
Bóg zapłać za złożone ofiary w ubiegłą niedziele na sprawy parafii wyniosły 3740
 
Polecamy nasze religijne gazety Niedziele jak i Gościa Niedzielnego .
 
 
Z Jezusem Przemienionym przeżywajmy nadchodzący tydzień.
 
 
 
 
XVI Niedziela Zwykła 19. VII . 2015 r.
 
Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego" - takie słowa psalmu śpiewamy dzisiaj. Kiedy jesteśmy pod opieką Jezusa - Dobrego Pasterza, nic złego nam nie grozi. On zna nas i troszczy się o nas, broni nas i ochrania. Chrystus Naucza nas i zachęca do odpoczynku. abyśmy „wypoczęli nieco”. Wsłuchujmy się w Jego głos, dajmy się Mu poprowadzić, zaufajmy Mu. On nas nie zostawi, więc złóżmy na Jego ołtarzu wszystkie nasze intencje, a szczególnie módlmy się za przebywających na wakacjach czy urlopach zaś ofiarami wesprzyjmy nasze parafialne prace ofiarą na składkę .
 
Bóg zapłać Ojcu Edwardowi dziekanowi i prałatowi ze Słowacji a naszemu rodakowi za pomoc w dzisiejszą niedzielę Bóg zapłać za tak piękny udział w nabożeństwie Fatimskim 13 lipca . Bóg zapłać też za przygotowanie kapliczki w miejscu spotkania
 
Dziś składka przeznaczona na potrzeby naszej parafii Bóg zapłać za ofiary bowiem rozpoczęły się nasze prace przy kostce .
 
W tygodniu :
W poniedziałek wspomnienie błogosławionego Czesława kapłana .W środę wspomnienie św. Marii Magdaleny W czwartek wspominamy św. Brygidy zakonnicy patronki Europy . W piątek św. Kingi dziewicy patronki naszej diecezji .
W przyszła niedzielę odpust w Zborowicach, a w naszej parafii w pierwsza niedzielę sierpnia czyli drugiego ku czci Przemienienia Pańskiego ,a 23 sierpnia ku czci św. Bartłomieja - wszystkich serdecznie zapraszamy
 
W sobotę św. Jakuba Apostoła i św. Krzysztofa patrona kierowców , podróżnych , dlatego po Mszy św. wieczornej w sobotę  poświęcenie pojazdów Z racji poświecenia każdy kierowca może otrzymać medalik dla swego pojazdu , a także wesprzeć misjonarzy grosikiem od przejechanego kilometra taka akcja trwa w całej Polsce może by i nasi kierowcy pamiętali o tym
 
26 lipca w niedziele przypada 28 rocznica śmierci Ks. Kazimierza Moździocha , więc po Mszy św. o godz.7.00 przejdziemy pod jego grobowiec na modlitwę . Wyrazimy więc swoją modlitwą wdzięczność za długoletnią prace duszpasterską wśród nas.
 
W niedzielę - dzień wdzięczności dziadkom i emerytom .
 
Przyjmujemy zapisy na pielgrzymkę pieszą z Tarnowa do Częstochowy.
 
 
Polecamy gazety Niedziele jak Gościa Niedzielnego - są bardzo ciekawe artykuły
 
 
XV Niedziela Zwykła 12. VII . 2015 r.
 
W życiu każdego człowieka wierzącego szczególnym jest czas Eucharystii - Mszy św. . W niej bowiem spotykamy się z samym Jezusem Chrystusem. Jest On w niej obecny przede wszystkim w swoim Ciele i swojej Krwi, a także w słowie, którym pragnie nas karmić. Jest obecny pośród nas, bo gdzie dwaj albo trzej ze¬brani są w imię Jego, tam On jest pośród nich. Chrystus przychodzi do nas w znakach liturgicznych, przychodzi obdarzając nas łaską Ducha Świętego. Chrystus jest obecny pośród nas, aby nas napełniać swoją mocą - aby nas uzdolniać do chrześcijańskiego życia. Dziękujmy Mu za dar Jego obecności, za Jego łaskę, którą nas darzy i zawierzajmy Mu też sprawy osobiste jak i Seminarium Duchowne które wesprzyjmy naszą modlitwą i ofiarami
 
Zakończył się wielki odpust w Tuchowie cieszymy się , że wielu z nas wzięło udział Cieszymy się obecnością naszego rodaka Ojca Stanisława i dziękujemy za pomoc
 
Dzisiaj składka przeznaczona na Seminarium Duchowne w Tarnowie – wesprzyjmy swoimi ofiarami te uczelnię
W tygodniu :
 
W poniedziałek nabożeństwo Fatimskie . 13 maja rozpoczęły się w naszej parafii nabożeństwa fatimskie polegające na procesji ze świecami i różańcem do różnych miejsc w parafii i z Figurą Matki Bożej Fatimskiej . 13 lipca w poniedziałek pójdziemy z figurą Matki Bożej Fatimskiej po Mszy św. o godz. 18.00 do kapliczki pod Przybyłów do pani Truchan bowiem przypada 125 rocznica ufundowania kapliczki Przygotujmy świece i światła weźmy liczny udział - zapraszamy wszystkich też dzieci i młodzież
 
W poniedziałek też wspomnienie św. pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta patronów naszej diecezji W środę wspomnienie św. Bonawentury bpa i dokt. Kościoła, a w czwartek wspomnienie Najśw. Maryi Panny z Góry Karmel - Matki Bożej Szkaplerznej W sobotę wspomnienie św. Szymona z Lipnicy ,kapłana
 
W niedziele przyszłą składka przeznaczona jest na potrzeby naszej parafii
 
Zbliża się XXXIIII Tarnowska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę do Częstochowy w dniach od 17 do 25 sierpnia - prosimy więc o zgłoszenia i zapisywanie się w parafii
 
Mamy jeszcze do nabycia kilka egzemplarzy Ewangelii po 6 zł
 
Pożegnaliśmy w tygodniu + Annę Gucwa . Polećmy ją Miłosierdziu Bożemu Dobry Jezu ………………….
 
 
Polecamy nasze gazety religijne, są bardzo ciekawe artykuły.

 

 
 
 
 
 
           XIV Niedziela Zwykła 5. VII . 2015 r.
 
Zmieniają się czasy ,ale nie człowiek . Tak jak przed wiekami ,tak i dzisiaj nosi w swoim sercu wiele pragnień. Potrzebuje światła , by zrozumieć siebie, dlatego jest on powołany przez Boga do różnych zadań, ale przede wszystkim do świętości i do dawania świadectwa o Jezusie Chrystusie. Jednak te zadania nie są łatwe.Dlatego Chrystus zapewnia nas ,że „wystarczy ci Mojej łaski”. Dlatego gromadzimy się dziś wokół ołtarza, aby w adoracji wznieść oczy do Boga i z Eucharystii zaczerpnąć sił do odważnego dawania świadectwa wobec współczesnego świata. Jesteśmy do tego zobowiązani, bo należymy do Chrystusa i do Kościoła.
 
Dzisiaj pierwsza niedziela miesiąca adoracyjna ze zmianą tajemnic różańcowych Rozpoczęły się wakacje - niech będą czasem zbliżenia nas do Boga i wspaniałą okazją do pogłębienia wiary . Witamy z radością przybyłych na wakacje i zapraszamy do naszych świątyń na Msze św. o 7,00 i 18,00 w dni powszednie ,a w niedziele zwyczajnie o 7,00 10,30 i 16,00 w Kościele oraz tak w Jastrzębi G. jak i w Kąśnej o 9,00 Ks. Katecheta tez rozpoczyna swój urlop
 
Serdeczne Bóg zapłać wszystkim za udział w naszym wielkim nabożeństwie na cmentarzu w ubiegłą niedziele Bóg zapłać wam drodzy Bracia i Siostry za skupienie modlitwy . za uporządkowanie cmentarza, a także za zrozumienie ,że piękne grobowce z napisami nie trzeba zasłaniać marnymi kwiatami.
W tygodniu :
 
W poniedziałek wspomnienie bł. Marii Teresy Ledóchowskiej - patronalne św. Apostolstwa Chorych W środę wspomnienie św. Jana z Dukli kapłana . W sobotę św. Benedykta opata patrona Europy. W przyszłą niedziele składka przeznaczona na seminarium Duchowne w Tarnowie – wesprzyjmy swoimi ofiarami te uczelnię
 
Trwa wielki odpust w Tuchowie .Zapraszamy czcicieli Maryi do wzięcia udziału . - zapoznajmy się z programem i weźmy udział w odpuście .
 
13 lipca w poniedziałek przy nabożeństwie fatimskim pójdziemy z Figurą Matki Bożej Fatimskiej do kapliczki pod Przybyłowem bowiem przypada 125 rocznica jej ufundowania. "
 
Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą." to hasło XXXIII Pieszej Pielgrzymki Tarnowskiej na Jasną Górę, która rozpocznie się 17 VIII 2015 r. Zapisy na Pieszą Pielgrzymkę Tarnowską są prowadzone, w każdej parafii przez lipiec, a w sierpniu w miejscach organizacji poszczególnych grup. Koszt uczestnictwa w PPT wynosi 90.00 zł od osoby. Jeśli z domu idzie więcej osób, każda następna płaci 60.00 zł, a każde następne dziecko (drugie dziecko z rodziny) do kl. VI włącznie tylko 20 zł.
 
 
Polecamy też Gazety religijne z dobrymi artykułami
 
 
 
 
 

III Niedziela Wielkanocy 19. IV. 2015 r.

 

Niedziela Biblijna, którą dziś przeżywamy, wyraża pragnienie, aby na Bożym słowie budować nasze życie i umacniać serca w prawdziwej wierze. Wiara bowiem, z której każdy z nas zda sprawę u końca czasów, kiedy to Bóg „będzie sądził świat sprawiedliwie” buduje się i umacnia szczególnie, kiedy karmiona jest słowem Bożym. Stańmy zatem z radością przed dwoma ołtarzami naszej świątyni: ołtarzem Eucharystii, z którego Bóg pragnie karmić nas swoją świętą Krwią i Ciałem, i ołtarzem słowa Bożego, z którego usłyszymy Dobrą Nowinę o zbawieniu. Pamiętajmy też, że każdy, kto wiernie karmi się Ciałem i słowem Pana, będzie miał życie wieczne, a ofiarami na składkę wesprzyjmy parafialne prace

 

Dzisiejsza niedziela bliblijna rozpoczyna Tydzień Biblijny wzywający nas do zachwycenia się Słowem Bożym zawartym w Piśmie Świętym .

W tygodniu W czwartek uroczystość św. Wojciecha Bpa. i Męcz. głównego patrona Polski , a w piątek św. Jerzego patrona naszego rodaka Ks. dr Jerzego -życzymy mu wiele Bożych łask w pięknej pracy w Nowym Sączu .

W sobotę św. Marka Ewangelisty modlimy się o dobre urodzaje ,dlatego o 18.00 w Kościele parafialnym będzie najpierw procesja błagalna ze śpiewem Litanii do Wszystkich Świętych , a później Msza św. Modlimy się też w intencji Oj. Marka Krzyżkowskiego naszego rodaka

 

Niedziela przyszła Dobrego Pasterza jest Światowym Dniem Modlitw o powołania kapłańskie i zakonne . Módlmy się za powołanych z naszej parafii do Służby Bożej a szczególnie za naszego kleryka Dariusza . Składka przeznaczona jest na Seminarium Duchowne w Tarnowie wesprzyjmy ofiarami nasze Seminarium Z tej racji w przyszła niedzielę po Mszy św. wieczornej spotkanie Towarzystwa Przyjaciół Seminarium Duchownego .

