Aktualności: Ogłoszenia parafialne

   W  Piątek  12 lutego   2016 r.

 

Będzie można pobrać  za  darmo jabłka  

przydzielone  do naszej parafii koło  południa 

 

W Jastrzębi  Górnej  przy Kościele 

 

W  Kąśnej przy Kościele   lub  sklepie 

 

A w Jastrzębi głównej  przy  parafialnym Kościele 

 

Zapraszamy wszystkich   - każdą  rodzinę

 

     V  Niedziela zwykła  .   7. II. 2016 r.

  Gromadzimy się wokół ołtarza jako uczniowie Jezusa. Na tę drogę stawania się uczniami Je­zusa wprowadził każdego z nas chrzest św. To wówczas otrzy­maliśmy pieczęć wybrania na uczniów i apostołów Chrystusa. Wsłuchujmy się zatem i wpatrujmy w naszego Mistrza i Na­uczyciela, prosząc Go, aby nas formował na swoje podobień­stwo. Pomoże  nam  w tym  nadchodzący Wielki  Post  i rozpoczynający  się dziś  49 Tydzień Modlitw o Trzeźwość  naszego Narodu.  Niech   stanie się okazją do podjęcia różnych ofiar, w tym abs­tynencji od alkoholu przez pewien okres lub całe życie z wpisaniem się  do Parafialnej Księgi Trzeźwości.  Biskupi Polscy zaś  proszą  nas o radosne przeżywanie dni  karnawałowych bez alkoholu .   

 

     Przed  nami  szczególny  Tydzień

           W  Środę  zwaną   Popielcową  rozpoczyna się  Wielki Post - Msze św. będą w Kościele  parafialnym o 7.00 ; 9.00 i 16.00 oraz w Jastrzębi G. o godz. 16.00     i w Kąśnej o 17.00 . Na każdej Mszy św. posypanie głów popiołem ,  poddajmy się  tej pokutnej  praktyce rozważając słowa : „  Pamiętaj człowiecze, że jesteś prochem              i  w proch się obrócisz.”.W  Środę Popielcową  obowiązuje : -powstrzymanie  się od   m i ę s a czyli abstynencja i   post ścisły. 

Abstynencja  od mięsa obowiązuje wszystkich ,którzy ukończyli 14 rok życia aż do  śmierci Post ścisły  obowiązuje  wszystkich, którzy ukończyli 18 rok życia, a  nie rozpoczęli 60-tego i polega na trzech  posiłkach  w ciągu  dnia : 2 razy lekko, a  raz  do sytości .   

W  Środę popielcową nie ma  dyspensy, a składka  ze  Środy popielcowej  przeznaczona jest na cele  charytatywne  w naszej  diecezji .

Wielki Post  - to Droga Krzyżowa i Gorzkie   Żale .Ukochajmy te  nabożeństwa i zechciejmy  w  nich jak  najliczniej  uczestniczyć .     Droga Krzyżowa  będzie  w kościele parafialnym dla  starszych w piątek o 9.00  oraz  w sobotę o godz. 16.00 zaś  dla dzieci  w piątek o 16.00  . Tylko w piątek w Jastrzębi G.16.00 a Kąśnej w o 17.30  ze  Mszą św.  . Gorzkie  Żale będą w niedziele  w Kąśnej i w  Jastrzębi G. po  Mszy  św. o godz. 9.00 zaś  w Kościele parafialnym o 16.00 z  kazaniem -  zapraszamy

Dzieci  prosimy aby na Drodze Krzyżowej i Gorzkich  Żalach   zabierały  obrazki i wklejały je   na plansze - .prosimy by jak najwięcej dzieci  skorzystało z tej propozycji      

     Zachowując piękną  tradycje Kościoła polegającą  na   wspólnej adoracji  Najśw. Sakramentu - tak zwane  40 -godzinne  nabożeństwo - będziemy je przeżyć jak  zwykle w już    WIELKIM POŚCIE  w piątek i sobotę 

 W piątek  w Kościele parafialnym. Rozpoczęcie Mszą  św. o 7.00 po  której nastąpi wystawienie i adoracja wspólna ;  o godz. 9.00 do południa ,będzie   Droga Krzyżowa i później adoracja do 16.00 gdy będzie   Droga Krzyżowa i  Msza św.  wieczorna.   

            W czasie   adoracji prosimy o udział po Mszy św. od 8,00 -mieszkańców Przybyłowa i  Zalesia, zaś od 10.00   mieszkańców Lipek  i  Łazów oraz od 13,00 mieszkańców wzdłuż drogi i przy Kościele . 0 14.00 prosimy mieszkańców  z Budzynia. Dzieci ze Szkoły  Podstawowej i Gimnazjum  przyjdą na    godz. 15.00 . Prosimy by  wszyscy mieli swoją chwilę adoracji Najśw.  Sakr. w  ten dzień.