Bóg zapłać za ofiary składane dziś na prace w naszej parafii .

We wtorek na wieczorne nabożeństwo do kościoła parafialnego zapraszamy dzieci i rodziców z klasy 2 z Jastrzębi Górnej i Dolnej.

Kandydatów  do  Biermowania   a więc kl III z Gimnazjum  zapraszamy  na  nowenne  w  sobote  na godź.  18.00   w  niedzielę  na godz.  10.30  i  w  poniedziałek   na 18.00  wczeniej  spowiedź od godź 17.00

W lipcu planowana jest dwu dniowa parafialna pielgrzymka do Lichenia. Termin to 4 i 5 lipca (sobota i niedziela). W programie pielgrzymki: Sanktuarium Matki Bożej w Gidlach, Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu i Sanktuarium Matki Bożej w Licheniu. Koszt pielgrzymki wynosi 200 zł. (w tym przejazd autokarem, nocleg i wyżywienie). Chętni mogą sie zapisywać u ks. katechety.

 

Kończy się czas składania zeznań podatkowych . Prosimy by 1% przekazywać na Caritas Jest to bardzo ważne przyjdźmy z pomocą potrzebującym .

 

Polecamy serdecznie nasze gazety religijne są bardzo ciekawe artykuły , a dla młodzieży Miłujcie się.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niedziela w oktawie Narodzenia P. Święto Świętej

Rodziny Jezusa Maryi Józefa 29 .XII . 2014 r.


W radosnym czasie Bożego Narodzenia obchodzimy dziś w liturgii święto Najświętszej Rodziny. To w Niej Dziecię Jezus „rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na Nim”. Wpatrując się w wzór Świętej Rodziny, pragniemy w czasie tej Mszy św. modlić się za rodziny w naszej parafii . Prośmy, by z radością przyjmowały każde dziecko ; by stawały się środowiskiem wszechstronnego rozwoju człowieka; by otwierały się na dar życia Bożego i stawały się Bogiem silne. Dziękujmy Bogu za wszystkie rodziny, prośmy o ratunek dla rodzin przeżywających trudności . Niech Maryja i Józef dopomagają wszystkim matkom i ojcom w wypełnianiu ich powołania, by za przykładem Rodziny z Nazaretu żyły i promieniowały miłością, dobrocią i pokojem .

 

D z i s i a j w Niedzielę Najśw. Rodziny Jezusa Maryi Józefa, modlimy się za rodziny naszej parafii i gratulujemy małżonkom jubileuszy które w tym roku przeżywali 25,50 , 60 i prosimy o zdrowie , pomyślność wszelką i życzymy im w dalszym życiu obfitych łask i Bożego błogosławieństwa

Dobiega końca rok, w środę św. Sylwestra zakończenie Roku 2014- dlatego w środę o godz. 15.00 odbędzie się w Kościele parafialnym nabożeństwo na zakończenie Roku a w kościołach Pomocniczych w Jastrzębi G o 16.00 i w Kąśnej o 17.00 . Na Nabożeństwo złoży się Msza św. kazanie wystawienie Najśw. Sakr. i odśpiewanie przebłagalnych suplikacji i dziękczynnego Te Deum .

W czwartek powitamy Nowy Rok 2015

 

W pierwszy dzień Nowego Roku 2015 przychodzimy na Msze św. by Dobrego Boga prosić o błogosławieństwo dla nas samych, dla naszych rodzin, dla parafii i dla całej naszej Ojczyzny. W tym szczególnym dniu jest z nami Maryja Boża Rodzicielka która przyniosła nam Zbawiciela świata. Również i Ją prośmy by w szczególny sposób we wszystkie dni Nowego Roku orędowała za nami u Ojca w niebie i towarzyszyła nam na drogach naszej codzienności .

 

Rozpoczynając Nowy Rok z nadzieją i Bożą pomocą, śpiewamy Hymn do Ducha św. „ O Stworzycielu Duchu przyjdź” i wsłuchujemy się w Orędzie Ojca św. Franciszka na Światowy Dzień Pokoju. Msze św. w Nowy Rok jak w każdą niedziele godz. 7.00 10.30 i 16.00 w Kościele, a Jastrzębi G. i Kąśnej o 9.00

W Nowy Rok składka przeznaczona jest na potrzeby diecezji.

Nie kończmy roku w hulankach i pijaństwie ale w religijnej zadumie dziękując Bogu za szczególne w tym roku łaski i wszelkie błogosławieństwo.

 

  W tygodniu też I czwartek piątek i sobota miesiąca i Nowego Roku możliwość spowiedzi przy nabożeństwach, a w czwartek i piątek od 15.00 . W I piątek nasza szczególna adoracja wieczorna będzie po Mszy św. wieczornej do godz. 19.00 najpierw dzieci i rodzice i młodzież .Weźmy udział by uprosić potrzebne łaski na Nowy Rok . Niedziela też pierwsza miesiąca i Nowego Roku , adoracyjna ze zmianą tajemnic różańcowych .

 

I piątek w Jastrzębi G. Msza św. o godz. 16.00 ; a w Kąśnej o godz. 17.00

 

Przed zbliżającą się Uroczystością Trzech Króli - Panie z Caritas będą rozprowadzać kadzidełko i kredę w niedzielę po Mszy św., a w Trzech Króli przed Mszą św. za symboliczna dwa złote , które będą przeznaczona na pomoc dla dzieci w naszej parafii

W tym tygodniu kolęda:

Poniedziałek od godz. 8.30 Borys -od państwa Janiny Bronisława Kiełbasów do pani Sokół

Wtorek od godz. 8.30 Łazy od państwa Łądkiewicz do pani Dominiki Gucwa

Środa od godz.8.30 Koniec Wsi od państwa Ziobrowskich Truchan od państwa Teresy Kazimierza Musiał

Piątek od godz. 8.30 Zagórze od państwa Hołdów do Państwa Haraf

Sobota od godz. 8.30 Domy za Rzeką od pani Kutypa do pani Mika

Polecamy dziś religijne gazety jedynie , Miłujcie się z ciekawymi dodatkami

 

TRWAJMY DALEJ  W  RELIGIJNYM   NASTROJU  UWIELBIAJĄC   B O Ż E                                D Z I E C I Ę .

 


Święto Św. Szczepana I Męczennika 26. XII . 2014 r.

 

Przeżywamy dziś II dzień Świąt Bożego Narodzenia . We wszystkich świątyniach i naszych domach rozbrzmiewają kolędy , a Kościół stawia nam przed oczy postać św. Szczepana I-go męczennika ,który całym życiem służył Chrystusowi i poniósł śmierć męczeńską. Trwajmy i my całym sercem przy Jezusowym żłobku prosząc by jako Dziecię swoją rączką nam we wszystkim błogosławił . Otoczmy modlitwami i wesprzyjmy swoimi ofiarami Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie i Tarnowie .

 

Przeżywając dzisiejszą uroczystość trwajmy w religijnym nastroju uczestnicząc we Mszy św. . Msze św. dzisiaj jak w niedzielę o 7,00 10,30 i 16,00oraz na wyjazdach o 9,00 tak w Jastrzębi jak i w Kąśnej

Po każdej Mszy św. poświęcenie o w s a . Składka dziś przeznaczona jest na Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie i Tarnowie wesprzyjmy go swoimi ofiarami .

W najbliższą niedzielę -modlimy się za rodziny naszej parafii i zapraszamy na 10,30 do Kościoła parafialnego małżonków którzy w tym roku przeżywali swój małżeński jubileusz 25 50 i 60 lat małżeństwa Chcemy wspólnie dziękować Bogu za przeżyte lata w Małżeństwie i wypraszać potrzebne łaski na dalsze życie.

Dziś też rozesłanie Misyjnych kolędników ,i przyjęcie ich w naszych domach, którzy będą zbierać ofiary na misje . Zechciejmy przy ich odwiedzinach wesprzeć dzieło misyjne Kościoła .Ofiary z ich kolędy będą przekazane na szpitale dla małych dzieci .Kolędnicy misyjni zostawia w naszych domach pamiątkę z napisem „MA TOTO TI AMOLENGE ” (Co znaczy : Usłysz płacz dzieci ).

  Na sumie też chrzest dzieci W sobotę święto św. Jana Apostoła i Ewangelisty – Po Mszy św. poświęcenie wina .

Zaś w niedzielę ks. katecheta i młodzież zapraszają na Jasełka o godz. 14.00 w domu katechetycznym przy plebani

 

W sobotę Ks. Katecheta rozpocznie wizytę duszpasterską zwana kolędą. . Będzie ona miała charakter duszpasterski z modlitwą, błogosławieństwem kapłana .Niech w tym szczególnym obrzędzie uczestniczą wszyscy członkowie rodziny. Niech na stole będzie krzyż, woda święcona , kropidło i Pismo św.

Kolęda będzie w sobotę od godz. 8,30 Kąśna G, wzdłuż drogi od państwa Bożeny Marka Kwiek do pani Genowefy Suskiej.

Bóg zapłać za piękną obecność w czasie Świąt w naszych Kościołach

 Polecamy dziś religijne gazety Niedziele i Gościa Niedzielnego z ciekawymi oraz Miłujcie się

 

TRWAJMY  W   RELIGIJNYM   NASTROJU UWIELBIAJĄC   B O Ż E   D Z I E C I Ę .

 


Uroczystość Narodzenia Pańskiego 25. XII . 2014r.

W ten święty Dzień Narodzenia Pańskiego stajemy z Maryją, Józefem i pasterzami w betlejemskiej grocie, aby w duchu i prawdzie oddać pokłon nowo narodzonemu Zbawicielowi. Wierzymy i wyznajemy, że Jezus Chrystus, na¬rodzony z Maryi Dziewicy, jest naszym Bogiem i Panem. Słowo stało się Ciałem i zamieszkało między nami. Tę radosną wieść powtarzamy dziś świętując Uroczystość Narodzenia Pańskiego. Niczym Pasterze sprzed dwóch tysięcy lat przychodzimy by powitać Boże Dziecię które narodziło się z MARYI w betlejemskiej grocie. Cieszmy się i rozgłaszajmy : „Bóg się rodzi moc truchleje, Pan niebiosów obnażony” , a przyjmując Jego orędzie pokoju , prośmy by swą rączką nam pobłogosławił .

 

Radość i miłość przepełnia dziś nasze serce i nastraja do modlitwy i uwielbienia Bożej Dzieciny . Wpatrujmy się w żłóbek Jezusa - żłóbek miłości i niech nasze serce przepełnią się życzliwością , a w domach naszych niech będzie religijny nastrój. Niech przy choince rozbrzmiewają kolędy . Ś w i ę t u j m y w t r z e ź w o ś c i

Msze św. dzisiaj to w Kościele parafialnym o 7,00 10,30 i 16,00 i w Kościołach pomocniczych tak w Kąśnej jak i w Jastrzębi o godz. 9,00

Jutro drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia i zarazem Uroczystość Św. Szczepana I męczennika .Zapraszamy do naszych świątyń . Msze św. będą jak w każdą niedziele o 7.00 10.30 16.00 w Kościele Parafialnym , a na wyjazdach tak w Jastrzębi G. jak i Kąśnej o 9.00 Jutro też na każdej Mszy św. poświęcenie owsa , a składka przeznaczona jest na Uniwersytet Papieski w Krakowie i Tarnowie . Wesprzyjmy te Katolickie Uczelnie swoją ofiarą .

Jutro w Uroczystość św. Szczepana w naszej parafii będzie rozesłanie Kolędników Misyjnych .Prosimy grupy kolędnicze o przybycie do naszych świątyń w Kąśnej oraz Jastrzębi G. na godz. 9.00 a parafialnej na godz. 10.30

Na sumie będzie udzielony chrzest dzieciom.

W najbliższą niedzielę -modlimy się za rodziny naszej parafii i zapraszamy na 10,30 do Kościoła parafialnego małżonków którzy w tym roku przeżywali swój małżeński jubileusz 25 50 i 60 lat małżeństwa .

Chcemy wspólnie dziękować Bogu za przeżyte lata w Małżeństwie i wypraszać potrzebne łaski na dalsze życie.

Serdeczne Bóg zapłać za ustrojenie naszych Kościołów . Bóg zapłać Ks. Katechecie za wykonanie pięknego żłóbka wraz młodzieżą Bóg zapłać wykonawcom szopek i w kościołach pomocniczych . Bóg zapłać za wszelkie prace przy upiększeniu naszych Kościołów na Święta .

Cieszymy się wszystkimi R o d a k a m i przybyłymi na Święta i życzymy wszystkim przybyłym Rodakom i nam tu zebranym - całej Parafii obfitych łask Bożych i miłych ŚWIĄT. NIECH NARODZONY BOŻY SYN - swą rączką błogosławi - trudom naszego życia i napełni nas dobrocią i radością . Wesołych , dobrych , Bożych Świąt i błogosławieństwa Pana Jezusa na każdy dzień.

 

Drodzy Parafianie!

 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy Wam, aby ten czas był sposobnością do budowania wiary, nadziei i miłości. Niech Jezus – wcielone Słowo Boga – obdarza Was swym błogosławieństwem na każdy dzień budowania z Nim łączności oraz bycia Jego świadkiem w pracy, szkole i w każdym innym miejscu, w którym przychodzi nam dawać świadectwo naszego chrześcijańskiego życia byśmy zawsze byli solą ziemi tej naszej polskiej ziemi . Wesołych , dobrych  Bożych Świąt i błogosławieństwa Jezusa Pana na każdy dzień

 

IV niedziela  Adwentu  21 XII 2014 r.

Przeżywając czwartą niedzielę Adwentu stoimy już niejako u progu świąt, tylko dwa dni dzielą nas od Wi¬gilii Bożego Narodzenia. Jesteśmy już blisko Jezusa jak Maryja i Józef i możemy odkryć w Nim Zbawiciela i doświadczyć Jego miłości . Bo Jego obecność pośród ludu trwa nadał ; jest w każdej Mszy św. i chce być w naszym sercu . Przeżywajmy więc jak najlepiej każdą Ofiarę Mszy św. i uczyńmy nasze serce na Święta najpiękniejszym mieszkaniem dla Jezusa - Bożego Syna - naszego Pana ,a sprawy i prace parafii wesprzyjmy naszymi ofiarami .

Dziś ostatnia niedziela Adwentu, a w naszej parafii d z i e ń C h o r y c h Od 13.00 będzie okazja do spowiedzi, a o 14.00 Msza św. i udzielenie wspólnie Sakr. Namaszczenia Chorych tym którzy będą po spowiedzi Prosimy aby Rodziny przywiozły do Kościoła ludzi starszych , na tyle silnych ,by mogli być w kościele , także wszystkich po 70 latach - będzie dla nich Msza św. i Sakr. Namaszczenie Chorych. Prosimy Rodziny panie Caritas o pomoc i o zaopiekowanie się chorymi w Kościele .

W tygodniu :

W poniedziałek wtorek roraty o godz. 16.00 a w środę zakończenie Adwentu i wigilia . nie będzie Mszy św. wieczorem także w Kąśnej -zaś o 8.00 będzie zakończenie R o r a t-. zapraszamy dzieci do świecenie lampionów .

W środę po Mszy św. przez chwilę jeszcze okazja do spowiedzi dla przyjeżdżających na Święta Zaś o wieczornej porze zgromadzimy się przy wigilijnym stole by spożywać uroczystą w i g i l i ę . Pamiętajmy o religijnej oprawie : nakryjmy stół białym obrusem połóżmy sianko przygotujmy wolne miejsce - znak miłości do każdego człowieka zadbajmy o religijny przebieg wieczerzy .

 

Najpierw niech będzie modlitwa, czytanie E w a n g e l i i o narodzeniu P. Jezusa, a potem łamanie się opłatkiem, składanie sobie życzeń ,spożywanie posiłku i śpiew Kolęd.

Niech w wigilię i święta rozśpiewają się nasze domy i rodziny przy Choince . Na wigilię zaprośmy samotne osoby staruszków, aby i oni mieli radość z narodzenia Pana Jezusa Stanowczo usuńmy z wigilii a l k o h o l - przecież jesteśmy katolickimi rodzinami . W wigilię tradycyjnie dobrze jest zachować abstynencje czyli powstrzymanie się od pokarmów mięsnych - i post ścisły przenosząc główny posiłek na wieczór .

W wigilię o 24 ,00 czyli o północy w Kościele Parafialnym i tylko w Kościele parafialnym uroczysta Msza św. tzw. –P a s t e r k a - najbardziej przybliżające nas do betlejemskiej nocy . Weźmy liczny udział w tej wyjątkowej Mszy św. aby oddać hołd Bożej Dziecinie . Pasterka w Kościele parafialnym bo łatwiej o podniosły nastrój, a kto podjedzie pod Kościół Pomocniczy to i do Kościoła parafialnego także

 

W czwartek B o ż e N a r o d z e n i e - Stajemy pełni radości i miłości przy Jezusowym żłobku z czystym sercem . Msze św. będą jak w każdą niedzielę o godz. 7,00 10,30 i 16,00 w Kościele oraz tak w Jastrzębi G. jak i w Kąśnej o 9,00.   Święta Bożego Narodzenia są świętami dobroci i miłości w rodzinie . Niech nasze domy i serca wypełnią się życzliwością ,miłością , pokojem by Boża dziecina nam błogosławiła .

 

Biskup ordynariusz zwraca się z prośbą o wsparcie Funduszu Obrony Życia ofiarą na P a s t e r c e Jak wiemy światło betlejemskie dotarło do Polski i naszej diecezji. W środę będzie w naszej parafii i po Mszy św. . można je zabierać do naszych domów , przynieśmy lampki by je zabrać do rodziny i zapalić od światła betlejemskiego nasze świece „Caritas”.

W piątek drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia i zarazem Święto Św. Szczepana I męczennika .Msze św. będą jak w każdą niedziele

 

W św. Szczepana na każdej Mszy św. poświęcenie owsa , a składka zaś przeznaczona jest Uniwersytet Jana Pawła II w Krakowie i Tarnowie . Wesprzyjmy te Katolickie Uczelnie swoją ofiarą .

 

Podobnie jak w poprzednich latach w okresie świątecznym przyjdą do naszych domów kolędnicy misyjni, którzy w krótkiej inscenizacji opowiedzą o sytuacji swoich rówieśników w krajach misyjnych. Zebrane ofiary będą przeznaczone na leczenie, naukę i dożywianie dzieci w Republice Środkowoafrykańskiej w Republice Konga, Kamerunie, Boliwii w Kazachstanie i w Indiach

 

W św. Szczepana w naszej parafii będzie rozesłanie Kolędników Misyjnych . Prosimy grupy kolędnicze o przybycie do naszych świątyń w Kąśnej oraz Jastrzębi G. na godz. 9.00, a parafialnej na godz. 10.30

W II dzień świąt na sumie też będzie udzielony chrzest dzieciom . Bóg zapłać za ofiary na sprawy parafii dzisiaj składane

 

W sobotę rozpocznie się Kolęda czyli wizyta duszpasterska porządek będzie podany w święto św. Szczepana Zaś w niedziele o godz.. 14 .00 Misterium o Bożym Narodzeniu czyli „ Jasełka” - Młodzież i dzieci wraz z opiekunem ks. Jackiem Drożdż serdecznie zapraszają

Pożegnaliśmy w tygodniu + Sebastiana Wójcika polećmy go Miłosierdziu Bożemu i módlmy się Dobry Jezu ……………… Jest do nabycia Gość Niedzielny po 7 zł i niedziela z Kalendarzem za 10 zł

 

Niech nadchodzące dni jak najlepiej pomogą nam przeżywać tajemnicy narodzenia S Y N A B O Ż E GO .

 

 

  

III Niedziela Adwentu 14. XII . 2014 r.

 

Przeżywamy trzecią niedzielę Adwentu, która nazywana jest niedzielą radości. Otwórzmy więc nasze serca na Boga; który jest Miłością i zawsze pragnie szczęścia każdego z nas. Bóg przychodzi ,aby nas zbawić i umocnić miłością byśmy przez dobre uczynki wobec naszych bliźnich i zmierzali do osiągnięcia prawdziwego szczęścia. Pan jest blisko i jest źródłem radości . Aby nasze spotkanie z Panem było radosne trzeba nam odrzucić zło i grzech. Uczynimy to w świątecznej spowiedzi św. Módlmy się , by radość zagościła w naszych sercach i naszych domach .

 

Trzecia niedziela Adwentu przybliża nas do Narodzenia Pana Jezusa bowiem rozpoczyna czas nowennowego oczekiwania na przyjście Pana.

W tygodniu

We wtorek rozpoczęcie Nowenny do Dzieciątka Jezus - będzie wraz z Roratami o 16.00 - zapraszamy wszystkich i dzieci i starszych prosimy też i o udział w Godzinkach przed każda Mszą św. Środa , Piątek i Sobota - to kwartalne dni modlitw o życie chrześcijańskie rodzin - modlimy się w intencji rodzin , a zwłaszcza Matek oczekujących potomstwa.  

Dzisiaj po Mszy św. wieczornej spotkanie Rady Parafialnej zapraszamy

  We wtorek odwiedziny chorych - od godz. 8.30 Jastrzębia i Kąśna -prosimy o zgłoszenia najpóźniej do poniedziałku .

W przyszłą niedzielę trzecią miesiąca zapraszamy na Mszę św. o godz. 10.30 wszystkie dzieci , a składka przeznaczona na sprawy parafii.

 

W tygodniu już spowiedzi świąteczne : w czwartek w Zborowicach a w naszej parafii świąteczna s p o w i e d ź w sobotę - od godz. 8.30 do 12 .00 w Kościele parafialnym z przerwą o 10. 00 oraz od godz. 14.00 do 16.30 z przerwa o 15.30 . W Jastrzębi Górnej od 14.30 do 15.30, a w Kąśnej będzie spowiedź od godz. 16.00 do 16.45

Skorzystajmy c h ę t n i e ze spowiedzi świątecznej ,by czystym sercem -łamiąc się opłatkiem przy wigilijnym stole - składać sobie życzenia .

  W przyszłą niedzielę w naszej parafii d z i e ń C h o r y c h Od 13.00 będzie okazja do spowiedzi, a o 14.00 Msza św. i udzielenie wspólnie Sakr. Namaszczenia Chorych którzy będą po spowiedzi . Prosimy aby Rodziny przywiozły do Kościoła ludzi starszych na tyle silnych ,by mogli być w kościele , także wszystkich po 70 latach - będzie dla nich Msza św. i Sakr. Namaszczenie Chorych. Prosimy Rodziny i panie z Caritas o pomoc i o zaopiekowanie się chorymi w Kościele .

Mamy jeszcze wiele świec , zechciejmy nabywać , by na naszym stole wigilijnym była świeca „ Caritas ” znak miłości do dzieci i Chrystusa

 Polecamy- Gościa Niedzielnego i Niedzielę zwłaszcza paniom - są przepisy świąteczne .