 

  Zaś w sobotę do południa będzie  adoracja  w Jastrzębi G. o  8.30 będzie Msza św. i adoracja, o godz. 10.00  będzie Różaniec, a  później adoracja  mieszkańców Budzynia i  Borysa. Dzieci przyjdą na godz., 11.00  O godz. 12.00 będzie zakończenie Koronką do Miłosierdzia Bożego .

 

      Po południu  w sobotę będzie adoracja  w Kąśnej .O 14,00 rozpoczęcie i  prosimy o przyjście wszystkich dzieci ze szkoły w Kąśnej , o 15 .00 mieszkańcy Za Rzeki    Górek i Zagórza ,o 16,00 mieszkańcy wzdłuż drogi, a o 17.30 zakończenie  Mszą św. Włączmy  się w to wielkie  uwielbienie naszego  Pana  w Najśw.  Sakramencie . Zachęcamy do licznego udziału w adoracji. Pamiętajmy, że „czas poświęcony Bogu, nigdy nie jest czasem straconym”.

Środa popielcowa  rozpoczyna także czas  spowiedzi i Komunii św. Wielkanocnej trwający aż do Zesłania Ducha  św. czyli  Zielonych Świąt.  Każdy katolik  w tym czasie  ma wypełnić obowiązek  spowiedzi i Komunii św. Wielkanocnej.

  Wielkim Poście  podejmujemy różnego rodzaju umartwienia .Między innymi wielu z nas niech zrezygnuje z picia alkoholu, czy palenia tytoniu. Prosimy ,  abyśmy  uzewnętrznili to zobowiązanie składając podpis w Księdze Trzeźwości.  

W Wielkim Poście  zachowajmy  nastrój powagi, rozmodlenia , wyciszmy radio  powstrzymajmy  się choć trochę  od telewizji . Podejmijmy też uczynki pokuty : a zwłaszcza  czyńmy dobro słowem i  czynem  pamiętając  o potrzebujących . Pamiętajmy  że jest to czas bez zabaw  i wesel hucznych. Bardzo więc  prosimy Drogich Rodziców, aby przypomnieli  synom i córkom by przeżywali   czas  święty Wielkiego Postu bez  dyskotek  czy innych imprez                                                                                                                                                                                                 Także  Także nie zdobimy  ołtarzy  kwiatami  i nie  śpiewamy  w liturgii radosnego   Alleluja             

Nadto  w  tygodniu od środy popielcowej  do niedzieli  kwartalne  dni modlitw  o  ducha Pokuty

 

W czwartek    wspomnienie Matki  Bożej  z Lourdes i    Światowy  Dzień Chorego   -modlimy się za wszystkich chorych, zwłaszcza  przebywających w szpitalu .W środę więc    zapraszamy do  naszego  Kościoła parafialnego na 14.00 chorych  starszych wiekiem  będzie Msza św. , odezwa  Ojca św.  Franciszka  i błogosławieństwo chorych Najśw. Sakramentem na wzór jak w Lourdes. Oczywiście będzie i Msza św. o 16.00.

 

 W niedzielę  wspomnienie św. Cyryla  mnicha i  Metodego   biskupa - patronów  Europy,  a także św. Walentego kapłana  .   W naszym Kościele  w ołtarzu przy chrzcielnicy  jest obraz  św. Walentego jak uzdrawia dziecko .Prosimy  młodych ,by wypraszali sobie dobre ,szczęśliwe  małżeństwa przed tym ołtarzem . 

Zapraszamy  więc zakochanych w niedzielę   na Msze  św. i prosimy  nadać Walentynkom jako katolicy religijny charakter ,nie tylko kartka i serce ale i modlitwa

 

Nadal zwracamy się z serdeczną prośbą do wszystkich, którzy składają zeznania podatkowe o przekazaniu 1% należnego podatku na cele pożytku publicznego   Caritas Diecezji Tarnowskiej    

Polecamy gazety religijne  szczególnie Gościa Niedzielnego a także Niedzielę   

 

 

    V  Niedziela Zwykła     7 lutego   2016 r.    

  

Poniedziałek 08.02.

           7.00 + Heleny  Haraf od  Wietechów 

           7.00+  Kazimierza Rąpały od rodziny  Gucwa i  Sopala 

          7.00 + Zofię Gucwa od rodz. Gargaś

          16.00 + Stanisława  Jedleckiego 3 r. śm.

 

Wtorek 09.02.

          7.00 + Zofię Musiał od sąsiadów Tabisiów

          16.00 + Rudolfa Zygadło 8 r. śm. od córki z rodziną

          17.00 J.G + Józefa Stanucha od  Marii  Kazimierza Hołdy

          17.00 J.G. +Zofii  Kiełbasa od  Ewy Zygadło z dziećmi

 

Środa 10.02. Popielec 

          7.00 + Marię Stanuch od zespołu "Pogórzanie"

          9.00+  Stanisławy Cygan  w 30 dzień od  śmierci 

          16.00 + Stefanię Gucwa Andrzeja m.

          16.00 + Stanisława Gwoździa od Zbigniewa i Agnieszki  Jurkiewicz

          17.00 JG +Antoniego i Teresę Kwiek syna Andrzeja 1 r. śm.

         17.00 K.D. +  Jana  Benedykta Hołdy od  sąsiadów   Litawów 

 

Czwartek 11.02. 