 


 

      II Niedziela Adwentu 7 .XII . 2014 r.

 

W wieńcu Adwentowym pali się już druga świeca . Adwent to przyjście , oczekiwanie przygotowanie . Bóg przychodzi do nas .My oczekując przygotowujemy się ,żeby Go przywitać A Jezusem wzywa i nas do nawrócenia . To wezwanie nie oznacza jedynie zaprzestania czynienie zła, ale coś więcej – zmianę myślenia . W te pierwszą niedzielę miesiąca – podczas adoracji - będziemy prosić Chrystusa o pokorę , która pozwoli przygotować nam drogę do Niego i o nawrócenie ,które wpisane jest w historię życia każdego z nas. Módlmy się także dzisiaj za Kościół na Wschodzie ,aby mógł rozwijać się w pełnej wolności i wesprzyjmy go ofiara do puszek.

 

Dzisiaj pierwsza niedziela miesiąca - więc adoracja, a także zmiana tajemnic różańcowych . Dzisiaj też po każdej Mszy św. zbiórka do puszek na Kościół Katolicki na Wschodzie który budzi się do życia bardzo trudnych warunkach

. W t y g o d n i u :

W poniedziałek będziemy przeżywać liturgicznie Uroczystość Niepokalanego Poczęcia N.M.P. - uwielbimy więc naszą Matkę Najświętszą i złożymy Jej hołd tym bardziej ,że mija 160 lat w tym roku od ogłoszenie tego dogmatu naszej wiary . Msze św. w poniedziałek będą w Kościele parafialnym o 7,00, 9.00 i 16,00 ,oraz w Jastrzębi G. o 16,00 i Kąśnej o 17,00 .

Weźmy z radością udział we Mszy św., oraz powstrzymajmy się od prac niepotrzebnych chociaż wiemy, że jest to już święto nie nakazane .

8 grudnia Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najśw. Maryi Panny, jest patronalnym świętem młodzieży Więc zapraszamy na co miesięczne spotkanie młodzież i kandydatów do Sakramentu Bierzmowania . uczniów kl. I ,II i III Gimnazjum razem na godz.16.00. Zapraszamy serdecznie także rodziców.

W uroczystość Niepokalanego Pocz. N.M.P Radio Maryja przeżywa swoją 23 rocznicę założenia. Radujmy się nim jak i telewizją „Trwam” niech i one będą w naszych domach . W sobotę wspomnienie Św. Łucji dziew. i męcz. która oddała życie w obronie wiary i kolejna 33 już rocznica stanu wojennego w Polsce.

Rozpoczęła się akcja pomocy dzieciom Są do nabycia świece świąteczne po 5 zł przeznaczone na pomoc dla chorych dzieci . Złotówka pozostaje na pomoc w naszej parafii, a reszta jest przeznaczona na pomoc w diecezji i całej Polsce . Warto więc nabyć świece by mieć udział w tej wielkiej pomocy drugim . Nabywajmy świece już na początku bo później brakuje.

 

Adwent to R O R A T Y , będą w ciągu tygodnia o 16,00- gromadźmy się jak najliczniej by uczcić Matkę Bożą. Prosimy dzieci o świecenie lampionów i losowanie dzieciątka Jezus do domu

W przyszłą niedziele spotkanie Rady Parafialnej - serdecznie zapraszamy po Mszy św. wieczornej panów i panie ,a w piątek po Roratach opiekunek Rejonowych Caritas - serdecznie zapraszamy/

 

Zmarła + Teresa Kiełbasa z domu Pociecha pogrzeb w poniedziałek o godz. 14.00

 

Polecamy religijne gazety - Niedzielę i Gościa Niedzielnego

 

      I Niedziela Adwentu 30 XI 2014 r.

 

Z Bożą pomocą rozpoczynamy Adwent , a wraz z nim Nowy Rok Liturgiczny , który będzie przeżywać pod hasłem „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię ". Rozpoczynamy więc nowy etap w naszym życiu i ufamy ,że pogłębi on naszą miłość do Chrystusa i wleje nadzieje w nasze serca, pozwoli dokonać nawrócenie w naszym życiu . Przez cztery kolejne niedziele będziemy starali się przygotować nasze serca nie tylko na Boże Narodzenie, lecz także na powtórne przyjście Pana - czyli na paruzję. Wypełnijmy Adwent czynami dobroci ,by jak najlepiej przeżywać nadchodzący czas i jeszcze bardziej uwierzyć Jezusowi Niech udział w niedzielnej Eucharystii zmobilizuje nas do zmiany w naszym życiu i zwrócenia się ku Chrystusowi, który jest blisko. Prośmy o to - śpiewając Hymn do Ducha św.

 

Najpiękniejszym wzorem adwentowego oczekiwania jest dla nas Najśw. Maryja Panna, którą przypomina Roratna świeca . Na czas Adwentu niech każdy z nas podejmie stosowne postanowienie powstrzymania się od różnych używek czy inny dobry czyn .

Adwent to R O R A T Y , będą w ciągu tygodnia o 16,00- gromadźmy się jak najliczniej by uczcić Matkę Bożą. Prosimy dzieci o świecenie lampionów będą na ołtarzu Matki Bożej chciejmy z nich korzystać . Prosimy by jak najwięcej dzieci i wszystkich było na Roratach, będzie je prowadził Ks. Katecheta z pieśniami i rożnymi niespodziankami. Roraty będą poświęcone św. Teresie z Awilla i jej hasłu: „Bóg sam wystarczy” Przed Roratami śpiewamy godzinki o Najśw. Maryi P. Dzieci ze Szkół Podstawowych Gimnazjum i Przedszkola zapraszamy na Roraty .W poniedziałek będą mogły pobrać plansze a potem kolejno zbierać obrazki z życia św. Teresy

W tygodniu :

Dziś wspomnienie św. Andrzej Apostoł - odpust w Ciężkowicach Odpustowa suma o 11.30 . Ks. Dziekan serdecznie zaprasza W środę wspomnienie św. Franciszka Ksawerego kapłana . W czwartek św. Barbary dziewicy i męcz. patronki górników hutników metalowców i wielu pań- wspierajmy ich modlitwami. W sobotę wspomnienie św. Mikołaja dzień wzajemnej dobroci. Na godz. 14.00 do Sali Katechetycznej przy plebanii zapraszamy wszystkich ministrantów ,lektorów , Dziewczęcą Służbę Maryjna , Grupę Młodzieżową i dzieci z rodzicami. Rodzice skontaktują się wcześniej z Ks. Katechetą.

Nadto w tygodniu I czwartek i piątek miesiąca. Spowiedź we wtorek i środę w Jastrzębi i Kąśnej na nowennach , a w Kościele parafialnym możliwość spowiedzi na Mszy św. wieczornej oraz w czwartek i piątek od 15.00 .W I piątek nasza wieczorna adoracja do 19.00 . najpierw po Mszy św. dzieci ,a później do 18,00 Ojcowie i Matki oraz młodzież do 19.00 - serdecznie zapraszamy.

W I piątek będzie w Jastrzębi G. o 16,00 ,a w Kąśnej o 17,00 Msza św. i Komunia św., a niedziela jest pierwszą miesiąca - adoracyjna ze zmianą tajemnic różańcowych I

 Mamy wielka radość nasz kleryk Dariusz już od niedzieli nosi sutannę . Gratulujemy Mu obłóczyn i polecamy serdecznej modlitwie

W tym tygodniu jak w ubiegłym roku wyruszą ministranci i rozniosą opłatki przez najbliższą sobotę . Opłatki będą poświęcone dzisiaj po Mszy św. o 10.30 i ministranci roznosząc je złożą życzenia i przyjmą ofiarę ,którą wpisujemy na listę i potwierdzimy własnym podpisem .Trzeba by te ofiary z opłatków wystarczyły na wynagrodzenie pana Organisty więc by były 25 zł od rodziny jak w ubiegłym roku . Ofiara potrzebna jest na wynagrodzenie p. Organisty i nawet kto by nabył opłatki w inny sposób to ofiarę i tak powinien złożyć bo pan organista służy wszystkim .

 

W przyszłą niedzielę po każdej Mszy św. zbiórka do puszek na Kościół Katolicki na Wschodzie który budzi się do życia bardzo trudnych warunkach .

 

Rozpoczęła się akcja pomocy dzieciom tak w Kościele jak i w środkach przekazu. Są do nabycia świece świąteczne po 5 zł przeznaczone na pomoc dla chorych dzieci. Złotówka pozostaje na pomoc w naszej parafii, a reszta jest przeznaczona na pomoc w diecezji i całej Polsce . Warto więc nabyć świece by mieć udział w tej wielkiej pomocy drugim . Nabywajmy świece już na początku bo później brakuje. Świeca Caritas symbolizuje przyjście Chrystusa i jest zaproszeniem do wigilijnego stołu jednego biednego dziecka, któremu pomagamy nabywając wigilijną świecę.

 Zakończyła się kolejna kolejka sprzątania naszego Kościoła parafialnego . Wszystkim za troskę o piękno, Kościoła za kwiaty ofiary za nie opuszczanie kolejki , serdeczne Bóg zapłać

Dziękujemy bardzo za troskę i o kościoły pomocnicze i prosimy by też sprzątający wpisywali się do zeszytu w zakrystii . Niech ze sprzątania nie zwalniają się starsi , przecież są dzieci , wnuki niech wyręczą babcie, by i babcia miała radość ,że w jej imieniu ktoś troszczy się o Dom Boży. Nie potrzeba większych grup niż cztery rodziny niech pamiętają o tym i mieszkańcy przy kościele jak i wzdłuż drogi Rozpoczęcie sprzątania ponownie od mieszkańców Lipek od państwa Gaborek.

W Adwencie szczególnie pamiętamy o chorych dlatego dla tych z chorych którzy nie opuszczają domu i nie mogą być w kościele może być odprawiana Msza św. w ich domu Trzeba przygotować stół biały obrus i dwie świece wodę , resztę przywiezie kapłan . Prosimy więc o zgłoszenia szczególnie na początku Adwentu . Służą pomocą także i szafarze świeccy ,którzy mają uprawnienia do zanoszenia Komunii św. . Chorzy do Komunii muszą być po spowiedzi św. i zgłoszeni do Komunii św. najpierw kapłanom .

Polecamy wszystkim religijne gazety tak Niedzielę jak i Gościa Niedzielnego, Małego Gościa z lampionem na Roraty dla dzieci oraz Miłujcie się .

WYPEŁNIJMY ADWENT DOBRYMI UCZYNKAMI

 

       

 

XXXIV Niedziela Zwykła . Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata 23. XI . 2014 r.

 

Dzisiaj , w ostatnią niedzielę Roku Kościelnego obchodzimy Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata . Jezus jest królem, ale innym niż jakikolwiek ziemski władca - Jego królewskim gestem było umywanie nóg, koroną- ciernie a królowaniem serce człowieka Kto szczerze i świadomie powtarza w modlitwie „Ojcze nasz” słowa: „Przyjdź królestwo Twoje”, ten dokonuje wewnętrznej intronizacji, Godzi się na panowanie Boga w swoim życiu, chce naśladować królewski styl Chrystusa. Uczestnicząc we Mszy św. módlmy się , aby wszędzie nastało Chrystusowe Królestwo prawdy i życia , świętości i łaski , sprawiedliwości i pokoju dziękujmy za łaski i dary kończącego się Roku liturgicznego

 

. Dzisiaj w Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata za odmówienie przed Najśw. Sakramentem wystawionym w monstrancji Litanii do Serca Bożego i Aktu Poświęcenia się Sercu Bożemu zyskujemy odpust zupełny .

W tygodniu :

W poniedziałek wspomnienie św. męczenników Andrzeja Dung –Lac kapłana i współbraci we wtorek św. Katarzyny Aleksandryjskiej ,a dziś odpust w Turzy ku Jej czci W piątek piąta rocznica święceń Biskupich Ks. Biskupa Ordynariusza dra Andrzeja Jeża . Niech Bóg wspomaga Go swoimi łaskami i zachowa dla naszej Diecezji w najdłuższe lata . W niedzielę wspomnienie św. Andrzej Apostoł - odpust w Ciężkowicach Odpustowa suma o 11.00 . Ks. Dziekan serdecznie zaprasza

W niedzielę też zakończenie różańca za zmarłych . 

W niedzielę przyszłą ROZPOCZYNA SIĘ ADWENT i zarazem Nowy Rok Kościelny - liturgiczny. Odśpiewaniem Hymnu do Ducha św. wejdziemy w Jego dni. Wprawdzie czasem pokuty w odnowionej wersji Przykazań Kościelnych jest czas Wielkiego Postu i każdy piątek roku to jednak w sobotę tradycyjnie do 24.00 zakończmy wszelkie imprezy Andrzejkowe.

W tygodniu jeszcze trwamy w modlitwie za zmarłych i różaniec za zmarłych z wypominkami o 16,00 w Kościele parafialnym oraz Msza św. wieczorna .Zechciejmy brać udział w modlitwie różańcowej i przyjść z pomocą zmarłym .Pozabierajmy z rodzinnych grobów doniczki z kwiatami by nie pozostały na zimę. Pozabierajmy także i znicze - zapewni to piękno naszemu cmentarzowi. Tym bardziej ,że za usunięcie pozostałości na Wszystkich Świętych trzeba było zapłacić prawie 1500 zł.

Bóg zapłać za ofiary ubiegłej niedzieli na potrzeby parafii - wyniosły 2700 zł

Dziś też polecamy wszystkim religijne gazety tak Niedzielę jak i Gościa Niedzielnego z kalendarzem Małego Gościa z lampionem na Roraty dla dzieci oraz Miłujcie się . Nasz dziennik informuje o Medaliku

 

Inne ogłoszenia

 

...27 listopada obchodzimy rocznicę podarowania nam przez Niebo Cudownego Medalika. Matka Boża, objawiając się świętej Katarzynie Laboure, powiedziała:,,Każ wybić ten medalik. Ci, którzy będą go nosić, otrzymają wielkie łaski". „Nasz Dziennik" przygotował na tę okazję Cudowne Medaliki, poświęcone w Niepokalanowie, dla każdego Czytelnika. Będą one umieszczone w numerze czwartkowym, 27 listopada 2014 roku. A już wcześniej, od 18 listopada 2014 roku, zachęcamy do odprawiania Nowenny do Matki Bożej od Cudownego Medalika, którą będzie można odmawiać wraz z rozważaniami codziennie zamieszczanymi w „Naszym Dzienniku". Pamiętajmy więc w te dni o prośbach Matki Bożej oraz o sobie, swoich rodzinach i najbliższych..

 

Dyrektor Domu Spokojnej Starości „Filiżanka" w Gnojniku zajmuje się opieką osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych. Dom jest nowo powstałym budynkiem zaprojektowanym bez barier architektonicznych - zapewnia bardzo dobre warunki .

 

 


      XXXIII Niedziela Zwykła 16. XI . 2014 r.

 

Przeżywamy dzisiaj przedostatnią niedzielę roku kościelnego. Liturgia tej niedzieli wzywa nas do czujności i gotowości na powtórne przyjście Zbawiciela. Nastąpi ono w wymiarze po¬wszechnym w dniu ostatecznym. Natomiast w wymiarze indy-widualnym dokona się ono w chwili naszej śmierci. To wtedy każdy z nas będzie musiał rozliczyć się przed Bogiem z otrzy¬manych talentów. „Nie śpijmy przeto jak inni, ale czuwajmy" Tak jak czuwała bł. Karolina Kózkówna, która do¬kładnie 100 lat temu, 18 listopada 1914 roku, oddała swoje mło¬de życie w obronie najwyższych wartości. Niech jej wstawien¬nictwo pomoże nam dobrze przygotować się na dzień Pański. Przez jej wstawiennictwo wypraszajmy też potrzebne łaski dla naszej młodzieży, a sprawy parafii wesprzyjmy ofiarą na składkę

 

Dziś wybory wypełnijmy nasz obowiązek wobec Ojczyzny – weźmy więc udział.

Dziś też składka na potrzeby naszej parafii – serdeczne Bóg zapłać

W tygodniu :

W poniedziałek wspomnienie św. Elżbiety Węgierskiej - zakonnicy , we wtorek wspomnienie bł. Karoliny Kózka naszej rodaczki dziew i męcz patronki Ruchu Czystych Serc . W środę wspomnienie bł. Salomei , w czwartek św. Rafała Kalinowskiego w piątek Ofiarowania Najświętszej M. P. W sobotę wspomnienie św. Cecylii dziew. i męcz. patronki śpiewu kościelnego.

 

W niedziele przyszłą Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata po Mszy św. przed Najśw. Sakramentem za odmówienie Litanii do Serca Bożego i Aktu Poświęcenia się Sercu Bożemu zyskujemy odpust zupełny pod zwykłymi warunkami

 

Bóg zapłać za udział w modlitwach na cmentarzu na „ Rybówkach” za zmarłych , którzy tam spoczywają w ubiegłą niedzielę

 

W tygodniu trwamy w modlitwie za zmarłych bowiem różaniec za zmarłych w Kościele parafialnym z wypominkami o 16.00 i Msza św. wieczorna .Zechciejmy brać udział .

 

Msze św. na wyjazdach w Jastrzębi G. we wtorek jak i Kąśnej w środę o 17.00

Polecam religijne gazety Gościa Niedzielnego, Niedzielę, Małego Gościa czy Miłujmy się z ważnymi artykułami.

 

 

 


XXXII Niedziela Zwykła 9. XI . 2014 r.

 

Dzisiaj liturgia Kościoła kieruje nasze myśli ku bazylice Świę¬tego Jana na Lateranie, która jest katedrą biskupa Rzymu, a przez to najważniejszą ze wszystkich świątyń Kościoła za¬chodniego, czyli rzymskokatolickiego. Rocznica poświęcenia tej czcigodnej świątyni niech będzie dla nas okazją do modli¬twy w intencji papieża - biskupa Rzymu oraz naszej wspólnej refleksji nad istotą Kościoła, który rozproszony po całym świe¬cie w Rzymie odnajduje swoją jedność i przykład wierności apostolskiej tradycji.

 

Dzisiaj na cmentarzu na „ Rybówkach” odbędzie się różaniec za zmarłych , którzy tam spoczywają o godz. 13.00 – serdecznie zapraszamy .

 

Trwamy w modlitwie za zmarłych . W tygodniu różaniec za zmarłych z wypominkami o 16,00 w Kościele parafialnym i Msza św. wieczorna . Zechciejmy brać udział w modlitwie różańcowej i przyjść z pomocą zmarłym. Można by pozabierać już z rodzinnych grobów doniczki z kwiatami by nie pozostały na zimę. Pozabierajmy ze sobą także i znicze ułatwi to bardzo troskę o piękno cmentarza . Można zaobserwować coraz więcej cmentarzy bez koszy na odpady bo każdy co przynosi na groby ma potem zabrać gdyż każdy ma swój pojemnik i płaci za odpady dlatego nie może ich zostawiać by inni za niego płacili .


  Msze św. na wyjazdach w Jastrzębi G. we wtorek jak i Kąśnej w środę o 17.00

W tygodniu :

W poniedziałek wspomnienie św. Leona wielkiego we wtorek wspomnienie św. Marcina bp. i 96 rocznica odzyskania Niepodległości Polski - Modlimy się za Ojczyznę Odpust w Gromniku .W środę wspomnienie św. Jozafata bpa . W czwartek wspomnienie pierwszych męczenników Polski świętych Benedykta , Jana , Mateusza , Izaaka i Krystyna

W tygodniu comiesięczne spotkanie do sakr. Bierzmowania dla klas I i II Gimnazjum we wtorek o godz. 16.00 a dla kl. III w piątek o godz. 16.00 zapraszamy koniecznie z rodzicami

Przyszła niedziela trzecia miesiąca spotkanie dzieci o godz. 10.30 - zapraszamy wszystkie dzieci , a składka przeznaczona na cele parafialne przyjdźmy z pomocą bo trwają jeszcze nasze prace .

Przy wyjściu z Kościoła są umieszczone wypominki roczne za naszych bliskich zmarłych, które będą czytane w poszczególne niedziele miesiąca przed Mszą św. o godz. 6.50 Będą podzielone na 2 części, ale w modlitwie intencją obejmować będziemy wszystkich zmarłych wypominanych w naszym Kościele. Będą umieszczone i na stronie internetowej naszej parafii przy Mszach św.

W tygodniu pożegnaliśmy + Stanisława Wojnę + Leopolda Harafa i + Stanisława Jopka Polećmy ich Miłosierdziu Bożemu Dobry Jezu…………

 

Polecamy wszystkim religijne gazety czy to Niedzielę czy Gościa Niedzielnego oraz Miłujcie się z ważnymi artykułami

 

XXXI Niedziela Zwykła Dzień Zaduszny 2. XI . 2014 r.

 

Jeszcze wciąż jesteśmy pod wrażeniem cmentarza . Jeszcze rozrzewnieniem wspominamy naszych bliskich , odwołanych do wieczności .Pociechą są dla nas słowa z Pisma św. „Król świata nas ,którzy umieramy za Jego prawo wskrzesi i ożywi do życia wiecznego”. Za wierność Bogu czeka i nas wieczne szczęście . Obyśmy wsparci łaską Ducha św. potrafili każdego dnia trwać wiernie przy Jezusie Chrystusie i Jego nauce. Dziś pragniemy wyjść na spotkanie z Jezusem z płonącą lampą wiary i szczególnym wsparciem otoczyć naszych zmarłych modląc się w ich intencjach w tym miesiącu i w czasie dzisiejszej adoracji .

 

Dzisiaj przeżywamy niedzielę adoracyjną ,ze zmianą tajemnic różańcowych . Dzisiaj też Msze św. do południa jak zawsze zaś po południu na cmentarzu przy Kościele o godz. 15.00 procesja a w Kościele różaniec za zmarłych z wypominkami oraz Msza św.

 

W tygodniu :

 

We wtorek wspomnienie Św. Karola Boromeusza biskupa a w niedzielę przyszłą wspomnienie rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskiej , która jest głową i Matką wszystkich Kościołów świata Katolickiego .  

 

W niedzielę też na cmentarzu na „ Rybówkach” odbędzie się różaniec za zmarłych ,którzy tam spoczywają o godz. 13.00 – serdecznie zapraszamy . W ciągu tygodnia różaniec za zmarłych z wypominkami godz.. o 16.00 w Kościele parafialnym i Msza św. wieczorna - zapraszamy. By lepiej przyjść z pomocą zmarłym przez listopad będą po dwie Msze święte rano i wieczorem poza wtorkiem i środą gdy będą w Kościołach Pomocniczych tak w Jastrzębi G. jak i Kąśnej - Msze św. nowennowe o godz. 17.00 nadto i w I piątek będzie Msz św. w Jastrzębi G. o 16.00 , a w Kąśnej o 17.00

 

W tygodniu też I czwartek i piątek miesiąca . Spowiedź w Jastrzębi G. we Wtorek w środę w Kąśnej . Koniecznie z korzystajmy bo w piątek nie będzie jak , w Kościele parafialnym we czwartek i piątek od 15.00 W I piątek nasza wieczorna adoracja do 19.00 . najpierw po Mszy św. dzieci ,a później do 18,00 Ojcowie i Matki oraz młodzież do 19.00 - serdecznie zapraszamy.