          7.00 + Józefa Stanucha od prac. gabinetu stomatologicznego w Ciężkowicach  

           14.00 W intencjach  chorych naszej parafii

          16.00 +Helenę Romana Kutypa kol. r. śm.

 

Piątek 12.02.

          7.00 + Zofii  Gucwa  od  rodziny  Maciaszków  

          7.00 + Bronisławy Wolskiej  od Adama  i Katarzyny Wolskich z córkami

          16.00J.G.+  Teresy Kiełbasa  od szwagierki  Marii Kiełbasa  z  rodziną

          16.00 + Leonard Kowalski od Jadwigi Deś i syna Marka

          17.30KD + Antoniego Cygana 40 r. śm. 

 

Sobota 13.02.

7.00 + Stanisława Gwoździa od sąsiadów Szarotów

8.30 J.G   + Teresy  Kiełbasa    od Danuty z  rodziną 

16.00 + Grzegorza w kol. r. śm.

17.30 K.D. +  Magdaleny  Walentego Schabowskich

 

Niedziela 14.02.

7.00 + Walentego Agatę Helenę Skalnych Krystynę Ziobrowską

9.00  K.D+  Władysławy Stanisława  Schabowskich   Józefa syna

9.00 JG + Marię Cecylię Stanisława Zygadło od syna z rodziną 

10.30 W Intencji ochrzczonych  dzieci

10.30 W int. Szymona w 1 rocz. urodzin i jego rodziców o bł. Boże

16.00   +  Barbary Władysława  Stanuch

 
 
 
 
 
 
 

       IV Niedziela zwykła   31 . I. 2016 r.  

 

Bóg  widzi  każdego z  nas  widzi to  wszystko  co dzieje  się w naszym sercu . Słuszne są słowa proroka „Zanim ukształtowałem cię w łonie  matki znałem cię   nim przyszedłeś na świat , poświęciłem cię”    W ten sposób nieustannie daje nam dowody swojej miłości, która - jak to nam dziś przypomni Święty Paweł - jest cierpliwa, nie pamięta złego i nigdy nie ustaje. Dzisiejsze czytania liturgiczne ukażą nam również, że człowiek może w swojej wolności odrzucić miłość Boga. Na szczęście Bóg nigdy nie odwraca się od  nas, lecz daje człowiekowi możliwość powrotu do Jego miłości. Szczególnym miejscem tego powrotu jest sakrament pokuty i pojednania gdy  z wiarą  do  niego przystępujemy

Dziś kończy się pierwszy miesiąc  roku , przed nami  luty, który w Kościele poświęcony jest modlitwom w intencji konających.Módlmy się często, szczególnie na różańcu za wszystkich konających na świecie, aby Bóg w miłosierdziu swoim udzielił im przebaczenia grzechów i przyjął do swojej  chwały   .

                    W tygodniu :

We wtorek   Święto Ofiarowania Pańskiego czyli Uroczystość Matki Bożej Gromnicznej. Msze  św. będą o 7,00 ; 9.00 i 16.00  w Kościele parafialnym , zaś Jastrzębi  G.   i w Kąśnej  o godz. 17.00

 

Poświęcenie gromnic w Kościele parafialnym  jak i Pomocniczych  na każdej Mszy św.       

Gromnica - symbolizuje Chrystusa -świecona  w czasie burzy ,broni od  nieszczęścia , a chwili  śmierci w rękach  umierającego gwarantuje szczęśliwe przejście  do  wieczności , potrzeba więc by  była w każdym domu   Na czas  poświęcenia zabezpieczmy świece by nie pobrudzić stroju innych ludzi , a także Kościoła.  

 W  Uroczystość   Matki Bożej Gromnicznej   kończy się czas kolęd i choinek w naszych domach . Jest to też  patronalne   Święto Rodziców -modlimy się  za rodziny naszej parafii i  zapraszamy Rodziców  do udziału w nabożeństwie  i korzystania ze spowiedzi .

Uroczystość  Matki Bożej Gromnicznej to też  Światowy Dzień  Życia

Konsekrowanego - modlimy się za zakonników i zakonnice   także i  z naszej parafii .           

 

We wtorek ofiarami na składkę wspieramy  zakony klauzurowe w Starym Sączu, Zakliczynie i Tarnowie . 2 lutego przypada też 41 rocznica święceń  biskupich  Ks. Bp. Dra  Władysława Bobowskiego  wikariusza generalnego modlimy się w Jego intencji

               W środę     św.  Błażeja - błogosławieństwo gardła w  piątek wspomnienie św. Agaty dziewicy i męczennicy poświęcenie  chleba i soli.  W sobotę   wspomnienie Św. Męczenników Pawła Miki i Towarzyszy

Niedziela przyszła  jest pierwszą miesiąca  adoracyjna ze zmianą tajemnic

różańcowych  . 