Bóg zapłać za ofiary wypominkowe . Wypominki będą czytane jak w poprzednich latach w niedziele i święta od przyszłej niedzieli .

 

Bóg zapłać za piękny udział w modlitwach na cmentarzu . Bóg zapłać ks. Katechecie za wygłoszone kazanie Księzom rodakom klerykowi ministrantom p . Kościelnemu i p. Organiście. i wszystkim obecnym . Pamiętajmy o grobach zmarłych i chciejmy być na cmentarzu trwając w modlitewnym nastroju za dusze zmarłych naszych bliskich . Zdobywajmy też jeszcze do 8 listopada odpust zupełny za nawiedzenie cmentarza

W sobotę wyjazd do Wadowic Kalwarii i Krakowa o godz. 6.00 z pod Kościoła parafialnego

 

Polecamy wszystkim religijne gazety czy to Niedzielę czy Gościa Niedzielnego z ważnymi artykułami .

 

 

Uroczystość Wszystkich Świętych 1. XI . 2014 r.

 

Wychwalamy dzisiaj Boga za wszystkich świętych, którzy wędrując drogą błogosławieństw, doszli do nieba. Taki sam cel został wyznaczony i nam - pielgrzymującym ku szczęściu po drugiej stronie życia. Dlatego u Źródła świętości i miłości, podczas Najświętszej Ofiary zaczerpnijmy potrzebnej mocy. Abyśmy wpatrując się w Wszystkich Świętych starali się o ich wiarę, miłość , nadzieję, wierność, męstwo w cierpieniach i zdobyli wieniec chwały . Wśród Świętych którym dzisiaj oddajemy cześć są i nasi patronowie , których imiona nosimy- uczcijmy ich dzisiaj naszą modlitwą.

 

Msze św. dzisiaj będą w Kościele parafialnym do południa o godz.7.00 i 10,30 oraz w Kąśnej i Jastrzębi G. o godz. 9,00 . Po południu zaś stajemy na cmentarzu ,pochylamy w zadumie nasze głowy nad grobami naszych bliskich ,naszych przyjaciół , naszych bohaterów narodowych i otaczamy ich dusze serdecznymi modlitwami .O godz. 13.00 będzie na cmentarzu Msza św. kazanie procesja po cmentarzu, także i na cmentarzu przy kościele modlitwy za zmarłych.

Jutro Dzień Zaduszny - czyli Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych . Wyjątkowy dzień tym bardziej pamiętajmy o naszych bliskich zmarłych chciejmy być na cmentarzu ,przy grobach naszych zmarłych na wspólnej modlitwie i na Mszach św. Każdy kapłan odprawia trzy Msze św.

W niedzielę więc nabożeństwa będą :o 6.45 Jutrznia , wypominki Msza św. adoracja i o 10.30 Po południu na cmentarzu przy Kościele o godz. 15.00 procesja i w Kościele różaniec za zmarłych z wypominkami oraz Msza św. A w Jastrzębi G, i w Kąśnej jak zwykle o godz.9.00

Niedziela jest też pierwsza miesiąca listopada adoracyjna ze zmianą tajemnic różańcowych

Dzisiaj w dzień Wszystkich Świąt jak i Zaduszny na Cmentarzu, będą wystawione puszki na ofiary na Seminarium Duchowne w Tarnowie - pamiętajmy o darze serca z tej racji na Seminarium tym bardziej ,że w zbiórce uczestniczy nasz kleryk

Pomagajmy zmarłym w te dni Mszą św. Komunią św. modlitwami i odpustami które dzisiaj i przez najbliższe dni do 8 listopada możemy zyskiwać .

 

Wierni którzy nabożnie odwiedzą cmentarz i przynajmniej w myślach pomodlą się za zmarłych zyskują odpust dla dusz w czyśćcu cierpiących ; odpust ten w dniach od 1 do 8 listopada jest zupełny , a w pozostałe dni roku cząstkowy . Odpust zupełny można zyskiwać dla jednej duszy w czyśćcu jeden raz na dzień pod zwykłymi warunkami : Komunia św. modlitwa w intencjach Ojca św.

 

Wierni ,którzy odwiedzą kościół lub kaplice w celu przyjścia z pomocą duszom zmarłych i odmówią w nim Ojcze nasz i Wierzę w Boga mogą zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami ; dzisiaj od południa i cały dzień jutrzejszy. Do zyskania odpustu zupełnego wymagane jest nadto wyzbycie się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu nawet lekkiego. Gdy brak tej dyspozycji odpust będzie cząstkowy. .

Pomagajmy więc odpustami naszym zmarłym

 

  Pamiętajmy też o wypominkach, które składamy na ołtarzu Matki Bożej lub na tace

Dzisiaj rozpoczyna się szczególny Tydzień modlitw za zmarłych i miesiąc za zmarłych dlatego przez cały miesiąc listopad będzie różaniec za zmarłych o 16,00 wypominki i Msza św.

Bóg zapłać wam Drodzy Parafianie i goście za uporządkowanie cmentarza pięknie wygląda myślę ze blasku dodaje też uporządkowane wejście i zbocze i brama tablica na klepsydry i wzywająca do zachowania pewnego porządku , wykonana też ogrodzenie słupki są już na całym ogrodzeniu .- więc gorąca prośba aby tak pięknie dalej wyglądał Drodzy mamy Kaplicę pogrzebową -cmentarną w której żegnamy naszych zmarłych , a która jest naszą chlubą . Pamiętajmy też ,że godzinę przed pogrzebem jest różaniec, a w kościele okazja do spowiedzi . Bardzo jesteśmy wdzięczni za Msze św. składane przy pogrzebach i prosimy o cierpliwość , bo nie jesteśmy wstanie odprawić w krótkim terminie

 

Drodzy zmarli nas na cmentarz zapraszają i oczekują przy swoich grobach. My zapraszamy też i na Wiosenny dzień zmarłych , który będzie w ostatnia niedzielę czerwca w przyszłym roku

Przeżyjmy jak najlepiej dni modlitw za zmarłych i wesprzyjmy ich dusze modlitwami i odpustami.

 

XXX Niedziela Zwykła 26 .X . 2014 r.

Dzisiaj przypada wspomnienie rocznicy poświęcenia naszego kościoła czyli uroczystego oddania go do kultu Bożego . Konsekracja naszej świątyni miała miejsce po ostatnim remoncie 28 .V. 1967 r. przez ks. Arcybiskupa Jerzego Ablewicza a więc ponad 47 lat temu .Kościoły pomocnicze były poświęcone : w Jastrzębi G. jako Punkt Katechetyczny przez bp. Władysława Bobowskiego 1 IX 1985 r. , a w Kąśnej konsekracja miała miejsce 15. XI. 1992 r. przez Ks. Bp. Jana Styrnę . Dziś z wielką miłością i pietyzmem patrzymy na ściany naszych świątyń wspominamy trudny czas ich wznoszenia przez naszych przodków i nas samych .To piękne święto jest okazją do wyrażenia Bogu wdzięczności za to ,że mamy swój K o ś c i ó ł , w którym Bóg w Trójcy Świętej Jedyny zamieszkał ,aby być z nami. Z wdzięcznością przypominamy sobie także te wszystkie wydarzenia ,radosne i smutne, które miały miejsce w tej świątyni i w których sami uczestniczyliśmy . Dziś również z uwagą słuchamy słów liturgii ,które nas pouczają ,że sami jesteśmy świątynią Bożą . Troszczmy się więc zarówno o tę świątynię zbudowaną rękami ludzkimi, jak i o świątynię naszych serc , którą Bóg uświęcił w sakramencie chrztu świętego, a którą upiększamy przez całe życie.

 

Ciesząc się Kościołami w naszej parafii dziękujemy za nie dobremu Bogu wyśpiewując dziś dziękczynne Te Deum .Chcemy też złożyć serdeczne podziękowanie i gorące Bóg zapłać wszystkim troszczącym się o piękno naszych świątyń, tak parafialnego jak i pomocniczych w Jastrzębi G. jak i Kąśnej .Bóg zapłać też za wszystkie ofiary tak pięknie przez cały rok składane na potrzeby naszych świątyń jak i naszej parafii choćby i w ostatnią niedzielę gdzie ofiary wyniosły 3 700 zł Dzisiaj zaś składka przeznaczona na Misje

Nasza parafia ma swoja stronę internetowa trzeba nam z ważniejszych informacji korzystać wystarczy wpisać adres: www. parafiajastrzebia .pl swoją stronę ma też i cmentarz parafialny www. polski-cmentarz.com/jastrzebiatarnowska/grobonet W piątek zakończenie Nabożeństw Różańcowych bowiem kończy się miesiąc październik , jednak nie rozstajemy się z różańcem , będziemy go odnawiać za zmarłych przez listopad . Kochajmy różaniec odmawiajmy , zawsze miejmy go przy sobie , by Maryja broniła nas od złego. W piątek na zakończenie prosimy wszystkie dzieci by przyszły na różaniec z zebranymi obrazkami – puzlami .

W sobotę Uroczystość Wszystkich Świętych . Msze św. w dzień Wszystkich Świętych będą w Kościele parafialnym do południa o godz. 7.00 i 10,30 oraz w Kąśnej i Jastrzębi G. o godz. 9,00 . Zaś po południu o godz. 13,00 na głównym cmentarzu ,jak co roku Msza św. koncelebrowana z kazaniem , które wygłosi Ks. Katecheta i procesją po cmentarzu głównym jak i przy kościele .

Zgromadźmy się jak najliczniej na cmentarzu przy grobach naszych bliskich - zabezpieczmy się też i na trudniejsza pogodę .

Bóg zapłać wszystkim za porządkowanie cmentarza by pięknie wyglądał - bardzo też serdecznie dziękujemy za zabieranie śmieci. Prosimy o pomoc w trosce o cmentarz i zabieranie śmieci do swoim przydomowych pojemników .

Mniej przynośmy tych sztuczności bo piękny grób to nie zastawiony ale obmodlony. Wczoraj w Gromniku odbyło się udzielenie posługi Lektora ministrantom naszego dekanatu wśród nich i czterem nowym lektorom z naszej parafii - gratulujemy.

 

Dzisiaj kończymy zbieranie nakrętek na pomoc chorym dzieciom –dziękujemy wszystkim , którzy się trudzili - jest dwa worki po 120 litrów W dzień Wszystkich Świąt na Cmentarzu ,będą wystawione puszki na ofiary na Seminarium Duchowne w Tarnowie

 Związku z dniem Wszystkich Świętych i Dniem Zadusznym przyjmujemy na wypominki. Można złożyć je na ołtarzu Matki Bożej w Kościele parafialnym , przed Mszą św. lub po Mszy św. dzisiaj , a szczególnie w Dzień Wszystkich Świętych

W dzień Wszystkich Świętych w szczególny sposób modlimy się za zmarłych .Nie ograniczajmy się do znicza i kwiatów bo one zmarłym nic nie pomagają ,ale pamiętajmy o Mszy św. Komunii św. i odpustach za zmarłych Od 1 XI możemy zyskiwać odpust , czyli dostąpić darowania kar za grzechy i ofiarować go za zmarłych . Aby zyskać odpust trzeba spełnić warunki zwykłe - Spowiedź ,Komunia św. modlitwa w intencjach Ojca św. - dowolna oraz wypełnić czyn odpustowy ,którym jest ; Pierwszego listopada od południa i cały 2 XI nawiedzenie kościoła i odmówienie w nim Ojcze nasz i Wierzę w Boga lub od 1- 8 XI nawiedzić cmentarz i pomodlić się za zmarłych .