W czwartek  Szkoła   w Jastrzębi    będzie okazywać  szacunek babciom i  dziadkom . Msza  św. dla nich będzie  o godz. 12.00  w kościele parafialnym. 

  W tygodniu też I czwartek   piątek  i sobota   miesiąca.  Spowiedź w czwartek i  piątek od  15.00 w Kościele parafialnym , a na wyjazdach wtorek i środę           

 W I piątek Msza  św.  w Jastrzębi  G. o 16.00 a w Kąśnej o  godz. 17.00 dlatego  korzystajmy ze  spowiedzi  w inne dni.  

 

I piątek także nasza  szczególna adoracja  wieczorna zapraszamy najpierw po Mszy  św. dzieci i młodzież Gimnazjum, a potem  Ojcowie i  Matki do 19.00      Weźmy udział by uprosić potrzebne łaski .   

W sobotę  jak wiemy  święcenia  biskupie  Ks.  dr  Leszka Leszkiewicza  a  w niedzielę prymicje biskupie w Rzepienniku Strzyżewskim 
o godz.  11.00   

 

Nadal zwracamy się z serdeczną prośbą do wszystkich, którzy składają zeznania podatkowe o przekazaniu 1% należnego podatku na cele pożytku publicznego realizowanie przez Caritas Diecezji Tarnowskiej . .   

 

Mamy już  założone kamery przy  cmentarzu – prosimy  więc  o  większą troskę o piękno  tego miejsca  zmarłych.  

 Kończą się ferie  zimowe  wracającym do  szkół  dzieciom młodzieży  nauczycielom składamy  Szczęść Boże !

 

Polecamy gazety religijne  szczególnie Gościa Niedzielnego,  Małego Gościa a także  Niedzielę .

 

 

    IV  Niedziela Zwykła    31 stycznia  2016 r.    

  

Poniedziałek 01.02.

           7.00  + Marii  Górowskiej  od Henryki  Baniak  z  synem  i rodziny Jarzynków 

          7.00 + Antoniego Mirka od Józefy Stanuch z rodziną

          16.00 + Balbinę Synowiec w kol. r. śm.

 

Wtorek 02.02.  Matki Bożej  Gromnicznej 

          7.00 + Augustyny Szarota kol. r. śm. Stanisława m.

           9.00 Karoliny  Józefa Stanuch 

          16.00 + Jana Padoła kol. r. śm.

          17.00 JG + Wacławę Leszka Koniuszy  

          17.00 K.D.+  Józefa  Wilgi w kolejna r.  śmierci 

 

Środa 03.02.

            7.00   + Moniki  Synowiec  w 9  dzień od  śmierci 

          16.00 + Leonarda Kowalskiego z int. żony i syna

          17.00 KD +Zofię Łącką 25 r. śm.

 

Czwartek 04.02.

          7.00 +  Janiny  Boczek od sąsiadów  Boczków 

          7.00 + Marię Stanuch z int. sąsiadów Wargulców

          16.00 + Andrzeja Skrobiś s. Józefa kol. r. śm.

 

Piątek 05.02.

          7.00 + Stanisława Gwóźdź z int. Marzeny i Jerzego Jurkiewicz z rodziną

          16.00  Z podź.  za łaski o bł. Boże dla pewnej osoby

          16.00 J.G.+  Leszka Kraczkowskiego  o  Dyrekcji  i Nauczycieli  Zespołu  Szkół  Zawodowych i Ogólnokształcących   z Gromnika 

          17.00 K.D. Za  zmarłych  z rodziny Pawełków Trelów  i  Gajów  

 

Sobota 06.02.

7.00 + Stanisławy Synowiec z int. córki Danuty z mężem

16.00 + Józefę Jana Zięcina kol. r. śm.

17.00  W Intencji   wszystkich parafian

 

Niedziela 07.02.

 

7.00 + Jana Zofię Martyka

   9.00 KD + Antoniego Karolinę Nicpoń Marię Stefana Hołda kol. r. śm.

9.00  J.G. +  Marii Ciesielczyk   z intencji   Katarzyny i  Marcina  Śliwy z synem   

10.30 W int. Dawida w 18 r. urodzin o bł. Boże w dorosłym życiu

16.00    Za wszystkich  zmarłych  z rodziny  Kutypów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        III Niedziela zwykła  24 . I. 2016 r.

 

Gromadzimy się na   liturgii eucharystycznej, aby słuchać Chrystusa Pana, który przemawia do nas z całą mocą miłości i prawdy. Jego słowo - zmienia nasze serca, motywuje wolę do dobrych postanowień i daje  dużo sił, by świat wokół nas czynić lepszym. On chce, abyśmy w tej Eucha­rystii oderwali nieco wzrok od  siebie i dostrzegli, że w tym wszystkim, co przeżywamy, jest z nami On sam oraz nasi bracia i siostry w wierze. Niczego, co przeżywamy, nie przeży­wamy sami, bo od momentu chrztu jesteśmy członkami jednego wielkiego Mistycznego Ciała Chrystusa, jakim jest Kościół. Prośmy Jezusa, by dotknął naszych serc, przebudził je i uzdolnił do przemiany, do żywej, autentycznej wiary i do postępowania według jej wskazań.