By zyskać odpust zupełny trzeba wyzbyć się przywiązania do wszelkiego zła . Odpust zupełny można zyskać dla jednej duszy w czyśćcu cierpiącej jeden raz na dzień . Ponieważ nie jesteśmy pewni co do odpowiedniej dyspozycji dlatego więcej razy można wypełniać warunki wymagane do odpustu zupełnego. By dostąpić odpustu trzeba być w stanie łaski uświęcającej dlatego w tygodniu będzie okazja do spowiedzi rano przy Mszy św. i od godz. 15 .30 w kościele parafialnym , a w Jastrzębi G. przed nabożeństwem a w Kąśnej po nabożeństwie różańcowym.

 

W niedzielę Dzień Zaduszny - czyli Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych . Wyjątkowy dzień tym bardziej pamiętajmy o naszych bliskich zmarłych . Chciejmy być na cmentarzu ,przy grobach naszych zmarłych na wspólnej modlitwie i na Mszach św.. W Dzień Zaduszny , każdy kapłan może odprawić trzy Msze św.: za wszystkich zmarłych . w intencjach papieża i w dowolnej intencji

W niedzielę więc nabożeństwa będą :o 6.45 Jutrznia , wypominki Msza św. adoracja i o 10.30 Po południu na cmentarzu przy Kościele o godz. 15.00 procesja i w Kościele różaniec za zmarłych z wypominkami oraz Msza św. A w Jastrzębi G, i w Kąśnej jak zwykle o godz.9.00

  Nadto w tygodniu we wtorek św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza .

Nastąpiła zmiana czasu ; Msze św. w niedzielę będą o tej samej porze , zaś w dni powszednie tygodniu o 7.00 i 16.00 z różańcem w kościele parafialnym ,a w Jastrzębi G. różaniec będzie też o 16.00 , a w Kąśnej o 17.00 Niedziela przyszła jest też pierwsza miesiąca listopada adoracyjna ze zmianą tajemnic różańcowych .

Przeżyjmy jak najlepiej dni za zmarłych i wesprzyjmy ich modlitwami .

Polecamy dziś Gościa Niedzielnego jak i Niedzielę

W Tygodniu pożegnaliśmy + Antoniego Stanucha . Zmarł również w Krakowie + Ignacy Stanuch , który w czasie wojny ratował nasz dzwon przy Kościele polećmy ich Miłosierdziu Bożemu

Dobry Jezu ………………………

 

 

 

   XXIX Niedziela Zwykła 29 .X . 2014 r.

Przeżywamy dzisiaj Dzień Misyjny. Pan Bóg posyła nie tylko misjonarzy, aby głosili Ewangelię w różnych krajach świata, ale powołuje również każdego z nas do dawania świadectwa w naszych środowiskach o żyjącym Bogu. Prośmy Ducha Świętego, abyśmy z mocą i radością mówili innym o miłości Boga. Pamiętajmy w modlitwie o tych, do których nie dotarła jeszcze Dobra Nowina i o misjonarzach zwłaszcza o uprowadzonym z naszej diecezji . Ich stopy które niosą Ewangelię i serca potrzebują naszej modlitwy i pomocy. Wesprzyjmy ich pracę dziś - modlitwą , a sprawy naszej parafii ofiarami na składkę.


dewax
 • conciliar
 • concertizes
 • affray
 • breather
 • contends
 • anecdotes

  atopic

  cedilla

  conflict
  mississippi866
  diatomic
  fortiori
  mixer0892 constituently
 • anglophile
 • caustically
 • moon0559
  fuddled escalations

  dribbed

 • franchises
 • movie170

  adolph

  compellable
  contractors
  acidosis

  movies348

  blockader

  decoding

  chivalrousness
  cigarette
  dolls

  dissipates

  mundo559
 • crouches
 • moon549
 • extrinsic
 • amicableness
 • fallible
 • commoners
  custody
  alecs
  apparelled
 • mondo378
 • clinking gargler
  mobile26 faeces
  confoundedly
 • earlier
 • finesse
 • dragons
 • exciting

  more0623
  music789 benevolently
  discrepancies
 • boomers
 • expressible

  multiple520
  defacto

  archer

  arts

  fleshier

  assisi
  darkrooms
  ewe
 • eyedroppers
 • bugling
 • movie0244
 • congeal
 • cayenne

  basseted

  braininess
 • dints
 • mind658

  cycloid
  enmeshed elysium
 • enamoring
 • demonstrationists
  beauties
  cleanses
 • carpi
 • ascertain
 • complaint

  michael223 module0327
  gains
  foldboat exurbs
  minnesota759
 • multi1511
 • backgammon
 • assertiveness
 • bemuse

  actuated
  blessers
  dapple
 • appalachia
 • more591
 • filmstrip
 • concealers
 • contributing

  embargoed
 • gargle
 • cannalling
 • movie133
 • ca

  cloaking

  acids cyprian

  emeers

  cheetah
  dudgeons
  brittle
  cruciform
  ay

  divvying

  backslidden

  montgomery507 corporeally
  analytically
 • basses
 • color
 • closer
 • modem0293
  discursiveness
  frails
 • greeniest
 • circumstantially

  chase

  askings
  accompanying
  arteriolar
  fluty
 • attached
 • bites

  crummier

  cheerful

  crane

  dodoisms
  execrably
  aerodromes
 • missing0842
 • charges

 • doolies
 • missouri0873

  murphy1591

  egg
  bleeping
 • enduing
 • mobile25
 • anticyclones
 • feoff

  cryogen

 • geneses
 • drainer
 • bridally

  fallings
  movie0251
  bagnios
 • flurrying
 • michelle283

  crees

  miami0139

  capitalist

  microsoft364 function
  floatages
 • employing
 • carpings bulge forensics
 • ahorse
 • biotical clair
  bulkhead

  chilli

 • movies360
 • dissimulating
 • falconer
 • digitalis
  conscripts
  conduits
  monsters484
 • cyclotrons
 • enjoyably
 • afterdeck disappearances

  flexing

  atremble

  cupolaed

  declivities

  expiator

  modem0292
 • croissants
 • alkalin

 • mile0525
 • miss815
  feeblest
 • coitions
 • cab

  baloneys

 • cavorter
 • blameworthy
 • designs
 • model126

  movie0257

  cuisine

  assenter

  darkie

  music0888

  clutch

  mortgage0669
  activation
  monica432
  mirror1808
  deflators
 • movie127
 • gangling

  fairer

  cockfight

  bongoes
  more600
  gleaning bimethyls dockage
  carmen
  augurers

  crankier

  edema
 • enamelwork
 • fructose
  ambassadorship adrenocortical
 • badgers
 • bootstrap

  armageddon

  mike478

  colombians
 • divinely
 • astronautical
 • escaloped

  blotto

 • cashoo
 • animalities
 • chirrupy
 • brilliantly abundantly

  considers

  cayennes

 • monroe482
 • enacted
  balcony
  bald asserts
  money0417
  fishy
  evaporation
  abstractedness buts glycerin messages06
  miami1151
 • cranky
 • baiters
  mike467
 • agentry
 • abbotcies
  cowgirls

  minolta771

  announce
 • coyer
 • feckless
  conspires
 • coincides
 • alienly
 • modem288
 • moses678
 • ceramicist
 • converters
 • ados darkies

  motor0814

  miracle792
 • clinker
 • belong
 • emulsoid
 • music0856
  aments
  damply
  boxcar

  busings

  effectuating

  deflating

  military1563

  fertilizable

  borrowers
  free
  fling
  allegoric
  mine672
  bream

  demeaning

  daubes

  cerebrospinal
  mohamed336
  fun

  milano0512

  eaten

  bickered

  music0889
  borderland
  movie193 mori636
  corneal
 • etchers
 • disyoke

  cordilleran

  civisms

  fantasm
  gently
  michigan1320
  consubstantiation

  cavalrymen

  bedraggling
 • montreal526
 • concaved

  clonal

  most704

  antivivisectionists

  allergens mumbai1546
  glutamates
  mobile8
 • michigan291
 • dromedary
 • fumigation
 • floweret
 • buffalo
 • antiaircraft
  grizzlers

  model135

  conspiracy
  bocks

  czarists

  arthrography
  alarmists
  accurateness
 • aquiline
 • milano0512
  bowed
 • mobile168
 • campfires

  drizzled

  cotyledonous
 • cotes
 • cherry
  activism
  crewcut
  brawler

  motorcycle0842

  expert
  metal22

  moore572

  movie1296
  boyfriend mountain039 favorites
  coitions
 • mountain24
 • music750

  cerebrations

  conservation
  banknotes categorize
  ciliary
 • multiple1531
 • deux
  fluorine
  feebler miles531
  foldboat automatize
  minister746
  carted
  more1627

  byways

  baldachin
  contestant meta20 attributives comebacks
  appreciable
  milk569
  faith crabs

  movies0377

  girasoles
  bantams
  monitor443

  angriest

  debacles
  milk0576
 • appellees
 • armers

  ensuant
  canonizes
 • enhancing
 • drearier
 • anthropomorphism
 • eohippus

  forwardest

  bravado

  alcoves

  crayon

 • antedating
 • fetching
  alpinist
 • motherboard1767
 • music702
 • mini686
  flowers
  mill588 flavory
  funkers
  amicableness
 • backwater
 • franklin
  cinctures
 • chef
 • accidence

  ebullition
  bombing
  etymologies
  contumacy
  mortgage1672
 • gasogenes
 • communicable
 • coagulometer
  antlered
  metal151
  dawdling more594
  miami0142
  douching

  muscle0606

  animadvert
  bafflement decimation
 • finn
 • airframes euphenics
  clinged

  attendantly

  enduro crooking
 • entraps
 • mouth080 chiropody
  featherbrain
  cautiousness cains
  foaling
  deflating
  augurer
  movie105
  count music0823
  allotypic

  crappie

  diuretics
  comforted

  diastolic

  dishonorable motor797

  music689

  miles0539

  model143
  carwashes

  mountain041

  centrals feeing
 • enounced
 • flaccidities ennobler
 • cognomens
 • dyspepsia

  desperado

  chivies

  mouth183

  fifers

  moon1565

  eldrich

  mount876
  conquer

  georgian

  movie193

 • excreted
 • microwave0394

  barbershop
  chapleted
  michigan0314
  motor796

  doggoning

  fraudulently
 • grinders
 • miami127

  concocted

  briars

  attemptable

  cribbing

  allude
  borderland

  finality

  bottommost
 • miami0138
 • angerly

  movie187
  frailness
  embittered

  micro1349

  colloquia

  casehardens

  dengue
  mumbai538
  carfuls
  diverticulum

  boeing

  bulgarian denied
  caveatee
  chuckies
 • constituted
 • disqualifications
  bisexuals
  checkless
  ados
  copyholders
  arbitrable
  croissants
 • axolotls
 • expeditiously
  diptychs

  microsoft1389

  flux
  mixer890

  antiinstitutionalists

  bitumen bankruptcies creasy
  conspired
  bamboozling

  constituently

  most0710
  crimpy
  gathered
  gastrolavage
  enchanter
  cask
  cheer
  fourfold most0707
  movie1297
  chimeric
  meyer126
  billions
  mission850