 

 

Ciesząc się feriami  witamy  serdecznie przybyłych  do naszej parafii.  

Dzisiejsza  niedziela w Tygodniu  Powszechnej Modlitwy o Jedność  Chrześcijan wzywa nas  do zatroszczenia  się o jedność  wszystkich wyznawców  Chrystusa ,w poniedziałek  zakończenie  .

W tygodniu :  

 W  poniedziałek  święto Nawrócenia św. Pawła  Ap. i  druga  rocznica święceń Biskupich Ks. Bp. Stanisława Salaterskiego

We wtorek  wspomnienie świętych biskupów Tymoteusza i Tytusa zarazem w Kościele  Katolickim w Polsce  Dzień  Islamu.

W środę  błog. Jerzego Matulewicza  biskupa i Międzynarodowy i Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu.

W  czwartek   wspomnienie  Św. Tomasza  z Akwinu  kapłana  dok. Kościoła 

W piątek   błogosławionej  Bolesławy Lament.   

 

Bóg zapłać  za ofiary  złożone na prace  i ogrzewanie naszych  kościołów wyniosły 3260  zł.  choć  zima się wzmaga  ufamy  ,że może  wystarczy.

 

W okresie od l stycznia do 30 kwietnia dokonujemy  rozliczeń podatkowych.  l % naszego podatku zechciejmy  przeznaczyć  na cele pożytku publicznego realizowane przez Caritas Diecezji  Tarnowskiej. 

 

 

 Polecamy gazety religijne    Gościa Niedzielnego Małego  Gościa  Niedzielnego jak i Niedziele  z  ważnymi artykułami  

 

 

 

 

               II Niedziela Zwykła   17. I. 2016 r.        

 

        Dzisiejsza Ewangelia ukazuje nam Jezusa dokonującego pierwszego cudu w Kanie Galilejskiej,  objawiającego swoją moc i chwałę. Uczniowie, którzy byli świadkami tego znaku, uwierzyli w Niego.  I my  - podobnie  jak tamci  z  Kany  Galilejskiej - staniemy się  świadkami cudownej, sakramentalnej przemiany , chleba i  wina w Ciało  i Krew z  której owoców    - będziemy obficie korzystać Obdarowani zostaniemy także słowem Bożym , a Matka  Chrystusowa zachęci nas do pełnego zaufania Jej Synowi, zwłaszcza  w trudnych  sytuacjach życiowych: ”zróbcie  wszystko  cokolwiek wam powie”. Odpowiedzmy na Chrystusowe zaproszenie  i wyznajmy  Mu naszą wiarę i ufność oraz gotowość  spełnienia wszystkiego co nam i dzisiaj powie . Sprawy  zaś parafii  wesprzyjmy  ofiarami na składkę                       

 

Przed nami szczególny tydzień - rozpoczęły się ferie  zimowe witamy więc wszystkich przybywających  na odpoczynek ; a dzieciom wychowawcom życzymy miłego odpoczynku i spotkań z Bogiem

Dzisiaj  dzień judaizmu w Katolickim Kościele  w Polsce także Światowy  Dzień Migranta i Uchodźcy. oraz  wspomnienie św. Antoniego  opata  .

Od jutra do 25 stycznia trwać będzie Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan  który  w tym roku odbywać się  będzie pod  hasłem „”Wezwani, by ogłaszać wielkie dziełaPana   Na Ekumenicznej drodze  jedności potrzeba nam  przemiany serc i wielkiej  głębokiej  modlitwy. Podejmijmy więc  wielką  modlitwę o jedność wyznawców  Chrystusa  

We wtorek  wspomnienie   św. Józefa  Sebastiana Pelczara   W środę - wspomnienie św. Fabiana  pap. i męcz. i św. Sebastiana  męcz.  W czwartek wspomnienie św. Agnieszki , dziewicy , także w czwartek  dzień babci , a w piątki dzień dziadka modlimy się  za nich  serdecznie o potrzebne łaski  na długie życie.                                                   

Dziś składka przeznaczona  na sprawy  parafii Bóg zapłać   serdeczny  za zrozumienie      

  Dziś  ostatnie przedstawienie  „To Dziecko”  o  godz.14.00 - zapraszamy.

Chcę serdecznie  podziękować   Ks. katechecie  za  trud przygotowania przedstawienia piękne przeprowadzenie, a  aktorom za piękne  granie .