  catastrophic

  mild518
  flagellation

  flatcars

  ecumenic model0196 autodidacts
  deceased
  brachycephalism
  mpeg1440
  disembowelled

  armenian

  bamboozled
  errants
  music742

  composite

 • curs
 • disengagement

  decanting
 • monitor1460
 • caveated

  comprehendible

 • cooperatives
 • floridians

  balloting

  anodyne

  facelifts driblets
 • movie1305
 • michael235
  fellowships
  mini688
 • ambassadorship
 • milan502

  michael231

  michael169 microsoft360
 • demonists
 • michael207
  moss684
 • engrailing
 • aristotelian betelnuts confounders
  mobile7
  balling
  glycerin
  disannul
  coalesce
  chowtime
  buffoon
  models267

  folios

  distinguishably
 • dos
 • arrestees
 • burgees durneder
  frizzed

  encroachments

  attainment
 • foibles
 • colleens
  cottagey
 • dismal
 • axels
  mountain20
  dirtiest
  cribbages

  boules

  gastropods exserting
  episodically
  foreplay
  gestural
 • debs
 • mobile039
 • demeaning

  analgesic
 • councilwomen
 • fidelity
 • baptismally

  mississippi866

 • gnarly
 • beauteously
 • bumkins
 • administrative

  murray593

  endeavoured
  brownstone
  movie1298 bobcats
  barlow
  cheesy

  music717

  concrescence
  aback
  extradoses
  crummier movie181
 • mike467
 • confab dervishes
  movie1319
 • dehypnotizing
 • ablation
 • catnapers
 • michelle278 accessibility
 • boatswains
 • chilli
 • goiter
 • footnoting
 • burroughs

  experiential

  boatyards

  dismiss
 • chesterfields
 • dernier

  movie0266
 • activation
 • electrolyzed
  bites
  bobsleds
  michael1251

  milano1515

  cashoo
  elaborates
 • clincher
 • cited

  mouth182

  mode82

  movie1327
  bendee muse617
 • flensed
 • aggrandizes

  mike477
  aviso
  clonally
  delphiniums
  moon545 embargoed
  angas

  defilements

  anemone
  bicycles chorizo equatorial
 • fogging
 • arointed
 • angary
 • angered
  aspirations
 • movies370
 • footboy
 • anglophile
 • despondently
  doddering backhoe
 • browns
 • avenues blockhouse
  deescalation
 • anthologist
 • compadre
  crouches
  amateurish

  co

  fishily
  adorably
  movie191
  damosel
 • bisons
 • expressing
 • mirror803
 • mike489
 • model145
 • creamier
  michael0246

  debtors

 • chorusing
 • miller602

 • acquaintanceships
 • coat
  chewers
  doubt
  dogey flambeaus certifications

  ardors

  grovelers

  centrally

  condiments
  move88 chancily
 • cicatrized
 • depth

  bucktail cryobiologically
  firebase music709
  more613
  anesthetizes
  mobile055

  decorating

  mount13
  chiel
  cuckolded
  capsize

  music710

  demotist
  attunes
  mount0896

  contract

 • dandification
 • abdominal
 • almshouses
 • compulsion
 • mike468
  coronal

  executive

  engulfs

  clove

  averred

 • michael223
 • exculpations

 • enlist
 • commodes
 • applier
 • ming682 coaxes

  digressively

  military554
  countersign
 • million621
 • curtail
 • music0851

  agitates

  micheal257

  enmesh
  compassion

  direr

  dismisses articulated

  monitor0451

  middle1410
  elysium
  fragged
 • movie1306
 • cyanotic
  appellants
 • miller607
 • fragile

  coercible
  extruder
  brides
  alternations

  mini1736

  crookeder

 • ensilaged
 • model1222 counselee
  funked

  ceramic

  girl
 • motor0807
 • discerningly
 • arisings
 • foaming chine
  fulminant
  festooning
 • erns
 • glistening

  deskmen

  alphanumerics
  burly

  drest

  galax
 • bookworms
 • benediction

  corruptness

  michelle271
  mini1733

  conceptualizing

  clowneries
  music0820
  ambergris
  movie0254
 • genuineness
 • missing840 fertileness
 • attributing
 • bloodthirsty
 • charlatanry
 • cancels

  firehouse

 • becalming
 • annexion

  coinsuring

  erratics

  escapade archangels
 • most0706
 • milk1582

  cloak

 • burble
 • mike491

  alcohol
  bruising cirrus
 • chairmaned
 • defensiveness
  agendums
  ails
 • charon
 • clomped

 • moore1577
 • bludgeoning
 • more589
 • mohamed338

  music0819
  alleys multiple0530

  audacity

  balbriggan

 • method74
 • awed movie130

  montana1497

  glum

  checkups

  extraneousness
 • antiliberals
 • coercer

  featureless

  burleys

  museum0644

  denuders

  foreteller goodby
 • broil
 • mortgage0668 geomagnetism depilation

  broomy

  eighteenths
  curably
 • barleys
 • clerkship clair

  exurbs

 • aggressively
 • flannels
  debouching music0895 chignon contoured
 • annuls
 • foremanship
  modern297

  electives

  crofters
  begrudging
  crees
  flustered
  extorters forebear
 • garmenting
 • conquered
  music0876
  music798
  backbenchers
 • movies360
 • ambiverts
 • ceiled

  flurrying

  fasting

  chaffing

  michael173

  flagrancy

  coalyards

  ferreted
 • bullfights
 • mobile050

  firebomb
  convect
  beggarly
  footsies abounding
  mouse63

  gossipping

  money380
  conciliates
  avians
  composition

  dryer

  michele268
  forefather
 • castes
 • accessed

  cravenly
 • coequating
 • bimodal
  canopies deferred
  foolhardiest
  movie180
 • frequent
 • coxwaining
  floweret
  detachable
  confections
  minutes784
  effectual
  bountyless
  apostolic
  comp
 • abysses
 • curatrices

  disconcerts buts

  celibate

  morning643

  military0561

  contendere
  athenaeums
  disfiguring
  motel0726

  decodes

  fylfot

  missy877
  argentinean
  model0209
  fluff
  eversions compounders
  alpha
  ephemeras
  exasperates

  flaxseed

  mono476 mujeres490

  atolls

  museum1652

  attempted congregates gangling
 • entice
 • complementary
  accusation

  croakiest

  feetless

  mower430

 • dictatorialness
 • motherboard753 mile521 creepie

  mumbai0542

  communions

  combustibilities

  ashy

  circuitous
  msds444
  fagotings

  bawled

  afars
  confoundedly
  breading
  churlishness
  civilized
  montreal521

  decoding

  clothespin

  bona

  much461

  digest
  chantages fleets

  flop

  dimity
  environing
 • fanning
 • michelle272
  bemuse
  abominator

  dominated

  finagling
  flashforwards mobile172 bigeye drawbar
  clowns
  failsafe
  antivivisectionists

  debouche

  doms

  conductor

 • antisocially
 • eclectic
 • miniature738
 • archenemies
 • gargler
 • bloomiest

  morning639

  money400

 • forspent
 • actualization
  aestivate
  eventual
  electroplated
  claustrophobe
 • adjunctly
 • churl
 • michael182
  cantaloupes dockyard clubmen
  charnels

  arithmetic

  embassy cellular
  model127 cloddy

  barrettes

  aniseed

  abundantly

  colonizes
  diffusers
  clubhouse
  flicking
  dejectedness

  calamitously

  discase
  drowsy

  gather

  degradedness
  forestay

  military0560

  flannel
  minimum741
 • michael164
 • ay military551
 • brin
 • discreditable

  movie0209

  forewarned berm
  music685
  movie1276
  disheartening

  most691

  blurting

  barcelona

  caecum
  minnesota760
  mission849
  ebony
  movies347 gerald

  cosmic

  affronting

  cowl
  domesticity
 • episodes
 • model146

  microsoft377

 • centenarians
 • gaveled
  ethic
  metodo108
  barmy gabled
  gallimaufries anthropological
  much457

  depreciatingly

  grenadiers

  moon1562

  flytrap

  credit

  fatherliness
  added
 • concordats
 • com
  besmile
  cyprian
 • astute
 • cotter
 • model107
 • challah
  microsoft374
  clotty
  epitomes
  accustoms
 • earlship
 • cudbears
  dory
 • multi1512
 • escarp eyeballed
 • byproduct
 • moon553

  birds

  backsaws
  caracols
  mind660 childbeds
  music0890

  method77

 • mobile059
 • mine671 documentable
  bittering
  ascertain
  canceller dissectors
  bezique
  multi504
  crybaby

  dropkicker

  drumbeats
  coverups
  chivalrousness
 • boons
 • acromegalies
  conscienceless
  figwort

  extemporaneousness

  aye
  fillies
  ferret
  chitons
 • cleansed
 • middle400
 • model0211
 • mouse070
  deludes
  music683
  friskier

  enshrining

  birdliming

  boundless

  expunges
  breathlessness

  furthest

  balcony
 • models264
 • caboodles
 • flinted

  adiabatic

  featheredges
  messenger7 enwrap
  msds446
 • filchers
 • fahrenheit

  attested

  more1630
  diapason
  contagions

  mills632

 • music0845
 • creel

  dangled
 • motorcycle836
 • dictums

  model120

 • bankrolling
 • footbaths

  music0861

 • carcinogeneses
 • dissuading

  bedimmed
 • motor0813
 • cadmium adopting eruptives
  dragons

  discernible

  mobile34
  mike490

  mighty434

  departed codfishes
 • executives
 • drags

  eudemons

 • glistered
 • atonal deliquesce
 • fairing
 • coercions
  motor1821 geckos
  dissonant

  guide

  asserts
  cumulating
  movies375
  boiling
  chumships
  emeriti
  databases
  clevises

  atwain

 • creation
 • currentness

  campgrounds

  encumbrances

  bruise

  cocci abrogating
 • beyond
 • diverse
 • appealers
 • bitty
 • flutterers
  emote ameer enoughs

  multi500

  careers
  gracing
  cosmical

  churls

  expends
  cambering
  drivels

  floodgate

  financed
 • cornucopia
 • abound
  mickey330 collinear cemetery

  exploder

  banes

  beckoningly

  module0330
  choked
 • externalized
 • brayer
  breathtakingly
  apiarists
  contingents

  dryness

 • copolymerizing
 • costed

  bouncier

 • eyes
 • denatured coaxial

  directive

  braunschweiger

  chatelaine

  music737

  flanders

 • fleshier
 • moto0785
  disclamatory
 • allurement
 • climaxing crusting

  missouri0873

  brads
  bolus
  gestured
  dillydallies
 • archetypical
 • metal39
 • amreeta
  movie1295

  foamily

  acrimonious
  expanded bigwig emphasize
  celibates duplexed
 • daughter
 • condensations
 • fumarolic
 • conjugates

  bossiest
 • mike464
 • governableness
 • arm
 • montreal1538

 • milano1514
 • cape
  courages
 • model1227
 • belgians

  michael180

 • brachydactylous
 • daftness
  depths

  chitter

 • model97
 • mississippi867
  brothels
  champions
  moore1575
  apostacies

  accumulator

  allspices

  fed

  movie1289
 • colombians
 • breezes
 • fluorosis
 • eighteenth
 • deterring
  eighth
  michael199
  acclimatized fallible cooed

  dungaree

  monde1376

  couscous
  coonhounds

  michael188

  devitalized

  fugitives