 

 Zwracamy się z serdeczną prośbą do wszystkich, którzy składają zeznania podatkowe o przekazaniu 1% należnego podatku na cele pożytku publicznego realizowanie przez Caritas Diecezji Tarnowskiej  Tak  wspomożemy dzieła miłosierdzia chrześcijańskiego

 

Kolęda w  tym tygodniu :

W poniedziałek od godz.  8.00  Podlas Kutypówka  Drążkówka Nowy  Świat od pana  Bogdana  Jurkiewicza do pań.  Kuzerów i od Państwa  Jamków do państwa  Wojnów 

Wtorek  od godz. 8.00  Kąśna G.  od pań. Agnieszki  Piotra  Suskich do pań. Podobińskich  przy  Kościele  Matki  Bożej Nieust. Pomocy   

Środa  od godz.  8.00  Przybyłów  od pani Bożeny  Szczepanik  do pani   Marii  Osiadły      

Niedziela  od  godz. 14.00  Jastrzębia  wzdłuż drogi od pań.  Zofii Eugeniusza Jurkiewicz  do pan  Kościelnego  -  zakończenie                                                                                       Polecamy gazety:  Niedzielę  i Gościa Niedzielnego         


 
 
 
 
 
 
 
 
W niedziele !!!    17 stycznia 2016 r.        o godz. 14.00   dodatkowo  jeszcze  ostatni  raz  przedstawienie    "To  Dziecko" -             z a  p  r  a  s  z  a  m y .

 

 
 

   Niedziela Chrztu Pańskiego     10. I. 2016 r.       

      

Dzisiaj obchodzimy święto Chrztu Pańskiego. Podczas chrztu w Jordanie Bóg objawił ludziom Jezusa  jako  swojego Syna przez- słowa, które usłyszymy w dzisiejszej  Ewangelii . „Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie", Bóg wypowiada je i  nad każdym z nas przy  chrzcie św. Stańmy przed Bogiem jako Jego przybrane dzieci, dziękując za nasz chrzest oraz Jego miłość względem każdego z nas i wyznając wiarę w Jezusa, prawdziwego Baranka, który gładzi grzechy świata. Zaś wspominając  dziś  nasz chrzest pole­cajmy Bogu naszych rodziców, chrzestnych, szafarza sakramentu - niech żywym Bóg błogosławi, a zmarłych obdarzy radością nie­ba i  zapytajmy czy jesteśmy wierni  przyrzeczeniom  chrzcielnym , które w naszym  imieniu złożyli  rodzice i chrzestni .

Niech obrzęd pokropienia wodą święconą przypomni nam moment chrztu Św., a jednocześnie oczyści nas z wszelkich grzechowych zmaz.

 

   Uroczystość Chrztu  Pańskiego jest okazją do wspomnienia naszego Chrztu ,który włączył nas do wspólnoty Kościoła oraz do przemyślenia naszej odpowiedzialności za  wiarę . Święto dzisiejsze  -  Niedziela Chrztu Pańskiego kończy w liturgii  C Z A S  B O Ż E G O    NARODZENIA  i  rozpoczyna    Czas Zwykły , w  którym według zwyczaju polskiego śpiewamy  kolędy , aż  do Święta Matki Bożej  Gromnicznej .    

W niedziele  Światowy Dzień  Migranta i Uchodźcy oraz   Dzień Judaizmu w Katolickim Kościele  w Polsce i wspomnienie  św. Antoniego opata   

 

W przyszła niedziele  jako  trzecią miesiąca  składka  na nasze parafialne sprawy  wesprzyjmy je naszymi  ofiarami , by   uregulować    nasze zaległości i ogrzewanie Kościołów   zaś na sumę  o godz. 10.30  zapraszamy wszystkie  dzieci .

                            

  Zakończyła  się kolejna kolejka   sprzątania    naszego Kościoła parafialnego  . Wszystkim za  troskę o piękno  Kościoła za kwiaty  ofiary za nie opuszczanie kolejki , serdeczne Bóg  zapłać        

            Dziękujemy bardzo  za troskę i o kościoły pomocnicze    i prosimy by wszyscy  sprzątający wpisywali się  do  przygotowanych zeszytów . Niech ze sprzątania nie  zwalniają się i starsi  jak młodzi.  Nie potrzeba  większych   grup niż  trzy ,cztery  rodziny niech pamiętają o tym i mieszkańcy przy  kościele jak i  wzdłuż drogi      Rozpoczęcie  sprzątania ponownie od mieszkańców Lipek od państwa Gaborek. 

 

W  czwartek  w Kąśnej w Kościele   o  godz. 9.30  Msza  św. dla  Seniorów  babć i dziadków. Później  Szkoła  Podstawowa serdecznie zaprasza  na spotkanie .               

W sobotę  na  Mszę św.  wieczorna o godz. 16.00 zapraszamy  młodzież  kl. II Gimnazjum, a później  na   szczególne spotkanie. 

        

   Dziś    o  godz. 14.00  przedstawienie  „To  dziecko”      --  zapraszamy

       

Kolęda  w tym tygodniu :

 

Poniedziałek od godz. 8.00 Lipki   od państwa  Grażyny Mariusza  Gucwa  do państwa   Amrożkiewicz    

Wtorek  od godz. 15.00Blok   obie  klatki początek od rzeki

Środa   od godz. 15.00 Kąśna  Dolna  od   Przetwórni od państwa  Stolarskich Potępów  do państwa  Kubali i  Fryczek    

Czwartek od godz. 15.00Kąśna D od pań. Śliwów  do  pań . Raczniak  domy nad drogą  Piątek od godz.15.00 Kąśna D od pań. Słowińskich przy Kościele do pań Tyków Wiącków    

Sobota od godz. 8.00 Domy  za Rzeką  od pani Kutypa do  pani  Mika

Niedziela  od  godz. 16.00Jastrzębia droga na Budzyń od państwa  Słowińskich do państwa    Wolskich  

 


  W niedziele  o  14.00   dodatkowo  jeszcze  ostatni  raz  przedstawienie    "To  Dziecko" - Zapraszamy 

  

 

Trwajmy i dzisiaj w świątecznym i  religijnym nastroju uwielbiając Boże Dziecię !!!        

 

     Dziś gazety religijne  Gość Niedzielny jak i Niedziela maja  ciekawe artykuły – warto  nabyć.  

  

 W  Gościu Niedzielnym  płytka  z Filmem Faustynie  Kowalskiej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II Niedziela po Narodzeniu Pańskim 4. I. 2015r.  

 

  Trwa radość ze świąt Bożego Narodzenia, radość z zamieszka­nia Jezusa wśród nas. Z tego to powodu chcemy być dobrzy dla drugich, bo Bóg jest dobry dla nas. Liturgia czytań nawiązuje dziś do istoty tajemnicy wcielenia. Oto Słowo - druga osoba boska - stało się człowiekiem. Tym, którzy to Słowo przyjęli, dało moc, by mogli stać się dziećmi Bożymi Z pokorą i miłością przyjmijmy Boże Słowo do naszych serc i naszego życia, i prośmy nowo narodzonego Jezusa pod­czas adoracji Najświętszego Sakramentu, aby radość Bożego Narodzenia stała się naszym udziałem.

 

         Dzisiaj pierwsza  niedziela miesiąca - adoracyjna  ze zmianą tajemnic różańcowych     We środę        Uroczystość Objawienia    Pańskiego - Trzech  Króli Kościół kieruje naszą uwagę na objawienie się Boga poganom .

W Uroczystość Objawienia  Pańskiego Msze  św. będą w Kościele  parafialnym o 7.00 ;  10.30 i 16.00 oraz  w Jastrzębi G . i   w  Kąśnej o 9.00.  Na każdej  Mszy  św. poświęcenie   złota kadzidła i  kredy, -którą naznaczymy  nasze  domy .Pisząc na drzwiach domów litery K + M + B + 2015 r. oddajemy w opiekę Mędrców nasze  domy .

Możemy już dziś po  Mszy św. nabyć Kadzidełko na Święto Trzech Króli lub we wtorek przed Mszą  św.za za przynajmniej dwa  złote przeznaczona na pomoc  dzieciom   by je później poświęcić.

 Uroczystość Trzech  Króli - to jedno z  wielkich ŚWIĄT nakazanych  związanych z  Bożym Narodzeniem - uczestniczmy we Mszy św. -  trwając w świątecznym  nastroju .

Składka z Trzech   Króli przeznaczona jest na  Misje   Katolickie .             

          Uroczystość Trzech Króli jest też Misyjnym Dniem  Dzieci . Dlatego dziękujemy  dzieciom  w naszej parafii  ze Szkoły Podstawowej z Jastrzębi Kąśnej z Gimnazjum    którzy jako Kolędnicy Misyjni  byli w naszych domach z przedstawieniem, by przyjść z pomocą dzieciom na Misjach . Bóg zapłać  za przekazane im ofiary.    

Niedziela przyszła  jest  Uroczystością Chrztu  Pańskiego                                                          

Kolęda  w  tym tygodniu :   

 

Poniedziałekod godz. 8.00 Zagórze   od  państwa  Hołdów  do  państwa  Haraf  

Wtorek od godz. 16.00 Rybówki  od pani Marii  Gaborek do państwa   Deś 

Środa   od godz. 16.00 Kąśna G. wzdłuż  drogi Od państwa Bożeny  Marka  Kwiek  do pani Genowefy  Suskiej                                    Czwartek od godz. 15.00 Jastrzębia G.  domy przy Kościele od pań. Hołdów   do  pań . Wróblów                                                          

Piątek od godz.15.00Rybówki od pań. Maraś  przy Kościele do pań Maksymowskich     

Sobota od godz. 8.00    Zalesie od  pań. Doroty  Janusza  Musiał państwa Oślizło                            

Niedziela od godz. 16.00 Jastrzębia domy wzdłuż drogi    od pani Lucyny  Hołda do pań. Iwony  Mariusza  Kiełbasa

 

 

 

TRWAJMY  W    DALEJ    W   ŚWIĄTECZNYM     NASTROJU UWIELBIAJĄC  B O Ż E  D Z I E C I Ę

 

 

 

 

 

Niedziela w oktawie Narodzenia P. Święto Św.      Rodziny  Jezusa Maryi  Józefa 27 .XII .2015r.    

 

              W radosnym czasie Bożego Narodzenia obchodzimy dziś w liturgii święto Najświętszej Rodziny. To w Niej Dziecię Jezus „rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na Nim”. Wpatrując się w  wzór Świętej Rodziny, pragniemy w czasie tej Mszy św. modlić się za rodziny w naszej parafii . Prośmy, by z radością przyjmowały każde dziecko ; by stawały się środowiskiem wszechstronnego rozwoju człowieka. Dziękujmy Bogu za wszystkie rodziny, prośmy o ratunek dla rodzin przeżywających trudności  . Niech Maryja i Józef dopomagają wszystkim matkom i ojcom w wypełnianiu ich powołania, by za przykładem  Rodziny z Nazaretu żyły  i promieniowały  miłością, dobrocią  i pokojem .

 

        D z i s i a j  w Niedzielę Najśw. Rodziny Jezusa Maryi Józefa,    modlimy się za  rodziny naszej parafii i gratulujemy małżonkom jubileuszy  które  w tym roku przeżywali 25,50 , 60 i    prosimy o zdrowie ,   pomyślność  wszelką  i życzymy im w dalszym życiu obfitych   łask i Bożego  błogosławieństwa  

 

       Dobiega  końca  rok,  w czwartek   św. Sylwestra  zakończenie Roku 2015 - dlatego w   środę  o godz. 15.00 odbędzie się  w Kościele parafialnym  nabożeństwo na zakończenie  Roku   a  w kościołach Pomocniczych w Jastrzębi G  o 16.00 i  w  Kąśnej o 17.00  .              Na Nabożeństwo złoży się Msza św. kazanie wystawienie   Najśw. Sakr. i odśpiewanie  przebłagalnych   suplikacji i dziękczynnego  Te Deum .

 

W piątek  powitamy Nowy Rok 2015

 

                W pierwszy dzień Nowego Roku 2015 przychodzimy na Msze św. by Dobrego Boga prosić o błogosławieństwo dla nas samych, dla  naszych rodzin, dla parafii i dla całej naszej Ojczyzny. W tym szczególnym dniu  jest z nami Maryja Boża Rodzicielka która przyniosła nam Zbawiciela świata. Również i Ją prośmy by   towarzyszyła nam na drogach naszej codzienności .

Rozpoczynając Nowy Rok z   Bożą pomocą, śpiewamy Hymn do Ducha św.

„ O Stworzycielu Duchu przyjdź” i wsłuchujemy się w Orędzie Ojca św. Franciszka   na Światowy Dzień Pokoju. Msze św. w Nowy Rok jak w każdą niedziele godz. 7.00 10.30 i 16.00 w Kościele, a  Jastrzębi G. i Kąśnej o 9.00   

W Nowy Rok składka przeznaczona jest na potrzeby diecezji.   Bóg  zapłać  za ofiary  złożone  w ubiegła  niedziele   wyniosły 3490   

  

Nie  kończmy roku w hulankach i pijaństwie  ale  w religijnej  zadumie  dziękując Bogu za szczególne w tym roku łaski i wszelkie błogosławieństwo.

 

 W tygodniu  też I   piątek i sobota  miesiąca i Nowego Roku  możliwość spowiedzi w piątek od 15.00 .                                                                                  

     Niedziela   pierwsza   miesiąca i Nowego Roku  ,  adoracyjna ze zmianą tajemnic  różańcowych . 

Przed zbliżającą się Uroczystością Trzech Króli - Panie  z Caritas będą rozprowadzać kadzidełko i kredę w niedzielę po Mszy  św., a w Trzech Króli przed Mszą św. za symboliczna dwa złote , które będą przeznaczona  na pomoc dla  dzieci w naszej parafii   

 

W   tygodniu   kolęda:         

Poniedziałek od godz. 8.00 Koniec Wsi i Borys -od państwa Zbigniewa Padoł,   Szczepanik  do pani Sokół

Wtorek  od godz.8.00 Budzyń  od pana  Konwent do  Stanisława Haraf i  od  p. Andrzeja Kras do państwa  Piątek                                                                                                                      Środa  od godz.  8.00  Łazy i Podoliny  od państwa  Łądkiewicz do państwa  Maciaszek i od pani  Jurkiewicz  do  państwa Zofii Stanisława   Haraf              

 Czwartek   od godz. 8.00  do  14.00  Bobowa  od państwa Martynów  do Państwa  Podobińskich Krawczyków 

Piątek Nowy  Rok  od 16.00   Jastrzębia G. wzdłuż drogi obie strony od  państwa Haliny Lucjana  Kiełbasy do państwa Doroty  Bogdana Kiełbasa                      

Sobota od godz.  8.00  Górki i  koniec Przybyłowa i  Zalesia od państwa Renaty  Kazimierza  Stanuch do państwa  Deś i p. Zaklikiewicz oraz  od państwa Jana  Marii  Gucwa do państwa  Janiny  Stanisława Cygan 

Niedziela  od godz. 16.00  Jastrzębia G. do Szkoły  od państwa Potępów  Rolków  do państwa  Michalik  w   Szkole.                                              

TRWAJMY DALEJ   W   RELIGIJNYM     NASTROJU

  UWIELBIAJĄC   B O Ż E   D Z I E C I Ę .